Høreforeningen

Høreforeningen slår alarm: Voldsom stigning i antallet af danskere der får tinnitus

Del
Nye tal viser, at 777.000 danskere er ramt af tinnitus. Det er en stigning på 27 % siden 2017, og tinnitus er nu på 5. pladsen over de mest almindelige lidelser. Særligt bekymrende er stigningen blandt unge.

Antallet af danskere, der har en ringen for ørerne eller en anden uønsket lyd i hovedet er i stærk stigning. Det viser tal i den nye rapport om danskernes sundhed, Den Nationale Sundhedsprofil for 2021, der netop er kommet ud. Her oplyser 16,1 %, at de har tinnitus. I 2017 lå tallet på 12,7 % og antallet af danskere med tinnitus er dermed steget med 27 % over de sidste fire år. Tinnitus er desuden rykket op på 5. pladsen over de lidelser, som danskerne hyppigst er ramt af, kun overgået af allergi, slidgigt, forhøjet blodtryk samt migræne eller hyppig hovedpine.

Alarmerende stigning blandt de 16 til 24-årige

Særligt for unge kvinder ses en voldsom udvikling siden 2017. Blandt de 16 til 24-årige er forekomsten gået fra 4,4 % i 2017 til 8 % i 2021, hvilket svarer til en stigning på hele 82 %. Blandt unge mænd i samme aldersgruppe er tinnitus steget fra 6,1 % i 2017 til 9,7 % i 2021, dvs. en stigning på 59 %.

Undersøgelsen blev gennemført i 2021, hvor restriktioner pga. covid-19-pandemien kan have på påvirket vores livskvalitet og dermed også undersøgelsens resultater. Høreforeningen finder dog stadig udviklingen stærkt alarmerende:

”Pandemi eller ej, hver gang der kommer en ny national sundhedsprofil er antallet af danskere med tinnitus steget. Det så vi i 2013, 2017 og nu også i 2021. Det er dybt bekymrende og kalder i den grad på handling”, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Tinnitus kan være voldsomt generende og i værste fald invaliderende. Stress og støj, der overbelaster hørelsen er hyppige årsager til tinnitus. Tinnitus er ofte forbundet med høretab og er derfor naturligt stigende med alderen, men ifølge de nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil er der altså også voldsomme stigninger i antallet af unge, der får tinnitus.

Ny indsats skal forebygge høreskader og tinnitus

Stigningen i tinnitus blandt unge er stærkt bekymrende, ikke mindst fordi de unge sandsynligvis skal leve resten af deres liv med generne, og fordi tinnitus er et tegn på et potentielt høretab.

Derfor glæder det også Høreforeningens landsformand, at regeringen i den nye sundhedsreform lægger op til nye forebyggelsesinitiativer målrettet unge, men foreningen savner, at udspillet indeholder en indsats om at passe på hørelsen:

”Sundhedsministeren ønsker en tidligere indsats ikke mindst i forhold til unges forbrug af tobak og alkohol. Men sundhed er også at undgå tinnitus og passe på sin hørelse, så den holder hele livet. Høreforeningen har netop lanceret et nyt treårigt projekt Lyd på Livet, der skal sætte fokus på unges lyttevaner, og vi ser gerne et samarbejde”, siger Majbritt Garbul Tobberup.

Børn og unge gambler med hørelsen

En undersøgelse fra 2022 blandt 1.010 børn og unge i alderen 8-14 år som Høreforeningen har fået foretaget af analyseinstituttet Epinion viser, at mange børn og unge gambler med deres hørelse. 46 % af børnene i undersøgelsen ved ikke, at det kan være skadeligt at bruge hovedtelefoner, hvorimod hele 96 % godt ved, at det kan være skadeligt at ryge cigaretter. 46 % af de 13 til 14-årige har prøvet at have tinnitus.

Lyd på livet projektet skal skabe mere viden hos børn og unge om, hvordan de passer på deres hørelse. Læs mere om lyd på livet her: https://hoereforeningen.dk/lydpaalivet

Nøgleord

Kontakter

Information om Høreforeningen

Høreforeningen
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

http://www.hoereforeningen.dk

Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière samt for døvblevne og CI-opererede. Vi er en handicaporganisation, der varetager over 800.000 danskeres interesser på høreområdet. Vi har 8.000 medlemmer og ca. 350 frivillige, der repræsenterer foreningen. Høreforeningen arbejder bl.a. for, at mennesker med hørenedsættelse og døvblevne kan kommunikere på lige vilkår med andre mennesker i samfundet.

At kommunikere er livsvigtigt for mennesket. Vi har brug for information om alt, hvad et moderne liv kræver, og vi skal kommunikere for at kunne fungere socialt. Når hørelsen svigter, har kommunikationen svære vilkår - ikke mindst i et informationssamfund som vores.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye