Fiskeristyrelsen

EU-Kommissionen godkender Danmarks Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram, og stiller dermed 1,5 mia. kr. til rådighed til bl.a. grønne indsatser i det blå Danmark

Del
EU-Kommissionen har den 5. december 2022 godkendt det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram (EHFAF). Programmet danner rammerne for den danske anvendelse af 1,5 mia. kr. til udvikling af fiskerisektoren i en grøn og bæredygtig retning og understøttelse af EU’s klimamål om reduktion af CO2-udledning.

Det totale budget for programmet er 2,1 mia. kr., hvoraf EU-midlerne udgør ca. 1,5 mia. kr. Midlerne udmøntes i tilskudsordninger, der gennemføres i Danmark rettet mod fiskeri, akvakultur og vandmiljøet i perioden frem til 2027.

Programmet skal sikre, at det danske fiskeri- og akvakulturerhverv fortsætter med at innovere og udvikle sig i retning af at være mere klimamæssigt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Samtidig skal midlerne også bidrage til at tilvejebringe vigtig viden om fiskebestandene og de marine økosystemer og understøtte restaurering af danske vandløb.

Udarbejdelsen af det danske program er sket med bidrag fra en bred vifte af interessenter og i samarbejde med EU-Kommissionen. Programmet udmønter, gennem tilskudsordninger, den danske andel af Den Europæiske Hav-, Fiskeri-, og Akvakulturfond.

Direktør for Fiskeristyrelsen, Nanna Møller udtaler:

”Det er en vigtig milepæl, at EU-Kommissionen nu har godkendt det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram. Det betyder, at vi nu kan fokusere på, at få programmet ud at leve i nye projekter til gavn for fiskeri- og akvakulturerhvervene. De næste år kommer vi bl.a. til at støtte udviklingsprojekter, der understøtter den grønne omstilling, bidrager til EU’s målsætning om reduktion af CO2 udledning, fremmer væksten i de kystnære områder, samt støtte indsamling af essentiel viden om fremtidens fiskeri og fiskebestande.”

Grønne løsninger og bæredygtig udvikling i kystområderne

Grundlaget for programmet er den brede politiske aftale om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2021-2023 fra 18. marts 2021. I aftalen lægger de politiske partier bl.a. vægt på, at Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet skal understøtte målsætningerne i den fælles fiskeripolitik samt klimalovens målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030.

I programmet er der fastlagt fire fokusområder, som midlerne skal bidrage til:

-        den grønne omstilling af fiskeri- og akvakulturerhvervene

-        viden om fiskebestande og sikre effektiv forvaltning og kontrol

-        udvikling af kystfiskeriet og i kystnære områder

-        afsætning af fiskeprodukter og styrke det danske fiskeris konkurrenceevne.

Læs den politiske aftale fra den 18. marts 2021 her

Nye støtteordninger i 2023

EHFAF-programmet udmøntes af Fiskeristyrelsen gennem en række støtteordninger. De første støtteordninger åbnede for ansøgninger i 2021 og 2022, hvor det bl.a. har været muligt at søge om støtte til vandløbsrestaurering, fiskerikontrol og dataindsamling omkring fiskebestande.

I løbet af 2023 vil Fiskeristyrelsen åbne flere ordninger: investeringer i kystfiskeri og udvikling af mere skånsomme fiskeredskaber og -metoder, indsatser, der reducerer marint affald og ordninger, der bl.a. vil understøtte bæredygtig forvaltning af havet samt grøn omstilling af akvakultur.

Tilmeld dig Fiskeristyrelsens nyhedsabonnement om EU-programmer, og bliv informeret, når vi åbner nye ansøgningsrunder.

Yderligere information

Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse om det danske program

Har du spørgsmål til programmet, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen alle hverdage kl. 10-14 på telefon 7218 5642.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 7218 5805.

Nøgleord

Billeder

Spøgelsesnet
Spøgelsesnet
Download
Kontrolskibet Nordsøen
Kontrolskibet Nordsøen
Download
Fiskefartøj
Fiskefartøj
Download

Vedhæftede filer

Information om Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen
Fiskeristyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

72 18 56 00https://fiskeristyrelsen.dk/

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og omfatter en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikontrol med lokalafdelinger flere steder i landet og tre fiskerikontrolskibe. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde.

Følg pressemeddelelser fra Fiskeristyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Fiskeristyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye