Fiskeristyrelsen

Pulje på 72 mio.kr. skal øge biodiversiteten i danske vandløb og åer og sikre bedre levesteder for fisk, smådyr og planter

Del
Danmark skal leve op til målsætningerne i EU’s vandrammedirektiv om minimum for god økologisk tilstand i de danske vandløb. Fiskeristyrelsen har netop åbnet en tilskudsordning med en økonomisk ramme på 72 mio. kr. til gennemførelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Ordningen skal sikre realisering af fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster, så vandmiljøet kan leve op til målsætningerne om minimum for økologisk tilstand.
Aabenraa Kommune
Aabenraa Kommune

Tilskudsordningen kan søges af kommunerne i Danmark og finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og delvist af nationale midler.

Direktør i Fiskeristyrelsen, Nanna Møller fortæller:

”Formålet med vandløbsrestaureringsordningen er at støtte indsatser, der kan bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk, samt at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt. Med åbningen af denne nye tilskudsordning håber jeg, at endnu flere kommuner vil igangsætte restaureringsprojekter for naturen og dyrelivet i de danske vandløb og åer.”

Kommunerne kan søge tilskud til vandløbsrestaureringsprojekter til og med den 2. oktober 2022. Ordningen støtter strækningsbaserede og punktbaserede restaureringer. Den giver både tilskud til forundersøgelsesprojekter og etableringsprojekter.

Se eksempler på gennemførte vandløbsrestaureringsprojekter fra tidligere tilskudsrunder:

Hjørring Kommune

I Hjørring kommune har de forbedret forholdene for fisk og planter ved at restaurere 1,5 km vandløb. Et vandløb i Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk, som før var rørlagt, er blevet åbnet, og der er blevet udlagt gydegrus og skjulesten. Dette har skabt bedre muligheder for gydning, skjul og opvækstmuligheder for yngel. På sigt forventes dette at øge ørredbestanden i vandløbet.

Aabenraa Kommune

I Aabenraa kommune har de afsluttet et projekt, som skulle forbedre tilstanden i vandløbet til gavn for fisk, planter og smådyr. Ved at opgrave sandede og bløde aflejringer samt udlægge 2.635 kubikmeter gydegrus og 109 kubikmeter større sten og skjulesten på 5,2 km af vandløbet Hvirlå, er der skabt forbedrede fysiske forhold til gydning for laks og ørreder.

Mariagerfjord Kommune

Ved at oprense bunden og derefter udlægge grus og skjulesten på en 5 km lang strækning i Korup å, har Mariagerfjord kommune skabt mere dynamik i vandløbet samt flere levesteder for smådyr og yngel og opholdssteder for ældre fisk. Samtidig har kommunen fjernet en spærring, som medvirker til fri passage for fiskene fra Mariager fjord og op igennem vandløbssystemet.

Perspektivering og afmelding:

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022. Find vejledning og ansøgningsskemaer på tilskudsguiden under Vandløbsrestaurering EHFAF  

Nøgleord

Kontakter

Pressevagten kontaktes på tlf. (sms besvares ikke) eller e-mail

Tlf:72 18 58 05

Billeder

Aabenraa Kommune
Aabenraa Kommune
Download
Hjørring Kommune før
Hjørring Kommune før
Download
Hjørring Kommune efter
Hjørring Kommune efter
Download
Mariagerfjord Kommune før
Mariagerfjord Kommune før
Download
Mariagerfjord Kommune efter
Mariagerfjord Kommune efter
Download

Information om Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen
Fiskeristyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

72 18 56 00https://fiskeristyrelsen.dk/

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og omfatter en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikontrol med lokalafdelinger flere steder i landet og tre fiskerikontrolskibe. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde.

Følg pressemeddelelser fra Fiskeristyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Fiskeristyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye