Molio

Industriens Fond og Realdania vil styrke brugen af ny teknologi i byggebranchen

Del
Lav produktivitet og lille digitaliseringsgrad har i årevis klæbet til byggeriet som uløselige udfordringer. Derfor er Industriens Fond og Realdania nu gået sammen om at undersøge, hvordan brugen af ny teknologi i alle dele af byggeriet bedst udbredes, så branchens konkurrenceevne og bæredygtighed styrkes. Målet er at sætte turbo på udbredelsen af Construction Technology (ConTech) i Danmark. Molio skal stå i spidsen for undersøgelsen i samspil med byggebranchen.

Potentialerne for brug af digitalisering og ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen er store og kan få enorm betydning for branchens evne til at arbejde mere effektivt og bæredygtigt. Nu skal en ny undersøgelse, som Industriens Fond, Realdania og Molio har igangsat sammen, finde ud af, hvordan byggebranchen kan blive bedre til at udnytte ny teknologi – såkaldt Construction Technology, forkortet til ConTech.

Forundersøgelsen gennemføres med aktiv involvering af branchen og vil blive færdiggjort medio september. Ambitionen er at finde den bedste måde at forløse det store potentiale for digitalisering og brug af ny teknologi, som findes overalt i byggeri- og anlægsbranchen. Forundersøgelsen skal blandt andet give svar på, hvordan branchen bedst skaber et unikt læringssted og en fælles udviklingsplatform – en hub, hvor byggeriets parter sammen kan eksperimentere med nye måder at benytte data, digitale redskaber og teknologi til at skabe fremtidens byggeri.

Derfor inddrages både små og mellemstore virksomheder indenfor byggeriet, tech- leverandører og de – ofte større – virksomheder, der er allerlængst fremme i digitalisering og brug af ny teknologi.

Udover erfaringsopsamling fra ind- og udland vil forundersøgelsen indebære massiv involvering af alle byggeriets parter for at kortlægge, hvor der er problemer i byggeprocessen og hvad aktørerne i byggeriet efterspørger, så udbredelsen får størst mulig effekt.
I Industriens Fond forventer man, at netop de mange input udefra kan skabe noget værdifuldt for den danske byggebranche:

”Vi ved fra andre brancher, at digitalisering er en forudsætning for at blive mere produktiv og dermed i sidste ende styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Derfor har byggebranchen i lang tid haft et ønske om at fremme digitaliseringen, men uden at det er lykkedes nævneværdigt. Det håber vi til gengæld, at vi med dette initiativ vil kunne give et væsentligt bidrag til, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

I den filantropiske forening Realdania håber man, at øget brug af avanceret construction technology kan være med til at skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning.

”Vi tror på, at hvis branchen gør det på den rigtige måde, så kan digitalisering og øget brug af teknologi bidrage til en mere effektiv byggeproces f.eks. ved at styrke samarbejdet mellem byggeriets parter og reducere materialespild. I det hele taget kan digitalisering og ny teknologi

også blive en vigtig løftestang for at opnå et mere bæredygtigt byggeri og skabe mere værdi for bygherrer og brugere,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Molio, der er byggeriets videnscenter, skal stå i spidsen for undersøgelsen. Her ligger opgaven med at løfte digitaliseringen og øge brugen af ny teknologi i byggeriet rigtig godt.

”Idéen om at skabe en hub for ConTech har taget form i løbet af det seneste år og er opstået fra talrige drøftelser med aktørerne i branchen om, hvad de havde allermest behov for. Jeg er glad for, at Industriens Fond og Realdania ligesom vi har identificeret et behov, som Danmark som højteknologisk byggerination simpelthen bør få dækket, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Yderligere kommentarer:

Industriens Fond: Formidlingschef, Ole Østrup, tlf. 2380 0660 Realdania: Programchef, Lennie Clausen, tlf. 2969 5217 Molio: Christina Hvid, adm. direktør i Molio, tlf. 2343 1803

FAKTA: ConTech hub for bygge- og anlægssektoren

Hvad går projektet ud på?

Industriens Fond og Realdania har bevilget penge til en forundersøgelse, der skal svare på, hvordan der bedst skabes en platform for læring, udveksling, facilitering og implementering af ny teknologi og øget digitalisering i alle dele af byggeriet – og samtidig sikre mere effektivt samarbejde i alle dele af byggeriet for at højne produktivitet og bæredygtighed.

Målet er at skabe et unikt læringssted og en fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets parter sammen kan skabe og eksperimentere med nye måder at benytte data, algoritmer og teknologi til at skabe fremtidens byggeri.

Hvad er behovet?

Projektet tager afsæt i at bidrage til løsningen af en række brancheudfordringer og til at indfri potentialer for byggeriet, der er blevet grundigt dokumenteret i de seneste år:

 • Lav produktivitet i byggeriet

 • At byggeriet er en af de mindst digitaliserede brancher

 • En fragmenteret branchestruktur og heraf afledte samarbejdsudfordringer,

  særligt indenfor ny teknologi og data-udveksling.

 • Potentialer for øget bæredygtighed

 • Klare megatrends, som går fra såkaldt me-technology til collaborative technology

  Hvad består forundersøgelsen af?

  I forundersøgelsen vil Molio afdække udfordringerne i byggeriet fra flere forskellige vinkler:

 • afdække hvad eksperter, forskningen og litteraturen siger, og hvad der kan læres gennem

  eksisterende datakilder.

 • Interviews med 40-60 virksomheder, som repræsenterer forskellige dele af byggeriet.

 • Afdækning af ConTech "økosystemet" i Danmark.

 • Analysere igangværende og afsluttede initiativer med lignede hensigter for at lære af

  deres succeser og fejltagelser.

 • Interviews og inddragelse af en række brancheaktører for at afdække branchens konkrete

  behov – fra SMV’erne over de store, toneangivende virksomheder til

  specialiserede ConTech-virksomheder og brancheorganisationerne.

 • Resultaterne vil blive valideret i workshops med branchen.

Information om Molio

Molio
Molio
Lyskær 1
2730 Herlev

70120600http://www.molio.dk
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye