Assens Forsyning

Flemløse får klima- og miljøvenlige kloakker

Del
Assens Forsyning A/S starter i august 2022 et større anlægsarbejde i Flemløse, hvor kloakkerne til knap 100 ejendomme udskiftes og lægges om. Formålet er at sikre en mere klima- og miljøvenlig afledning samt skabe plads til de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning.
Fra august 2022 og til udgangen af 2023 bliver der gravet og etableret nye kloakker i Flemløse. Der bliver også etableret regnvandsbassiner, som skal håndtere fremtidens stigende mængder nedbør. Foto: Assens Forsyning A/S.
Fra august 2022 og til udgangen af 2023 bliver der gravet og etableret nye kloakker i Flemløse. Der bliver også etableret regnvandsbassiner, som skal håndtere fremtidens stigende mængder nedbør. Foto: Assens Forsyning A/S.

Regn- og spildevand i hvert sit system
Assens Forsyning A/S starter 8. august et større anlægsarbejde i Flemløse, hvor kloakkerne til knap 100 ejendomme på Stationsvej, Mejerivej og Sportsvej, det meste af Kirkebjergvej samt dele af Langgade og Vinkelvej udskiftes og lægges om. Formålet er, at regn- og spildevand fra private grunde og vejarealer skal løbe i hvert sit afløbssystem i stedet for i én ledning, som det sker i dag. Samtidig anlægges der et regnvandsbassin i vådområdet bag ejendommen Kirkebjergvej 5 og sportspladsen, hvor regn- og overfladevand kan tilbageholdes og urenheder bundfælde sig, inden vandet ledes videre til vandmiljøet.

Arbejdet med at grave ud til og anlægge regnvandsbassinet udføres først, hvorefter arbejdet med at udskifte og omlægge hovedkloakkerne i de nævnte gader, begynder medio september.

Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan, som blandt andet har til formål at begrænse risikoen for tilbageløb og opstuvning af spildevand i kældre, forurening af vandløb og søer samt oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Planen skal samtidig muliggøre, at al rensning af spildevand i hele Assens Kommune kan ske på et nyt miljøvenligt og energieffektivt renseanlæg, som Assens Forsyning A/S opfører i den sydøstlige udkant af Assens by.

For små kloakker og for meget vand
”Det er et kendt problem at de kloaksystemer, der blev etableret for år tilbage, ikke længere har kapaciteten til at håndtere de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning. Ved at skille regn- og spildevand ad samt ved at etablere et større og langt mere effektivt kloaksystem, undgår vi overbelastning og skaber en mere miljøvenlig afledning. Det gør vi blandt andet ved ikke at bruge unødig energi og ressourcer på at pumpe regn- og overfladevand til et renseanlæg. Ved at kloakseparere og anlægge regnvandsbassiner beskytter vi samtidig naturen og især vandløbene, som er sårbare, hvis der bliver udledt for meget regnvand med for høj hastighed og i for store mængder,” siger projektchef Michael Dissing Nielsen.

Separering på offentlig vej og egen grund
I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de ejendomme, hvor der ikke er en i forvejen. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.

Trafikregulering
Når arbejdet med at udskifte hovedkloakkerne i de offentlige veje finder sted fra medio september, bliver trafikken i Flemløse reguleret. Følgende veje vil på skift være spærret: Springenbjergvej, Kirkebjergvej, Langgade og Voldtoftevej. Det vil dog altid være muligt for gående, kørestolsbrugere og cyklister at passere arbejdet.

SMS- og mailservice
Assens Forsyning A/S opfordrer til at holde sig orienteret på www.assensforsyning.dk, hvor det er muligt at følge projektet samt se skilteplaner og kort med omkørselsruter. Herudover er det muligt at tilmelde sig en SMS-/mailservice og modtage opdateringer – blandt andet om reguleringer af trafikken.

FAKTA

  • Fra august 2022 til udgangen af 2023 etablerer Assens Forsyning A/S nye kloakker i Flemløse
  • Projektet omhandler afledningen fra knap 100 husstande, som får deres regn- og spildevand skilt ad, så det i fremtiden løber i hvert sit system (kloakseparering). Samtidig får ejendommene nye stikledninger
  • Den første måneds tid går med at grave ud til og anlægge et regnvandsbassin i vådområdet bag Kirkebjergvej 5 samt yderligere et bassin ved Voldtofte. Fra medio september begynder arbejdet med at udskifte og omlægge hovedkloakkerne i de offentlige veje
  • Assens Forsyning A/S afholder udgifterne til omlægning og udskiftning af kloakledninger og brønde i offentlig vej, mens grundejerne betaler for arbejdet på egen grund
  • De berørte grundejere har i flere omgange modtaget detaljerede informationer med brev, ligesom entreprenøren, der udfører opgaven (M.J. Eriksson A/S), løbende holder dem orienteret
  • De nuværende kloakker i Flemløse er etableret på et tidspunkt, hvor kravene til dimensioner var væsentligt mindre, end i dag (25 procent af den størrelse, der kræves nu)
  • Med projektet dimensioneres kloaksystemet til at håndtere de fremtidige mængder nedbør, ligesom der sikres en mere miljøvenlig afledning af regn- og spildevand

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Fra august 2022 og til udgangen af 2023 bliver der gravet og etableret nye kloakker i Flemløse. Der bliver også etableret regnvandsbassiner, som skal håndtere fremtidens stigende mængder nedbør. Foto: Assens Forsyning A/S.
Fra august 2022 og til udgangen af 2023 bliver der gravet og etableret nye kloakker i Flemløse. Der bliver også etableret regnvandsbassiner, som skal håndtere fremtidens stigende mængder nedbør. Foto: Assens Forsyning A/S.
Download
Når arbejdet finder sted, bliver trafikken i Flemløse reguleret. Assens Forsyning A/S opfordrer til at holde sig orienteret på www.assensforsyning.dk, hvor det er muligt at følge projektet samt se skilteplaner og kort med omkørselsruter. Foto: Assens Forsyning A/S.
Når arbejdet finder sted, bliver trafikken i Flemløse reguleret. Assens Forsyning A/S opfordrer til at holde sig orienteret på www.assensforsyning.dk, hvor det er muligt at følge projektet samt se skilteplaner og kort med omkørselsruter. Foto: Assens Forsyning A/S.
Download

Information om Assens Forsyning

Assens Forsyning
Assens Forsyning
Forsyningsparken 2
5610 Assens

6344 9000https://www.assensforsyning.dk/

Om Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S er ansvarlig for drift, service og udvikling af bæredygtige løsninger til borgerne i Assens Kommune indenfor områderne drikkevand, håndtering af regn- og spildevand samt affald- og genbrug.

Følg pressemeddelelser fra Assens Forsyning

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Assens Forsyning

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye