Lev Uden Vold

Milliondonation skal styrke politiets muligheder for at hjælpe voldsudsatte

Del
En donation på knap 2 millioner kroner fra TrygFonden og Augustinus Fonden muliggør, at et pilotprojekt med Københavns Politi nu kan bredes ud til landets øvrige politikredse. Gennem et samarbejde med Lev Uden Vold skal projektet sikre mere og tidlig hjælp til mennesker, som lever med vold tæt på livet.

Flere borgere, som lever med vold i nære relationer – særligt partnervold – skal have hjælp til at bryde ud af volden tidligere. Det skal projektet Partnerskab Mod Vold, som TrygFonden og Augustinus Fonden har støttet med henholdsvis 1.4 og 0.5 millioner kroner, understøtte.

Projektet gennemføres i perioden marts 2022 til juni 2024.

Politiet er løbende i kontakt med voldsudøvere og voldsudsatte borgere. Det kan for eksempel være i forbindelse med alarmopkald vedrørende igangværende vold i hjemmet eller i forbindelse med anmeldelse af vold. Med indsatsen udnyttes denne kontakt som et fundament for det tidlige forebyggende arbejde, og politiet kan i den forbindelse agere bindeled til Lev Uden Volds nationale hotline. Rådgiverne kan blandt andet tilbyde voldsfaglig, socialfaglig og juridisk rådgivning og henvise til krisecenterophold og ambulante tilbud.

Vigtigt med tidlig indgriben i volden

Hvert år udsættes omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd for fysisk partnervold, og tallet vurderes at være dobbelt så højt, hvis man tæller den psykiske vold med. Samtidig udgør partnerdrab cirka en fjerdedel af alle drab i Danmark og er dermed den største enkeltstående drabstype. 

Donationen fra TrygFonden og Augustinus Fonden glæder Lev Uden Volds konstituerede direktør og videnscenterchef Louise Glerup Aner, som peger på, at en tidlig indgriben er væsentligt, hvis vi som samfund skal styrke den forebyggende indsats mod vold i nære relationer.

”Tid er en væsentlig faktor. Jo længere tid volden har stået på, jo sværere bliver det at bryde med den. Derfor kan en tidlig opsporing af volden sikre, at flere bryder med volden, men også forebygge, at volden eskalerer yderligere,” siger hun.

Flere af Lev Uden Volds publikationer viser desuden, at voldsudsattes og voldsudøveres motivation for at få hjælp er størst i tiden lige efter, volden er eskaleret. Det gælder især, når omgivelserne – i dette tilfælde politiet – er opmærksomme på volden og derfor kan gribe ind.

Gode erfaringer fra samarbejde med Københavns Politi

Partnerskab Mod Vold bygger videre på et pilotprojekt bestående af et samarbejde mellem Københavns Politi og Lev Uden Vold, som tog sin begyndelse 1. januar 2021.

Pilotprojektet har banet vejen for, at Lev Uden Volds nationale hotline i 2021 har haft rådgivningssamtaler med 89 borgere, som Københavns Politi har henvist til Lev Uden Vold. Af disse er flest – 3 ud af 4 – voldudsatte borgere, mens 9 procent er voldsudøvere, som ønsker hjælp til at slippe volden. Dertil kommer 12 procent, som både er voldsudsatte og udøvere, og 8 procent som Lev Uden Vold ikke har kunnet placere i nogen af kategorierne.

I alt har Københavns politi henvist 124 borgere til Lev Uden Vold i perioden. Ifølge rådgivningschef i Lev Uden Vold, Ninna Vous Degenkolw, er politiets henvisning helt central, selvom Lev Uden Vold ikke opnår kontakt til alle i første omgang.

”Vi oplever, at flere, som vi ikke selv fik kontakt med, ringer tilbage på et senere tidspunkt og efterspørger hjælp, fordi de i deres kontakt med politiet er blevet informeret om vores eksistens,” siger Ninna Vous Degenkolw.

Bindeled mellem borger og hjælp

Politiets løbende kontakt med borgerne – for eksempel ved alarmopkald eller i forbindelse med anmeldelse af vold – har med andre ord været bindeleddet, som sikrer, at borgerne er blevet henvist til Lev Uden Volds telefoniske og gratis rådgivningstilbud.

For nogle af de borgere, som af politiet er blevet henvist til Lev Uden Vold, har den rådgivende samtale været tilstrækkelig, mens hovedparten er blevet henvist til yderligere hjælp for at slippe volden – for eksempel et ambulant tilbud eller et krisecenterophold.

Samarbejdet med Københavns Politi vidner ifølge Louise Glerup Aner om, at der er et stærkt potentiale i at koble politiets kontakt til borgerne med Lev Uden Volds voldsfaglige kompetencer.

”For de fleste af de borgere, som Lev Uden Vold har haft telefonisk kontakt til gennem pilotprojektet, gælder det, at de formentlig ikke ville have taget kontakt til hotlinen på egen hånd. Politiets brobyggende indsats er afgørende for, at borgeren henvender sig til rådgivningen og er derfor et vigtigt skridt for at slippe volden,” siger hun.

Donationen fra TrygFonden og Augustinus Fonden gør det muligt at udbrede de gode erfaringer til landets øvrige politikredse og dermed sikre, at flere får den rette hjælp tidligere.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold
Lev Uden Vold
H.C. Andersens Boulevard 47, 1. tv
1553 København V

3151 4441https://levudenvold.dk/

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Det vil vi gøre med konkrete tilbud til voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området, øget opmærksomhed og mere debat i samfundet.

Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden. 

Følg pressemeddelelser fra Lev Uden Vold

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lev Uden Vold

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye