DIN Forsyning
DIN Forsyning

DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab i Varde Kommune og Esbjerg Kommune.

I Esbjerg Kommune modtager vi spildevand fra alle virksomheder og husstande – enten via kloaknettet eller tømning af bundfældningstanke. Desuden har vi fjernvarmeproduktion og –distribution til dele af kommunen, ligesom vi leverer drikkevand til Esbjerg by, Ribe og Bramming.

I Varde Kommune modtager vi spildevand fra alle virksomheder og husstande – enten via kloaknettet eller tømning af bundfældningstanke. Desuden distribuerer vi fjernvarme til Varde by og Alslev, mens vi producerer drikkevand til Varde by med opland samt Nørre Nebel og Kvong. Derudover har vi fem genbrugspladser i Varde Kommune, hvor vi også administrerer tømningen af alle private affaldsbeholdere og genbrugsspande.

DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab i Varde Kommune og Esbjerg Kommune.

I Esbjerg Kommune modtager vi spildevand fra alle virksomheder og husstande – enten via kloaknettet eller tømning af bundfældningstanke. Desuden har vi fjernvarmeproduktion og –distribution til dele af kommunen, ligesom vi leverer drikkevand til Esbjerg by, Ribe og Bramming.

I Varde Kommune modtager vi spildevand fra alle virksomheder og husstande – enten via kloaknettet eller tømning af bundfældningstanke. Desuden distribuerer vi fjernvarme til Varde by og Alslev, mens vi producerer drikkevand til Varde by med opland samt Nørre Nebel og Kvong. Derudover har vi fem genbrugspladser i Varde Kommune, hvor vi også administrerer tømningen af alle private affaldsbeholdere og genbrugsspande.