Teknologisk Institut

Jordens biodiversitet kan være vejen til et mere klimaresistent landbrug

Del
Sammen med en række internationale partnere vil Teknologisk Institut demonstrere, hvordan bæredygtig dyrkningspraksis og øget biodiversitet kan optimere landbrugets økosystemer.
Teknologisk Institut undersøger, om økologisk dyrkningspraksis og øget biodiversitet kan bidrage til mere klimarobuste dyrkningssystemer
Teknologisk Institut undersøger, om økologisk dyrkningspraksis og øget biodiversitet kan bidrage til mere klimarobuste dyrkningssystemer

Bæredygtig dyrkningspraksis skal øge jordens biodiversitet, understøtte grøn omstilling og gøre EU's planteproduktion mere modstandsdygtig overfor klimaforandringer. Det er målet med et nyt internationalt projekt, som Teknologisk Institut deltager i sammen med en række internationale partnere.

– Projektet har især fokus på at minimere effekten af klimaforandringer i landbruget. Vi vil kortlægge jordens biodiversitet og multifunktionalitet i tre forskellige dyrkningssystemer: Landbrug, græsarealer og skovbrug. Vi undersøger varierende jordbundsforhold, forskellige former for dyrkningspraksis og simulerer klimaforandringer for at teste, hvor robuste de forskellige økosystemer er, siger Mai-Britt Brøndum, seniorspecialist på Teknologisk Institut.

Danmark demonstrationsland for økologisk omlægning
Fem EU biogeografiske og tre internationale regioner er udvalgt med i alt 198 demonstrationslokaliteter til projektet.

– Danmark deltager med 27 demonstrationslokaliteter og skal især bidrage med viden om, hvordan økologisk dyrkning påvirker biodiversiteten i jorden. Forsøget skal undersøge, hvordan biodiversitet i jorden udvikler sig under omlægning til økologisk dyrkningspraksis på tre forskellige jordtyper. På andre demonstrationslokaliteter i Europa undersøger vi også effekten af forskellige former for dyrkningspraksis inden for skovbrug og græsarealer, siger Mai-Britt Brøndum. 

Kortlægning af hele jordens fødekæde
Ved hjælp af DNA-sekventering analyserer partnerne i projektet sammensætningen af otte typer af jordorganismer: vira, bakterier, arkæer, svampe, protister, nematoder, leddyr og jordorme. Med udgangspunkt i analysen kan de kortlægge det komplekse netværk af fødekæder i jorden.

– Samtidig evaluerer vi 20 funktionelle parametre i jorden, der kan kobles til jordens evne til at levere økosystemtjenester såsom foder og fødevarer, rent drikkevand, biologisk kontrol af plantepatogene organismer, jorderosion, omsætning af næringsstoffer, klimaregulering, m.fl. Resultaterne skal hjælpe landmænd, rådgivere og beslutningsorganer med at vurdere effekten af forskellige dyrkningsstrategier, siger Mai-Britt Brøndum. 

Klimatelte simulerer tørke og hedebølger
Eksperter i klimaforandring vil ved hjælp af klimamodeller forudsige mulige fremtidige klimascenarier for de fem udvalgte biogeografiske regioner i EU. Ved hjælp af specialdesignede klimatelte er det muligt at afprøve udvalgte scenarier af tørke og hedebølger direkte i marken.

– Vi simulerer de ekstreme klimascenarier ved at bruge klimatelte, der skærmer for nedbør i udvalgte perioder, og som kan opvarmes til høje temperaturer på et afgrænset areal. Forsøgene skal demonstrere, om økologisk dyrkningspraksis og øget biodiversitet kan bidrage til mere klimarobuste dyrkningssystemer, siger Mai-Britt Brøndum.

Fra forskning til praksis
Et vigtigt output fra projektet er at gøre viden om jordens biodiversitet og potentiale som en naturbaseret løsning på globale udfordringer lettilgængelig og brugbar i praksis.

– Vi samler resultaterne fra projektet i en app, der kan anvendes til beslutningsstøtte i landbruget. Samtidig opretter vi et internationalt netværk, der skal facilitere oplysning og vidensdeling mellem aktører inden for jordforvaltning, biodiversitet og naturbeskyttelse, siger Mai-Britt Brøndum.

EU-projektet SOILGUARD består af Teknologisk Institut og 24 andre internationale partnere. Projektet er finansieret af EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram med projektnummer 101000371. Projektet løber fra 2020-2024. Læs mere her: https://cordis.europa.eu/project/id/101000371

Nøgleord

Kontakter

Mai-Britt Brøndum, maib@teknologisk.dk, 7220 3447

Billeder

Teknologisk Institut undersøger, om økologisk dyrkningspraksis og øget biodiversitet kan bidrage til mere klimarobuste dyrkningssystemer
Teknologisk Institut undersøger, om økologisk dyrkningspraksis og øget biodiversitet kan bidrage til mere klimarobuste dyrkningssystemer
Download
SOILGUARD logo
SOILGUARD logo
Download
EU logo
EU logo
Download

Links

Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på pressetelefon 7220 1066 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Fotos i dette nyhedsrum: ©Teknologisk Institut. Brug af fotos tilladt ved konkret omtale af Teknologisk Institut og med kreditering. I tvivlstilfælde kontakt venligst Kommunikationsafdelingen.

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye