Region Sjælland

Sådan har vi det i Region Sjælland

Del
Færre ryger og vi drikker mindre, mens svær overvægt og den mentale trivsel er et stigende problem i befolkningen. Det viser Sundhedsprofilen 2021, som giver et overblik over trivsel, sundhed og sygdom i Region Sjælland og de 17 kommuner.

Det går den rigtige vej med nogle af de store sundhedsskurke i Region Sjælland, hvor færre ryger og forbruget af alkohol er faldende i forhold til i 2017. Særligt de unge har lagt smøgerne på hylden sammenlignet med tidligere. Men sundhedsudfordringerne er dog samlet set stigende på en række områder i regionen, og de er på mange punkter også større end i resten af landet.

For eksempel er andelen af borgere med et usundt kostmønster steget, næsten hver femte borger er svært overvægtig, og antallet af borgere med to eller flere længerevarende sygdomme (multisygdom) er fortsat stigende. På flere parametre ses en stigning i andelen med lav mental trivsel, og andelen af ensomme borgere er steget med næsten 50 procent siden 2017.

- Generelt set har de fleste af os et godt helbred og er tilfredse med livet. Men set ud fra et sundhedsperspektiv kan og skal det blive bedre. Sundhedsprofilen 2021 understreger, at vi skal fortsætte med at have et stort fokus på at mindske den sociale ulighed i sundhed, og at forebyggelse bliver helt afgørende i de kommende år. I det nye regionsråd har vi prioriteret det, og derfor har vi blandt andet lavet et politisk udvalg med fokus på forebyggelse. Vi skulle meget gerne se de positive tendenser for rygning og alkohol sprede sig til andre områder, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Omkring 20.000 Region Sjælland-borgere fra 16 år og op efter har i starten af 2021 svaret på spørgeskemaet ”Hvordan har du det?”, som danner grundlag for Sundhedsprofilen 2021. Det er fjerde gang undersøgelsen gennemføres i Region Sjælland.

FAKTA

Om Sundhedsprofilen:

Sundhedsprofilen 2021 bygger på svar fra spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, som er udsendt til ca. 34.000 borgere – 2000 i hver kommune - på 16 år eller derover. 56,6 procent af de inviterede har besvaret spørgeskemaet og sammenlagt med svar fra en national stikprøve, indgår der svar fra 20.871 Region Sjælland-borgere i undersøgelsen. Alle svar er behandlet anonymt og fortroligt og præsenteret i statistikker i rapporten.

Sundhedsprofilen er vigtig, bl.a. når der skal laves nye sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner, fordi den betyder, at der kan sættes målrettet ind med forebyggelse lokalt, regionalt og nationalt. Sundhedsprofilen 2021 er den fjerde undersøgelse af sin art i Region Sjælland. Tidligere sundhedsprofiler er lavet i 2010, 2013 og 2017.

Det er alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

Spørgeskemaet bag Sundhedsprofilen 2021 blev sendt ud i perioden fra februar til maj 2021. Især i den første del af denne periode var borgerne underlagt en række restriktioner som følge af COVID19-pandemien. Resultaterne fra undersøgelsen bør læses i dette lys.

Udvalgte resultater fra Sundhedsprofilen 2021:

  • Den mentale trivsel er faldet siden 2017 og er især lav blandt kvinder og de yngste borgere
  • Forekomsten af langvarig sygdom, multisygdom og de fleste opgjorte enkeltsygdomme er steget siden 2017
  • Andelen af ensomme borgere er steget meget siden 2017. Andelen med begrænset social støtte er derimod ikke ændret væsentligt
  • Andelen af borgere med et usundt kostmønster er steget siden 2017, mens andelen med et sundt kostmønster er faldet
  • Andelen af svært overvægtige borgere er steget siden 2017. I 2021 er næsten 58 pct. af borgerne overvægtige, hvoraf godt hver femte borger er svært overvægtig
  • Andelen af dagligrygere er fortsat med at falde i 2021 og er siden 2017 især faldet blandt de 16-24-årige
  • Alkoholforbruget er faldet over tid, men andelen af borgere med det højeste og mest problematiske forbrug er stagneret i 2021
  • Tre ud af fem borgere lever ikke op til WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet
  • Borgernes søvnlængde og søvnkvalitet er overordnet set uændret siden 2017
  • Niveauet af sundhedskompetence blandt borgerne er bortset fra et fald på området ‘føler sig forstået og støttet af sundhedsprofessionelle’ uændret siden 2017

Find hele rapporten

Alle kan gå på opdagelse i rapporten Sundhedsprofil 2021 for Region Sjælland og kommuner "Hvordan har du det?" med resultaterne fortalt med ord, tabeller og kort på www.regionsjaelland.dk/sund. Her findes også en pixi-version og faktaark for hver af de 17 kommuner.

Den nationale sundhedsprofil Danskernes Sundhed med tal for alle fem regioner kan findes her.

Kontakter

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, 51 14 54 96


Faglige og tekniske spørgsmål til rapporten og resultaterne kan rettes til pressevagten på 57 87 50 52

Vedhæftede filer

Links

Information om Region Sjælland

Region Sjælland
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

https://www.regionsjaelland.dk

Følg pressemeddelelser fra Region Sjælland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Sjælland

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum