DIN Forsyning

Varme fra SKY-LIGHT genanvendes i DIN Forsynings fjernvarmenet

Del
Overskudsvarmen fra SKY-LIGHTs produktion af plastemballage ryger i fjernvarmenettet, hvilket kan give varme til op mod 700 husstande i Varde. Partnerskabet mellem DIN Forsyning og SKY-LIGHT er et vigtigt skridt i retning af at reducere CO2 og udnytte ressourcerne optimalt.
Isabel Nielsen, DIN Forsyning og Carsten Holmslykke, SKY-LIGHT, ved SKY-LIGHTs anlæg, som køler deres produktionsudstyr ved hjælp af grundvand. Det er dette anlæg, DIN Forsyning vil koble sig på og udnytte det opvarmede grundvand til fjernvarmeproduktionen.
Isabel Nielsen, DIN Forsyning og Carsten Holmslykke, SKY-LIGHT, ved SKY-LIGHTs anlæg, som køler deres produktionsudstyr ved hjælp af grundvand. Det er dette anlæg, DIN Forsyning vil koble sig på og udnytte det opvarmede grundvand til fjernvarmeproduktionen.

Når Varde-virksomheden SKY-LIGHT producerer plastemballage, opstår der varme i forbindelse med produktionen. Denne varme kan DIN Forsyning bruge i fjernvarmenettet, hvilket er et vigtigt skridt både i retning af en mere bæredygtig fjernvarme og i at reducere mængden af CO2, der udledes:

- Vi kobler en varmepumpe på SKY-LIGHTs kølekredsløb, og på den måde kan vi forsyne svarende til 700 husstande i Varde med varme, der er produceret på baggrund af overskudsvarme. For os er ingen produktion en god produktion, når det kommer til varme. Vi har en ambition om at undgå spild af ressourcer, og når vi udnytter andres varme frem for at producere det selv, er det win-win for både vores kunder og for miljøet, siger projektchef og konstitueret direktør i DIN Forsyning, Henrik Harborg Blicher.

Væk fra fossile brændsler i varmeproduktionen
Den nuværende fjernvarme kommer i dag primært fra det kulfyrede Esbjergværket og fra affaldsforbrændingen Energnist. På sigt vil varmen fra Esbjergværket blive erstattet Fremtidens Fjernvarme, som er et miks af bæredygtige energikilder, der pt. er ved at blive bygget på Esbjerg Havn. I spidsbelastningsperioder i den kolde tid kommer varmen også fra DIN Forsynings spids- og reservelastcentraler, som på nuværende tidspunkt kører på fossile brændsler:

- Overskudsvarmen fra SKY-LIGHT vil sammen med Fremtidens Fjernvarme nedbringe brugen af fossile brændsler til fjernvarmen, ved primært at erstatte den kulfyrede varme. Mængden af varmen fra SKY-LIGHT vil i den forbindelse erstatte op til 800 tons fossilt CO2 per år, altså en reduktion på ca. 1,1 ton CO2 pr. husstand i ca. 700 husstande. Desuden ligger SKY-LIGHT tæt på vores ene spids- og reservelastcentral, så det gør det nemt for os at koble varmepumpen på både SKY-LIGHTs køling og på vores fjernvarmenet. Vi ser det her som startskuddet på en ny type partnerskaber, som vi meget gerne vil indgå mange flere af, siger Henrik Harborg Blicher.

Genanvendelse af varme fra produktion
Hos SKY-LIGHT er de glade for at kunne bidrage til at gøre fjernvarmen grønnere:

- Miljø, genanvendelse og energieffektivitet har igennem de seneste knap 40 år været vigtige forudsætninger for SKY-LIGHT. Vi var blandt de første til helt at udfase PVC, og vores mangeårige fokus på genanvendelse og energieffektivitet bunder i en snusfornuftig tilgang til anvendelse af ressourcer. Vi har altid arbejdet stenhårdt med disse emner, også længe før der kom fokus på CO2-udledninger og global opvarmning. Opsamling og genanvendelse af varme fra vores produktion passer derfor perfekt i SKY-LIGHTs DNA, og vi ser frem til, at projektet realiseres og går i drift i første halvår af 2023.

Ofte kalder man denne type varme for spildvarme eller overskudsvarme – men varmen er nødvendig i vores produktion og er hverken spild eller overskud. Derfor kalder vi det genanvendelse af varme - og genanvendelse er noget som vi, i al beskedenhed, er ret dygtige til, udtaler SKY-LIGHTs direktør og ejer Søren Kjær Larsen.

I Varde Kommune glæder man sig over samarbejdet mellem SKY-LIGHT og DIN Forsyning:

- Vi har i Varde Kommune netop vedtaget en ambitiøs klimaplan og et mål om at opnå klimaneutralitet i 2050. Vores succes afhænger i høj grad af fremsynede partnerskaber som dette, hvor vi formår at udnytte eksisterende ressourcer. Mange af virksomhederne i vores kommune er allerede langt fremme med den grønne omstilling. Det er SKY-LIGHT et strålende eksempel på, men det er også et eksempel på en virksomhed, der formår at rette blikket op og tænke sig selv ind i en større sammenhæng. Det er beundringsværdigt, siger Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune.

Overskudsvarmen fra SKY-LIGHTs produktion forventes at kunne indgå i DIN Forsynings fjernvarmenet fra sommeren 2023.

Fakta 1: SKY-LIGHT

SKY-LIGHT producerer PET emballager, primært til fødevareindustrien. Emballage i PET bidrager til en længere holdbarhed for fødevarer. PET emballage reducerer madspild, hvilket også reducerer udledningen af CO2.

Emballager i PET kan genanvendes 100 %, og SKY-LIGHT kan producere emballager baseret på 100 % genanvendt materiale - både i form af genanvendte emballager, men også i form af spildprodukter (afklip og standsegitre) fra både egen produktion og fra andre emballageproducenters afklip og standsegitre.

SKY-LIGHT arbejder aktivt for at accelerere genanvendelse af PET og ser frem til, at sortering og genanvendelse af ressourcer fra husstandene bliver endnu mere effektiv.

Fakta 2: DIN Forsyning
Varmen i DIN Forsynings fjernvarmenet kommer i dag hovedsageligt fra affaldsforbrændingen Energnist og Ørsteds kulfyrede Esbjergværket. Desuden bidrager en række spids- og reservelastcentraler, når der er et ekstra behov for varme.


DIN Forsyning arbejder på at gøre fjernvarmen mere og mere bæredygtig. Foruden at indgå aftaler om overskudsvarme, er forsyningsselskabet også ved at bygge Fremtidens Fjernvarme på Esbjerg Havn, som skal erstatte varmen fra Esbjergværket, som lukker 1. april 2023.

Fremtidens Fjernvarme består af en CO2-baseret havvandsvarmepumpe, en elkedel og et biomasseanlæg.

DIN Forsyning leverer varme til, hvad der cirka svarer til 45.000 husstande i Varde og Esbjerg.

Fakta 3: Dét sker der rent teknisk
Når SKY-LIGHT fremstiller plastemballage, er der behov for køling i fremstillingsprocessen. Kølingen foregår ved hjælp af grundvand, der pumpes lidt varmere retur i undergrunden, efter at have fungeret som køling. Det er denne forhøjede temperatur, DIN Forsyning kan bruge i fjernvarmeproduktionen i stedet for, at det pumpes retur til grundvandet.

Nøgleord

Billeder

Isabel Nielsen, DIN Forsyning og Carsten Holmslykke, SKY-LIGHT, ved SKY-LIGHTs anlæg, som køler deres produktionsudstyr ved hjælp af grundvand. Det er dette anlæg, DIN Forsyning vil koble sig på og udnytte det opvarmede grundvand til fjernvarmeproduktionen.
Isabel Nielsen, DIN Forsyning og Carsten Holmslykke, SKY-LIGHT, ved SKY-LIGHTs anlæg, som køler deres produktionsudstyr ved hjælp af grundvand. Det er dette anlæg, DIN Forsyning vil koble sig på og udnytte det opvarmede grundvand til fjernvarmeproduktionen.
Download

Information om DIN Forsyning

DIN Forsyning
DIN Forsyning
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

74 74 74 74https://dinforsyning.dk/

DIN Forsyning er et af Danmarks største multiforsyningsselskaber. Forsyningsselskabet leverer  varme og rent vand og håndterer spildevand for tusindvis af kunder i Esbjerg og Varde kommuner. I Varde Kommune står DIN Forsyning for affald og genbrug.

Følg pressemeddelelser fra DIN Forsyning

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DIN Forsyning

DIN Forsyning går forrest med pyrolyse af slam4.7.2023 10:01:32 CEST | Pressemeddelelse

Overskudsslam fra spildevandsrensning i Danmark benyttes i dag som gødning på landbrugsjord. Men et stigende fokus på slammets indhold af PFAS og andre miljøfremmede stoffer gør det nødvendigt at tænke i nye baner. DIN Forsyning tager et stort skridt for at løse problemet i branchen og arbejder nu på at etablere et storskalapyrolyseanlæg, hvor miljøfremmede stoffer i slammet fjernes. Behandlingen af slammet har en række andre gevinster bl.a. i forhold til CO2-udledning og sektorkobling med industri og landbrug. Udviklingsprojektet støttes af Pyrolysepuljen og forventes at blive det første af sin slags i verden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye