Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Grønt fyrtårn: Nationalt center skal gøre Sydjylland til en international grøn energimetropol

Del
Stort offentlig-privat konsortium står bag ambitiøst fyrtårnsprojekt, der skal gøre Sydjylland til en international grøn energimetropol. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager med 105 mio. kr. fra REACT-EU til etablering af nationalt center, der skal udvikle, teste og demonstrere fremtidens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger.
Konsortiet bag det sydjyske erhvervsfyrtårn vil gøre landsdelen til en grøn energimetropol på internationalt niveau. Foto: Jesper Voldgaard
Konsortiet bag det sydjyske erhvervsfyrtårn vil gøre landsdelen til en grøn energimetropol på internationalt niveau. Foto: Jesper Voldgaard

Et nationalt center for grøn energi og sektorkobling skal være Sydjyllands mest markante bidrag til, at Danmark får en grønnere og mere bæredygtig energisektor og når sit klimamål i 2030. Sådan lyder planerne fra konsortiet bag det sydjyske erhvervsfyrtårn, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu støtter med 105,3 mio. kr. fra REACT-EU.

Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

I foråret anbefalede det regionale vækstteam for Sydjylland regeringen at udvikle centret, der bygger på landsdelens styrkeposition inden for grøn energi. Nu går et bredt konsortium med offentlige aktører, virksomheder og videninstitutioner i gang med arbejdet. Dermed skabes fysiske rammer for udvikling, test og demonstration af fremtidens grønne teknologier, herunder i relation til Power2X og integrerede energisystemer.

Steen Brødbæk, adm. direktør i Semco Maritime, der var formand for vækstteamet og nu deltager i konsortiet, siger:

"Fremtidens bæredygtige energisystem skal være fleksibelt og gå på tværs af sektorer, så vi udnytter energien bedst muligt. Produktion af grøn energi og sektorkobling er derfor afgørende redskaber, hvis vi senest i 2030 skal nå målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasser. I Sydjylland står vi allerede stærkt på området. Derfor glæder jeg mig til, at vi nu kan komme i gang med at etablere det nationale center for grøn energi og sektorkobling i landsdelen.”

Bag erhvervsfyrtårnet står et stærkt og bredt konsortium af offentlige aktører og private virksomheder, som selv har en betydelig medfinansiering med ind i udviklingsarbejdet.

Lars Tveen, koncerndirektør for Danfoss’ regioner og deltager i konsortiet, ser frem til etableringen af det nye nationale center:

"Sektorkobling er en meget vigtig dagsorden for Danfoss. Vi har i Sydjylland en række virksomheder, der arbejder med konkrete løsninger på at udnytte produceret energi bedst muligt på tværs af eksisterende systemer. Løsningerne skal vise verden, hvordan vi kan reducere CO2 mest intelligent og omkostningseffektivt. Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder har et kæmpe eksportpotentiale på området. Det glæder mig derfor, at vi med det nye center udbygger denne styrkeposition.”

Udviklingen af det sydjyske erhvervsfyrtårn vidner om stort engagement. Med opbakning fra samtlige 13 kommuner i landsdelen og en lang række af Sydjyllands fremtrædende virksomheder blev komitéen for grøn energi- og sektorkobling etableret.

Glenda Napier, direktør i Energy Cluster Denmark, som på vegne af komitéen har taget teten i etableringen af fyrtårnsprojektet, siger:

"Det er fantastisk, at hele landsdelen – kommuner, virksomheder og videninstitutioner – er gået ind i fyrtårnsprojektet skulder ved skulder. Nogle af landsdelens største virksomheder er med, og opbakningen fra både energisektoren og de lokale aktører er enestående. Og det brede engagement bliver afgørende, hvis vi skal nå vores klimamål.”

Blandt de øvrige projekter, der nu kan løbes i gang med REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, er:

  • Opbygning af faciliteter til test og demonstration af integrerede og digitaliserede energisystemer, hvor en række test- og demonstrationsprojekter skal gennemføres.
  • Udvikling af forsknings- og udviklingsprojekter med deltagelse af virksomheder og videninstitutioner.
  • En indsats for at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder en tiltrækningsindsats, som organisationen work-live-stay står for.

Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet, deltog i det regionale vækstteam for Sydjylland for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Han ser et stort forskningspotentiale i det sydjyske erhvervsfyrtårn:

"Sektorkobling har et stort potentiale og kan reducere Danmarks CO2-belastning med mange millioner tons. Det kræver vedvarende forskning, og derfor er det godt og rationelt, at virksomheder og videninstitutioner nu går sammen om at etablere centret.”

FAKTA OM KONSORTIET BAG FYRTÅRN SYDJYLLAND

Det nye konsortium bag det sydjyske fyrtårn for grøn energi- og sektorkobling er et offentlig-privat partnerskab, der er sammensat af en lang række offentlige aktører, private virksomheder, organisationer og videninstitutioner. Energiklyngen Energy Cluster Denmark og organisationen work-live-stay er ansøgere til bevillingen.

FAKTA OM LOKALE ERHVERVSFYRTÅRNE

  • I foråret 2021 kom de regionale vækstteams med anbefalinger til regeringen om, hvordan man med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer kan udvikle otte lokale erhvervsfyrtårne, der fremtidssikrer danske styrkepositioner, skaber vækst og sikrer arbejdspladser.
  • I september 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en aftale med erhvervsministeren om at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams og udmønte midlerne fra REACT-EU til de lokale erhvervsfyrtårne.
  • Med aftalen af 6. december 2020 om Stimuli og grøn genopretning er der afsat 500 mio. kr. fra REACT-EU til opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Endvidere har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsat 95 mio. kr. til udvikling af de otte lokale erhvervsfyrtårne. Disse midler blev 1. oktober 2021 udbudt i åben konkurrence på tværs af landsdele med et overordnet krav om geografisk balance i fordelingen af midler.
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 2. februar 2022 besluttet at udmønte de 595 mio. kr. til de otte erhvervsfyrtårne på følgende måde:

Fyrtårnsregion

Emne

Tilsagn

Fyrtårn Nordjylland

Fangst, lagring og anvendelse af CO2

92,4 mio. kr.

Fyrtårn Sjælland

Udvikling af biosolutions

60,4 mio. kr.

Fyrtårn Sjælland

Femern som vækstdriver

43,2 mio. kr.

Fyrtårn Hovedstaden

Global sundhedshovedstad med fokus på overvægt

82,4 mio. kr.

Fyrtårn Fyn

Udvikling af fremtidens industri

108,5 mio. kr.

Fyrtårn Sydjylland

International, grøn energimetropol

105,3 mio. kr.

Fyrtårn Midtjylland

Vandteknologiske løsninger

75,7 mio. kr.

Fyrtårn Bornholm

Udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller

27,2 mio. kr.

  • De særlige REACT-EU-midler er målrettet en grøn og digital genstart efter COVID-19-pandemien.
  • Med aftalen om En ny reformpakke for dansk økonomi er der afsat yderligere 500 mio. kr., herunder 400 mio. kr. fra EU’s strukturfonde, som udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse samt 100 mio. kr. fra EU’s Fond for Retfærdig Omstilling, til udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i de kommende år.
  • Regeringen vil i foråret 2022 nedsætte partnerskaber med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser i de pågældende landsdele samt de lokale konsortier, der modtager midler til at udføre indsatsen med at opbygge erhvervsfyrtårnene. Partnerskaberne skal understøtte den langsigtede udvikling af erhvervsfyrtårnene.

Nøgleord

Kontakter

Hvis du vil vide mere om erhvervsfyrtårn Sydjylland, kan du kontakte:
Rikke Sofie Thøfner Angel, DE Kommunikation, +45 35 29 17 89 og RikAng@erst.dk

Billeder

Konsortiet bag det sydjyske erhvervsfyrtårn vil gøre landsdelen til en grøn energimetropol på internationalt niveau. Foto: Jesper Voldgaard
Konsortiet bag det sydjyske erhvervsfyrtårn vil gøre landsdelen til en grøn energimetropol på internationalt niveau. Foto: Jesper Voldgaard
Download

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1700https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye