DOT - Din Offentlige Transport

Priserne i offentlig transport reguleres 15. januar 2023

Del
Prisstigningerne på ikke mindst brændstof og el betyder, at taksterne i den offentlige transport i bus, tog og metro på Sjælland stiger med 4,9 pct. i gennemsnit fra 15. januar. Taksterne stiger især for korte rejser på rejsekort og pendlerkort – til gengæld bliver pendlerkort til lange rejser ikke dyrere, og mange enkeltbilletter bliver billigere end i dag.

Trafikselskaberne i Din Offentlige Transport (DOT) – DSB, Metroselskabet og Movia – tilpasser priserne i 2023, baseret på de stigende priser på brændstof og elektricitet sidste år. Dette følger efter en årrække med ingen eller relativt små prisstigninger i den offentlige transport. Til næste år vil priserne i den kollektive transport i gennemsnit blive hævet med 4,9 pct.

Trafikstyrelsen fastsætter hvert år et loft for, hvor meget priserne i offentlig transport må stige ud fra et særligt indeks, der afspejler omkostningsudviklingen i sektoren det forrige år. Det betyder, at priserne til bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn pr. 15. januar 2023 reguleres, så priserne samlet set ligger indenfor takststigningsloftet på 4,9 pct., svarende til prisstigningerne i 2021.

Nationalbanken forventer, at omkostningerne i den kollektive transport vil vokse med 10 pct. i 2022, hvorfor der også må forventes stigende takster i 2024.

”Ligesom alt andet stiger omkostningerne til at levere god kollektiv transport også markant i øjeblikket. Det sker efter flere år, hvor priserne har været holdt i ro, men nu er det nødvendigt i gennemsnit at lade dem stige. Det bliver dog med de nye priser relativt billigere at rejse langt med den kollektive transport, og på den måde mere attraktivt at lade bilen stå og tage kollektiv transport,” siger DOTs bestyrelsesformand Marlene Holmgaard Fris.

I DOT ønsker vi, at rejsekort altid er billigere end at købe en enkeltbillet. Men prisforskellen er stor – i gennemsnit 36 pct. DOT ønsker derfor gradvist at mindske prisforskellen, så kunder uden rejsekort eller pendlerkort kan rejse billigere. Fra næste år reduceres prisforskellen til ca. 22 pct., og vi planlægger at mindske forskellen yderligere i 2024.

Enkeltbilletter
De nye priser betyder, at kunder, der rejser på enkeltbilletter, vil opleve et prisfald, hvis de rejser længere end to zoner. Den gennemsnitlige prisnedsættelse for enkeltbilletter vil være på ca. 6,3 pct. Eksempelvis bliver en tre-zoners enkeltbillet seks kr. billigere, når prisen falder fra 36 kr. til 30 kr. Mens prisen for en længere rejse på enkeltbillet på f.eks. 12 zoner falder med 20 kr. fra 116 kr. til 96 kr.

Rejsekort
Kunder, der bruger et almindeligt rejsekort til deres rejse, vil opleve en gennemsnitlig prisstigning på 8,6 pct. Det betyder f.eks., at en tre-zoners rejse på rejsekort procentvis stiger mest med to kroner til 23,50 kr. Mens en længere rejsekortrejse på f.eks. 12 zoner stiger med 1,50 kr. til 79,50 kr.

Pendlerkort
Kunder, der rejser på pendlerkort på kortere rejser op til ti zoner, vil opleve prisstigninger mellem 0 og 9,8 pct. Her stiger et to-zoners pendlerkort med 40 kr. om måneden til 450 kr., mens et otte-zoners pendlerkort fra eksempelvis Roskilde til København H stiger med 20 kr. til 1.350 kr. pr. måned.

Til gengæld kan alle kunder med pendlerkort til længere end ti zoner se frem til, at priserne holdes i ro til næste år.

Pensionistkort
Pensionister, der rejser på pensionistkort, vil opleve en prisstigning på mellem 4,5 og 4,8 pct. Prisen for et tre-zoners kort med tre måneders gyldighed stiger således i alt 30 kr., svarende til 10 kr. om måneden. Mens et pensionistkort til 1 storzone stiger med 40 kr. for tre måneder, svarende til 13,33 kr. pr. måned.

”I 2022 gennemførte trafikselskaberne i DOT ingen prisstigninger i bus, tog og metro på Sjælland, da takststigningsloftet var 0 pct. Til næste år har Trafikstyrelsen fastsat takststigningsloftet til 4,9 pct. Priserne i offentlig transport reguleres derfor, blandt andet på baggrund af høje energipriser, sådan at billetpriserne så vidt muligt på Sjælland følger den almindelige prisudvikling,” siger DOTs bestyrelsesformand Marlene Holmgaard Fris.

Fakta

Se oversigten over taksterne for 2023 på DOTs hjemmeside.
Læs om taksstigningsloftet for 2023 her

Kontakt DOT presse: 21 81 81 11, ts@dinoffentligetransport.dk

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om DOT - Din Offentlige Transport

DOT - Din Offentlige Transport
DOT - Din Offentlige Transport
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

https://dinoffentligetransport.dk/

DOT, Din Offentlige Transport, arbejder for at gøre det nemt at være kunde i den offentlige transport på Sjælland og øerne. DOT sørger for kundeservice, koordineret trafikinformation, sammenhængende køreplaner, billetkøb og priser, når én million daglige rejser foretages med bus, tog og metro. DOT er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet, der skal sikre en god kundeoplevelse på tværs af transportformer og gøre det attraktivt at rejse bæredygtigt.

Følg pressemeddelelser fra DOT - Din Offentlige Transport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DOT - Din Offentlige Transport

Ændringer i priserne i den offentlige transport på Sjælland fra januar 20241.11.2023 23:36:13 CET | Nyhed

Den 21. januar 2024 bliver priserne for at køre med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn justeret. Det er DOT, Din Offentlige Transport, der fastsætter taksterne årligt. DOT er et samarbejde bestående af Movia, Metroselskabet og DSB. Fastsættelsen af næste års priser skal kompensere for de stigende omkostninger i samfundet generelt, og dermed også i den offentlige transport og samtidig være med til at sikre en sammenhængende service.

Offentlig transport på Sjælland bliver nu nemmere at finde ud af for turister27.6.2023 15:17:24 CEST | Pressemeddelelse

Danmark er et smukt land – især om sommeren – og det er der heldigvis mange udenlandske turister, der har opdaget. Men det har vist sig, at det ikke er så nemt for turisterne at finde ud af, hvad der kører hvorhen, og hvordan man køber billet. Derfor har DOT - Din Offentlige Transport - i samarbejde med en lang række turistorganisationer forbedret brugervenligheden på publictransport.dk

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye