DEO

’Kapitalens Europa’ er et udemokratisk Europa, mener forfatter til ny bog

Del
I 25 år har ’lobbyvagthunden’ Corporate Europe Observatory afdækket erhvervslivets lobbyisters metoder til at opnå indflydelse i EU-institutionerne. Nu har ét af gruppens danske medlemmer, Kenneth Haar, skrevet en bog om EU’s udvikling på baggrund af erfaringerne fra mange års undersøgelser af lobbyisternes indflydelse i EU.

Erhvervslivets lobbyister i Bruxelles præger ofte det politiske liv i EU-institutionerne. De har stor indflydelse på, hvilke forslag der fremlægges og hvad udfaldet bliver. Især repræsentanterne for transnationale selskaber har en umådelig evne til at sætte sine fingeraftryk på beslutningerne – ikke bare på enkelte lovforslag, men også på EU's langsigtede strategier. Selv EU-traktaten bærer deres fingeraftryk, skriver bogens forfatter.

Konkurrencestaten EU

”Kapitalens Europa” er en analyse af EU’s nyere historie og en fremstilling af, hvordan erhvervsinteresser har været med til at gøre EU til en statsdannelse, der gør ’konkurrenceevnen’ til samfundets altovergribende mål. Den udvikling gør det sværere at løfte tidens store udfordringer, såsom den sociale ulighed og klimakrisen, og den har sågar ført til et større demokratisk underskud i EU.

”Der er ikke noget begreb med højere status i EU-institutionerne end ’konkurrenceevne’. EU’s koordinerende organ, EU-kommissionen har for længst sat det i centrum for al lovgivningsarbejdet. Det har en lang række negative konsekvenser for eksempelvis klimaindsatsen, miljøreguleringen og bestemt også for sociale forhold i EU,” siger Kenneth Haar.

Et voksende demokratisk underskud

Det er en af bogens hovedteser, at dette fokus på konkurrenceevnen i dag tages som et så selvfølgeligt udgangspunkt for lovgivningen og for fælles politiske initiativer, at det har ført til bureaukratiske beslutningsprocesser. Flere og flere beslutninger tages i dag nærmest administrativt med ringe eller ingen parlamentarisk kontrol.

”Især EU-kommissionen har gennem tiden udviklet procedurer for beslutninger på store politiske områder, som helt unddrager sig demokratisk kontrol. Inden for den ramme kan regeringer og erhvervsorganisationer for store virksomheder gøre sig gældende, men ikke mange andre. På den måde er dét demokratiske underskud, som vi har talt om i årtier, blevet større,” siger Kenneth Haar.

Bogen, hvis fulde titel er ”Kapitalens Europa – Lobbyisterne, konkurrencestaten og EU's voksende demokratiske underskud”, præsenteres på et debatmøde i København (se nedenfor). Anmeldereksemplarer kan rekvireres ved at skrive til morten@deo.dk.

For yderligere oplysninger:

Morten Bønke Pedersen (DEO), morten@deo.dk, tlf. 26 20 82 95
Kenneth Haar, kenneth.haar@corporateeurope.org, tlf. 23 60 06 31

Debatmøde:
København: Torsdag den 5. maj kl. 16-17.30
Huset, Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K

Bogen sælges med rabat til arrangementerne. Desuden kan et anmeldereksemplar bestilles på morten@deo.dk

Kontakter

Billeder

Links

Information om DEO

DEO
DEO
Nordkystvejen 2F
8961 Allingåbro

70 26 36 66https://www.deo.dk/

DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som arbejder for demokrati i Europa. Vi er partipolitisk neutrale, men stiller kritiske spørgsmål og sætter problemer til debat. Vi arbejder for at engagere folk i EU-spørgsmål og søger at skabe rammerne for en levende og kvalificeret demokratisk debat.

DEO’s formål er at fremme debat og oplysning om Den Europæiske Union. Ud fra en demokratisk tankegang ønsker vi at aktivere flest mulige i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.

Følg pressemeddelelser fra DEO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DEO

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye