Udenrigsministeriet

Mangeårig grænsetvist løst: Canada og Kongeriget Danmark, sammen med Grønland, er enige om en historisk aftale

Del

Ottawa den 14. juni 2022

Udenrigsminister Jeppe Kofod, udenrigsminister Mélanie Joly og formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede har i dag skrevet under på en aftale, som løser den mangeårige uenighed vedrørende suveræniteten over Tartupaluk/Hans Ø, den maritime grænse inden for 200 sømil, inklusive Lincolnhavet og kontinentalsoklen ud over 200 sømilegrænsen i Labradorhavet.

Inuit i Nunavut (Canada) og Kalaallit Nunaat (Grønland) har været konsuleret i løbet af forhandlingerne om aftalen. Aftalen fastholder den traditionelle, symbolske og historiske betydning af Tartupaluk/Hans Ø for både Inuit i Kalaallit Nunaat, herunder især i Avanersuaq, og Inuit i Nunavut og vil sikre, at hele øen fortsat er tilgængelig, og at man frit kan bevæge sig på den.

Aftalen er en væsentlig historisk milepæl i forholdet mellem nære naboer og er kulminationen på mange års diskussioner. Indsatsen viser landenes lederskab i regionen og vilje til at løse tvister på fredelig vis og i overensstemmelse med folkeretten.

Landegrænsen på Tartupaluk/Hans Ø afspejler de stærke historiske og kulturelle relationer mellem lokalsamfundene i Canada og Grønland. Det baner vejen for et stærkere samarbejde og etablerer et endnu tættere partnerskab.

Citater


“Arktis er et fyrtårn for internationalt samarbejde, hvor retsstaten holdes i hævd. Den globale sikkerhed er truet, og det er derfor vigtigere end nogensinde, at demokratier som Canada og Kongeriget Danmark arbejder sammen, side med side med oprindelige folk, om at løse vores uoverensstemmelser med udgangspunkt i international lov.”

- Mélanie Joly, Udenrigsminister, Canada


“Dette er en historisk dag. Vi har diskuteret suveræniteten over Tartupaluk i mere end 50 år. Efter intensiverede forhandlinger de seneste år har vi nu fundet en løsning. Vores indsats demonstrerer vores fælles mål og ønske om at løse internationale stridigheder på fredelig vis. Jeg håber, vores forhandlinger og ånden bag denne aftale kan inspirere andre. Det er der behov for i en tid, hvor respekten for folkeretten er under pres.”

- Jeppe Kofod, Udenrigsminister, Danmark

“Grænsen på Tartupaluk markerer de meget tætte bånd, der er mellem vores lande, folk og kulturer. Den vil symbolisere begyndelsen på et endnu tættere partnerskab og samarbejde mellem os på områder, hvor vi har fælles interesser, og det vil særligt gavne Inuit og de lokale beboer i Avanersuaq, Kalaallit Nunaat (Grønland) and Nunavut (Canada).

-      Múte B. Egede, Prime Minister of Greenland

Baggrund

Aftalen mellem Canada og Kongeriget Danmark, sammen med Grønland, løser den langvarige territorialkonflikt vedrørende Tartupaluk/Hans Ø ved at dele øen og etablerer derved en landegrænse mellem Canada og Grønland.  

Aftalen moderniserer desuden den gældende grænsetraktat fra 1973 og etablerer den maritime grænse i Lincolnhavet inden for 200 sømil. Herudover fastsættes kontinentalsokkelgrænsen (havbund) udover 200 sømil i Labradorhavet. Se illustration nedenfor.

 

Den maritime grænse inden for 200 sømil, inkl. Lincolnhavet

Canada og Kongeriget Danmark indgik i 1973 en traktat som fastlagde den maritime grænse i farvandet mellem Canada og Grønland. Traktaten omfattede dog ikke Lincolnhavet.

Parterne enedes i 2012 om en tentativ grænseaftale som blandt andet omfattede Lincolnhavet. Den tentative aftale afsluttede samtidig det tekniske arbejde med tilpasning af de ældre koordinater fra 1973-traktaten.

Den nærværende aftale indarbejder parternes tentative aftale fra 2012 og etablerer en moderniseret maritim grænse indenfor 200 sømil fra Lincolnhavet mod nord til Labradorhavet mod syd – næsten 3.000 km.


Tartupaluk/Hans Ø

Hans Ø – eller Tartupaluk på grønlandsk - ligger i Kennedy Kanalen mellem Canada og Grønland. Øen er cirka 1,2 km². Den er ubeboet og gold. Øen har dog en traditionel, symbolsk og historisk betydning ikke mindst for de lokale beboere.

Der er med aftalen etableret en landegrænse mellem Grønland og Canada som følger den nord-sydgående kløft, der løber over øen.

Man vil med aftalen opretholde den fortsatte adgang til - og bevægelighed på - hele øen for Inuit og lokalbefolkningen i Avarnersuaq (Grønland) og Nunavut (Canada) for jagt, fiskeri og andre relaterede kulturelle, traditionelle, historiske og fremtidige aktiviteter. Der vil blive etableret et særligt grænseregime for besøgende, der blandt andet tager hensyn til øens karakter og isolerede beliggenhed.  


Labradorhavet

I 2012 indleverede Kongeriget Danmark sammen med Grønland dokumentation (en såkaldt submission) for udstrækningen af den ydre kontinentalsokkelgrænse (havbund) udover 200 sømil syd for Grønland, herunder i Labradorhavet til FN´s Sokkelkommission.

I 2013 indleverede Canada også en submission for samme område.

Dokumentationen viste, at kravene på havbund overlappede, hvilket er en ofte forekommende situation i den videnskabelige proces under FN´s Havretskonvention.

Nærværende aftale fastlægger den retligt bindende delingslinje i det overlappende område og repræsenterer en rimelig løsning efter Havretskonventionens artikel 83.

Kongeriget Danmark udvides derved med et nyt maritimt område der svarer omtrent til arealet af Jylland, Fyn og Sjælland tilsammen.

Den samlede maritime grænse fra Lincoln Havet i nord til Labradorhavet i syd er i alt 3.962 km og dermed verdens længste maritime grænse.

I spidsen for forhandlingerne for Kongeriget Danmarks side har stået Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste sammen med Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel for Grønlands Selvstyre, bistået af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Geodatastyrelsen, GEUS og DTU Space.

Kontaktoplysninger

Danmark:

Sissel Christine Søe

Fung. pressechef for udenrigsministeren

Udenrigsministeriet

E-mail: Sisbos@um.dk


Henning Dobson Fugleberg Knudsen

Chefrådgiver, Juridisk Tjeneste

Udenrigsministeriet

Tlf. +45 3392 1042
E-mail: henknu@um.dk

Grønland

Irene Jeppson

Pressechef

Grønlands selvstyre

E-mail: ijep@nanoq.gl


Canada:

Adrien Blanchard
Pressesekretær
Office of the Minister of Foreign Affairs
Adrien.Blanchard@international.gc.ca

Media Relations Office
Global Affairs Canada
media@international.gc.ca
Follow us on Twitter: @CanadaFP

Billeder

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum