Danske Andelskassers Bank A/S

Tilfredsstillende vækst i 3. kvartal for Danske Andelskassers Bank

Del
Med en tilfredsstillende stigning i basisindtjeningen på 21,9 % kan Danske Andelskassers Bank levere et resultat på 71,4 mio. kr. før skat efter de første tre kvartaler i 2022. Banken står fortsat godt rustet i en turbulent tid.
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen

Danske Andelskassers Bank - i daglig tale Andelskassen - fortsætter den tilfredsstillende udvikling og præsenterer i dag et regnskab for 3. kvartal på 71,4 mio. kr. før skat. Det glæder adm. direktør Jan Pedersen at kunne levere et fornuftigt resultat i en usikker tid.

”Den stigende inflation og uroen på de finansielle markeder samt energikrisen fortsætter desværre også ind i 3. kvartal i 2022. På trods af det er vi tilfredse med, at vi kan levere et resultat før skat på 71,4 mio. kr. Resultatet skyldes primært, at indtjeningen på vores kerneområder fortsætter med at udvikle sig positivt, hvilket også gjorde, at vi for nylig kunne opjustere vores forventninger til basisindtjeningen for 2022 fra 110-130 mio. kr. til 120-140 mio. kr.,” siger Jan Pedersen.

Basisindtjeningen er steget til 103,8 mio. kr. mod 85,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Væksten skyldes primært et fortsat højt aktivitetsniveau på bankens vigtigste forretningsområder.

Højt aktivitetsniveau hos bankens kunder i en omskiftelig tid

Resultatet for 3. kvartal skyldes ikke mindst det høje aktivitetsniveau blandt bankens kunder, som har investeret i bolig eller konverteret deres lån, indgået forsikringsaftaler, fået forvaltet deres formue eller leaset bil, maskiner eller andet udstyr. Og det på trods af, at vi lever i en omskiftelig tid, som afspejler sig i manges adfærd.

”Men vi er også bekymrede. For vi kender endnu ikke konsekvenserne af den stigende inflation og energikrisen – hverken for banken eller for vores kunder,” siger Jan Pedersen og fortsætter

”Derfor er det også vigtigt for os, at vi leverer et resultat, der fortæller, at vi står på et robust fundament og med en solid kapitaldækning. Det giver en ro til, at vores erfarne rådgivere kan fokusere på en god og ærlig kommunikation med kunderne, som har brug for kompetent rådgivning. Den tætte kundedialog, som er en del af vores DNA, har sjældent været mere vigtig.”

Danske Andelskassers Bank har en kapitalprocent på 23,8 % og står solidt i markedet.

Som følge af en turbulent tid med uro på de finansielle markeder, invasion i Ukraine, energikrise og ikke mindst inflation understreger Jan Pedersen dog vigtigheden i at gå forsigtigt frem. For de mange usikre faktorer kan få indflydelse på kundernes økonomiske situation og dermed bankens basisindtjening samt resultat før skat. Derfor har Danske Andelskassers Bank øget det ledelsesmæssige skøn og forhøjet nedskrivningerne til 57,5 mio. kr., så det samlet set er 17,5 mio. kr. højere end ultimo 2021.

Hovedpunkter i regnskabet for 3. kvartal 2022:

  • Basisindtjeningen er steget med 21,9 % til 103,8 mio. kr. mod 85,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Udviklingen er især drevet af et højt aktivitetsniveau og en stigning i gebyrindtægterne på 11,2 %.
  • Udgifterne til personale og administration er kun steget med 0,8 %. Stigningen dækker over en stigning i lønudgifterne på 0,4 % og en stigning i administrationsudgifterne på 1,2 %.
  • Kursreguleringerne er påvirket af uro på de finansielle markeder med negative kursreguleringer på fondsbeholdningen på 49,8 mio. kr.
  • Nedskrivningerne er påvirket af en forværring af risikobilledet med en nedskrivning på 57,5 mio. kr. som ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne, hvilket er en stigning på 17,5 mio. kr. i forhold til tillægget ultimo 2021 relateret til COVID-19. Sammen med en generel forbedring af boniteten i bankens udlånsportefølje er der nettotilbageførsler på 17,5 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022.
  • Tilfredsstillende udlånsvækst på 4,7 % til 7.141 mio. kr. pr. 30. september 2022 mod 6.823 mio. kr. pr. 30. september 2021.
  • Et mindre fald i forretningsomfanget på 5,2 %, som blandt andet skyldes faldet i depotværdierne og et fald i garantistillelser.
  • Solid kapitaldækning med en kapitalprocent på 23,8 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 8,5 procentpoint. Banken har fravalgt at indregne løbende overskud i kapitalgrundlaget. Såfremt resultatet havde været indregnet, ville kapitalprocenten og overdækningen have været 0,3 procentpoint højere.
  • Banken fastholder sine forventninger til basisindtjeningen i intervallet 120-140 mio. kr. og årets resultat før skat i intervallet 80-140 mio. kr.  

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Download

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank – i daglig tale Andelskassen - er en børsnoteret bank med hovedkontor i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Banken har 18 afdelinger rundt i landet, der rådgiver både privat- og erhvervskunder. Med et lokalt fokus engagerer banken sig i de lokalområder, hvor kunderne er, blandt andet gennem uddeling af priserne ”Sammen kan vi mere” og ”Andelskasseprisen”.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye