Lev Uden Vold

Langt størstedelen af danskerne ønsker hjælp til voldsudøvere

Del
Tal fra Lev Uden Vold viser, at langt størstedelen af danskerne ser det som et politisk ansvar at sikre, at voldsudøvere kan få hjælp til at slippe den voldelige adfærd. Men på trods af en netop udvidet behandlingskapacitet, er det ikke muligt at behandle alle dem, som vil have hjælp til at ændre adfærd.
Direktør i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.
Direktør i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.

Noget tyder på, at der er en stigende erkendelse i samfundet af, at vi skal arbejde målrettet med at ændre voldsudøveres adfærd.

En undersøgelse, som Norstat har foretaget for Lev Uden Vold, viser, at 95 procent af danskerne mener, at samfundet bør prioritere at hjælpe voldsudøvere med at stoppe den voldelige adfærd – og 4 ud af 5 danskere er meget enige eller enige i, at det er et politisk ansvar at sikre behandling til de voldudøvere, som selv ønsker at bryde den voldelige adfærd.

Til sammenligning er der færre danskere, som ønsker strengere straffe til voldsudøverne. Mens 53 procent i høj grad erklærer sig enige i, at samfundet skal prioritere strengere straffe, er 32 procent i nogen grad enige i, at de højere straffe skal prioriteres.

Direktør i Lev Uden Vold, Sine Gregersen, ser positivt på tallene og peger på, at de er udtryk for et paradigmeskifte på voldsområdet. En erkendelse af, at samfundet ikke kan komme volden til livs uden et fokus på at behandle voldsudøvere.

”Vi skal selvfølgelig fortsat sikre bedre hjælp til voldsudsatte, men hvis vi skal volden til livs, er det helt afgørende at stoppe volden der, hvor den starter – hos udøveren,” siger Sine Gregersen.

Et omfattende problem

Selvom man ikke kender de præcise tal for, hvor mange personer der udøver vold i nære relationer i Danmark, er det ved hjælp af andre tal muligt at komme med et forsigtigt estimat.

De seneste forskningsbaserede opgørelser viser, at omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold, mens tallet skønnes at være dobbelt så højt, hvis man også regner den psykiske partnervold med.

Dertil kommer, at omkring en sjettedel af alle i 8. klasse har været udsat for vold i hjemmet det sidste år.

På baggrund af tallene for, hvor mange der årligt udsættes for vold i nære relationer, skønnes det derfor, at der er på den forkerte side af 50.000 personer, der årligt udøver vold i en nær relation – for eksempel overfor en partner eller et barn.

Siden 2002 har der eksisteret indsatser, som har til formål at støtte voldsudøvere i at ændre handlemønstre og bryde den voldelige adfærd. Dialog mod Vold tilbyder behandling af voldsudøvere og deres familier, mens Lev Uden Vold tilbyder et telefonisk behandlingsforløb for udøverne selv.

Kun en procent får hjælp

Som det er nu, kan voldsudøvere dog risikere at vente månedsvis eller op til et år på behandling,

Hvor mange af de 50.000 personer, som skønnes at udøve vold i en nær relation hvert år, som er motiverede for at komme i behandling, findes der ikke præcise tal for. Men lige nu er der kun behandlingstilbud til at behandle cirka 500 voldsudøvere om året – altså 1 procent af de mennesker, som rent faktisk begår vold i en nær relation

Det er langt fra nok, mener Sine Gregersen og peger på, at Danmarks nordiske nabo, Norge, sætter flere midler af til at sikre behandlingstilbud for voldudøvere.

”I Norge bruger man hvert år det, der svarer til 60 millioner danske kroner alene på at hjælpe voldsudøvere, mens det kun er otte millioner kroner i Danmark,” siger Sine Gregersen og understreger, at der altså skal afsættes langt flere midler til indsatsen, hvis samfundet skal volden til livs i de nære relationer.

I oktober gik Lev Uden Vold sammen med en bred alliance af organisationer om et debatindlæg med et klart budskab til Christiansborg om, at det kræver politisk handling at sikre, at flere voldsudøvere får adgang til og tilbydes hjælp – og langt hurtigere, end det er tilfældet i dag.

Socialdemokratiets Camilla Fabricius bekræfter overfor TV2 Østjylland, at det er partiets ambition, at den danske indsats for voldsudøvere skal forbedres og på niveau med Norges.

I november blev et bredt flertal af partier enige om som del af fordelingen af den såkaldte SSA-reserve, at afsætte midler til et løft af behandlingsmulighederne for personer, der udøver vold.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Direktør i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.
Direktør i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.
Download

Vedhæftede filer

Information om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold
Lev Uden Vold
H.C. Andersens Boulevard 47, 1. tv
1553 København V

3151 4441https://levudenvold.dk/

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Det vil vi gøre med konkrete tilbud til voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området, øget opmærksomhed og mere debat i samfundet.

Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden. 

 

 

 

 

 

Følg pressemeddelelser fra Lev Uden Vold

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lev Uden Vold

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye