Teknologisk Institut

Teknologisk Institut styrker indsatsen for renere luft

Del
Nyt innovationscenter på Teknologisk Institut skal udvikle nye tværfaglige løsninger, som skal reducere luftforurening og skabe sundere luft.

Sikring af ren luft og mindre udledning af klimagasser er hovedfokus for en ny resultatkontrakt, ledet af Teknologisk Institut. Resultatkontrakten Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi har som vision sammen med industrien at skabe nye renluft-løsninger og udvikle teknologier, der gavner både klimaet og menneskers sundhed.

─ Danske virksomheder er i dag verdensledende inden for udvikling og implementering af nye teknologier, der sikrer ren luft – både ude og hjemme. Vi ser også en markant øget indsigt i de skadelige effekter af luftforurening og klimamæssige udfordringer ved emissioner af fx metan, hvilket bevirker, at både samfund og virksomheder hele tiden skal forholde sig til skærpede krav og nye målsætninger. Derfor er det afgørende, at vi konstant er på forkant teknologisk til gavn for menneskers sundhed og fremtidens klima, og som også kan fremme dansk eksport, siger Sune Dowler Nygaard, direktør, Teknologisk Institut.

Luftkvalitet og klima hænger sammen
Ni ud af ti mennesker på verdensplan indånder dagligt forurenet luft. Hele syv millioner mennesker dør årligt som følge heraf – i Danmark omkring 4.200. Samtidig efterlader FN’s nyeste alarmerende klimarapport ingen tvivl om konsekvenserne af mange års udledning af klimagasser.

─ Der er i mange tilfælde overlap mellem kilder til luftforurening og udledning af klimagasser. Derfor er der også ofte overlap mellem de teknologier, der skal til for at skabe forbedring for både sundhed og klima. Af den grund er det oplagt at samle dele af indsatsen for de to globale udfordringer, siger Jacob Ask Hansen, der er centerchef og leder resultatkontrakten på Teknologisk Institut.

På Teknologisk Institut arbejder mere end 50 specialister aktivt på at udvikle løsninger relateret til ren luft og drivhusgas-emissioner. Med innovationscenteret sættes der en ny ramme for samarbejdet mellem industriens partnere og Teknologisk Institut om at udvikle og implementere nye renluftteknologier.

Forbedrede målemetoder identificerer luftforurening
Resultatkontrakten hviler på tre ben eller indsatsområder: identifikation, reduktion og fjernelse. Identifikation handler om at udvikle og forbedre de avancerede måleteknologier og sensorer, der bruges til at karakterisere udledning af klimagasser og luftforurening.

– For at kunne sætte ind over for luftforurening og CO2-udledning er man nødt til at kende omfanget og kilderne til udledningerne. Det lyder måske banalt, men er mere kompliceret end som så. Dokumenteret viden om bidraget fra forskellige kilder er derfor et vigtigt led i at kunne prioritere indsatsen, siger centerchef Jacob Ask Hansen.

Et delmål i resultatkontrakten er derfor at skabe større indsigt i de aktuelle udledninger gennem udvikling af nye on-site målemetoder, sensorer og emissionsmodeller, så luftforurening og klimagasser bedre kan monitoreres. Samtidigt spiller målemetoderne en vigtig rolle i at kunne dokumentere effekten af nye teknologier og tiltag, der reducerer luftforurening og emissioner.

Effektiv reduktion af udledninger
Hvordan reduceres udledninger fra fx landbrug, energisektoren og den maritime sektor mest effektivt? Det spørgsmål er blandt fokusområderne i resultatkontrakten, hvor Teknologisk Institut vil gøre en indsats for reduceret udledning fra de tre store sektorer. I samarbejde med både teknologileverandører, primærproducenter og industrivirksomheder vil konsortiet undersøge, hvordan man inden for eksisterende processer og teknologier kan reducere udledningen.

─ Der er et stort potentiale i at optimere de produkter og processer, som udleder mest. I resultatkontrakten vil vi for eksempel i samarbejde med industrien reducere udledning fra brændeovne og kedler, som står for en markant del af den danske partikelforurening, siger centerchef Jacob Ask Hansen.

Derudover omfatter resultatkontrakten indsatser for at reducere udledningen fra landbrug og motorer.

Uønskede partikler i luften skal fjernes
Vores indendørs luftmiljø kan for eksempel påvirkes af kemikalier fra materialer, udåndingsluft og tobaksrøg, og de fleste kender til de gener, som dårlig luftkvalitet kan medføre. Aktiviteterne i resultatkontrakten vil sikre udvikling og implementering af teknologi, der kan rense forurenet luft, før vi bliver udsat for den.

I resultatkontrakten vil Teknologisk Institut bl.a. arbejde med at udvikle og optimere intelligente ventilations- og luftrensningssystemer, der kombineret med sensorbaseret styring sikrer en høj indendørs luftkvalitet.

─ Med avanceret udstyr kan vi teste og dokumentere forskellige luftrensere og luftfiltre. Det giver os mulighed for at bidrage til udviklingen af teknologier, der mere effektivt renser luften, hvad enten det er fra eksempelvis en skorsten, en kostald eller en emhætte og på sigt hermed sikre, at skadelig luftforurening eller klimagasser ikke indåndes, siger centerchef Jacob Ask Hansen.

Fordobling af eksporten som mål
Med de globale sundheds- og klimaudfordringer er der en brændende platform for udvikling af renluftteknologier, og med Luftvisionen fra 2018 blev det fastslået, at Danmark skal være et foregangsland inden for renluftteknologi. Resultatkontrakten vil derfor støtte op om branchens egen ambitiøse målsætning om at fordoble eksporten inden 2030 fra ca. 7 mia. kr. årligt i 2018.

Om resultatkontrakten:
Resultatkontrakten Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere om resultatkontrakten på Bedre Innovation: Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi | Bedre Innovation

Resultatkontrakter indgås mellem de syv GTS-institutter, herunder Teknologisk Institut, og Uddannelses- og Forskningsministeriet for at styrke innovation og konkurrencekraft i dansk erhvervsliv gennem ny teknologi. GTS står for Godkendt Teknologisk Service og GTS-institutterne tilbyder en kæde af teknologiske kompetencer, der rykker grænsen for, hvad der er muligt for virksomheder i hele landet.

Læs mere om resultatkontrakter her: www.bedreinnovation.dk

Nøgleord

Kontakter

Centerchef Jacob Ask Hansen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2281. mail: jbha@teknoliogisk.dk

Billeder

Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på pressetelefon 7220 1066 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Fotos i dette nyhedsrum: ©Teknologisk Institut. Brug af fotos tilladt ved konkret omtale af Teknologisk Institut og med kreditering. I tvivlstilfælde kontakt venligst Kommunikationsafdelingen.

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye