Lev Uden Vold

Nye undersøgelser: Traditionelle opfattelser af manderollen medvirker til, at voldsudsatte mænd ikke får hjælp

Del
At blive set og anerkendt som offer for partnervold kan være svært for mænd. Traditionelle opfattelser af, at mænd altid skal kunne klare sig selv og ikke må vise sårbarhed, er en del af forklaringen. Konsekvensen kan både være, at voldudsatte mænd ikke opsøger hjælp, og at de ikke bliver mødt med den rette støtte, når de gør det. Det er blandt konklusionerne i nye rapporter fra Lev Uden Vold.

Lev Uden Vold offentliggør i dag to nye rapporter, der undersøger et område, der ofte ikke får den store opmærksomhed: Nemlig mænd der udsættes for vold af deres partner.

De to rapporter er henholdsvis et litteraturstudie, der undersøger nordisk viden, og en kvalitativ undersøgelse baseret på en interviews med både praktikere og forskere med viden på området.

Fysisk partnervold rammer anslået 19.000 mænd i Danmark hvert år. Tallet er mindst dobbelt så højt, hvis man tæller psykisk partnervold med. Til trods for de høje tal er det område, der stadig ikke er særlig grundigt belyst. Og så er det område, der præges af sejlivede forestillinger om, hvad det vil sige at være mand, og hvad det vil sige at være udsat for partnervold.

Direktør i Lev Uden Vold Sine Gregersen forklarer:

- Vores undersøgelser peger på, at traditionelle opfattelser af manderollen og kønsstereotype idealer om maskulinitet udgør en udfordring i forhold til at sikre voldsudsatte mænd den bedste hjælp. Det kan fx være idealer om, at man som mand skal kunne klare og forsvare sig selv, og at man ikke må vise sårbarhed. Den type af idealer er direkte modstrid med det at være et offer for partnervold, som udgør en sårbar og mindre klassisk maskulin position. Det kan gøre kategorien ’voldsudsat’ mindre tilgængelig for mænd, end den er for kvinder.

Vejen til hjælp bliver svær, når man ikke kan vise sårbarhed

Når disse kønsstereotype opfattelser af mænd og maskulinitet præger opfattelsen af partnervold, kan det medvirke til, at voldsudsatte mænd ikke får den hjælp og støtte, de har brug for. Sine Gregersen siger:

- De her opfattelser af, hvad det vil sige at være mand, kan udfordre voldudsatte mænds egen erkendelse af, hvad de er udsat for. Vores undersøgelser viser, hvordan mændene kan have svært ved at identificere sig selv som ofre for partnervold. Og det kan gøre mændene mindre tilbøjelige til at opsøge den hjælp, de har brug for.

- Samtidig præges mændenes omgivelser også af disse opfattelser og kan derfor have svært ved at anerkende mændene som ofre. Det kan både gøre sig gældende for mændenes familie og venner og for det offentlige system, der skulle hjælpe dem. I begge tilfælde vil det betyde, at de voldsudsatte mænd ikke bliver mødt med den nødvendige anerkendelse og støtte, når de prøver at bryde fri af volden, siger Sine Gregersen.

Ulighed for loven er med til at forstærke problemet

Rent lovgivningsmæssigt er det sådan i dag, at mænd og kvinder ikke har de samme rettigheder, når de udsættes for partnervold.

Voldsudsatte mænd har ikke adgang til psykologhjælp, hvis de tager ophold på et herberg eller lignende botilbud efter at have været udsat for vold. Det har kvinder, der tager ophold på krisecenter.

Det samme gælder for børnene. De har kun ret til psykologhjælp, hvis de indskrives på krisecenter med moren – ikke hvis de indskrives sammen med faren. Mænd og kvinder placeres også på meget forskellige typer af botilbud.

Sine Gregersen siger:

- Lovgivningen på det her område stiller i dag mænd og kvinder forskelligt alene på baggrund af deres køn. Det betyder, at mænd, der har samme behov for beskyttelse og psykologhjælp som kvinder, ikke har den samme ret til hjælp. De diskrimineres alene på grund af deres køn. Det er uhensigtsmæssigt. Både fordi det direkte betyder, at mange mænd ikke får den hjælp, de har brug for, og fordi det indirekte medvirker til at holde live i den forældede opfattelse af, at mænd ikke kan have brug for hjælp.

Download rapporter

Billeder

Information om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold
Lev Uden Vold
H.C. Andersens Boulevard 47, 1. tv
1553 København V

3151 4441https://levudenvold.dk/

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Det vil vi gøre med konkrete tilbud til voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området, øget opmærksomhed og mere debat i samfundet.

Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden.

Følg pressemeddelelser fra Lev Uden Vold

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lev Uden Vold

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye