Teknologisk Institut

Ny renseteknologi fjerner giftigt fluor fra spildevand

Del
Fluor-forbindelser, PFAS, skal forhindres i at vandre fra spildevand til fødevarer med ny og bæredygtig renseteknologi.
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Giftige fluorforbindelser, som vandrer fra forskellige vandtyper og over i fødevarer, skal fjernes fuldstændigt med et nyt teknologikoncept, der lige nu udvikles i et samarbejde mellem blandt andre Teknologisk Institut, DTU Miljø og Aquarden Technologies.

Ender på middagsbordene
I de senere år er der gjort bekymrende fund af fluor-forbindelser, PFAS, i blandt andet vand fra lossepladser, udløbsvand fra renseanlæg og brandslukningspladser. Senest har der været eksempler på, at fluorstoffet PFOS har bredt sig fra en brandøvelsesplads til en eng ved Korsør, hvor stoffet er havnet først i græssende køer og siden på middagsbordene – i mængder, der ligger 63 gange over det tilladte.

– PFAS-forbindelser er særligt problematiske, fordi de er meget svære at nedbryde og dækker over flere tusinde forbindelser. Det betyder, at de også er svære at få bugt med på renseanlæggene, hvor de gængse biologiske og kemiske metoder kommer til kort. Derfor er der stort behov for nye tilgange, som er både effektive og økonomisk overkommelige, siger sektionsleder Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut.

Målet er komplet nedbrydning af PFAS
I projektet, der er støttet af MUDP under Miljøministeriet, kombineres kendte vandbehandlingsteknologier med superkritisk vand-oxidation (SCWO). Hos Aquarden Technologies kan man allerede i dag tilbyde superkritisk vand-oxidation (SCWO) – en proces, der er i stand til helt at nedbryde PFAS-forbindelserne, så der kun er CO2, vand og lidt syre tilbage. Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med Aquarden Technologies og DTU gennemført en række laboratorieforsøg, der har vist, at det er muligt at fjerne PFAS ved først at opkoncentrere forbindelserne og dernæst fuldstændig nedbryde dem.

– I projektet afprøves forskellige forbehandlingsteknologier på vand, indsamlet fra forskellige danske og udenlandske deponier, med det formål at opkoncentrere PFAS-forbindelserne. Herefter SCWO-behandles de opkoncentrerede PFAS-forbindelser, så vi sikrer en komplet destruktion af fluorstofferne, på en måde der både er kosteffektiv og bæredygtig, siger Tore Svendsen, COO i Aquarden Technologies.

Relevant for flere industrier
Pilotskala tests fra ind- og udland viser, at PFAS-forbindelserne binder dårligt til aktivt kul og derfor kun tilbageholdes i små mængder. Dertil kommer, at det forurenede kul bliver transporteret til udlandet og afbrændt ved høje temperaturer. De nuværende metoder er altså hverken særligt effektive eller bæredygtige.

Med det nye teknologikoncept skal der udvikles en bæredygtig teknologi til forbehandling, opkoncentrering og fuldstændig fjernelse af ikke-nedbrydelige stoffer som PFAS-forbindelser. Teknologien ventes at blive en relevant løsning på PFAS-udledninger mange steder, bl.a. fra industrisektorens spildevand, vand fra deponier, brandøvelsespladser og i drikkevandsbehandling.

Projektet ”PFAS-inator: Bæredygtig og kosteffektiv teknologikoncept til fjernelse af PFAS-forbindelser fra perkolat og drænvand fra jorddepoter” er støttet af Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Projektet er et samarbejde mellem Aquarden Technologies A/S, Teknologisk Institut, DTU Miljø, Argo I/S, Perpetuum, Fors A/S, Eden Aquatech AB, Nomi4S I/S, Hjørring Vandselskab A/S og H20 Nordic.

Rettelse 21 maj 2021: Afsnit om aktivt kul korrigeret.

Nøgleord

Kontakter

Sektionsleder Caroline Kragelund Rickers
Teknologisk Institut
Mobil: 72 20 29 40
Mail: cakr@teknologisk.dk


Tore Svendsen
COO
Aquarden Technologies
Mobil: 22 11 72 26
Mail: ts@aquarden.com

Billeder

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Download

Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på pressetelefon 7220 1066 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Fotos i dette nyhedsrum: ©Teknologisk Institut. Brug af fotos tilladt ved konkret omtale af Teknologisk Institut og med kreditering. I tvivlstilfælde kontakt venligst Kommunikationsafdelingen.

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye