Assens Forsyning

Konsortium skal bygge nyt renseanlæg i Assens

Del
Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S med Jakobsen & Blindkilde A/S samt EnviDan A/S opfører nyt og miljøvenligt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg til Assens Forsyning A/S.
Som del af en større Forsyningspark opfører Assens Forsyning A/S et nyt og samlet renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. Anlægget skal centralisere al rensning af spildevand og erstatte otte mindre renseanlæg. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Som del af en større Forsyningspark opfører Assens Forsyning A/S et nyt og samlet renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. Anlægget skal centralisere al rensning af spildevand og erstatte otte mindre renseanlæg. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.

Tilbud gennemgået og vurderet
Assens Forsyning A/S har i samarbejde med bygherrerådgiveren COWI gennemgået og vurderet tilbuddene fra de prækvalificerede entreprenører. Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har i den forbindelse enstemmigt valgt Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S (Jakobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S) med CUBO som arkitekter samt Møller & Grønborg som landskabsarkitekter. Konsortiet er valgt på baggrund af et EU-udbud, hvor tre totalentreprenører var prækvalificeret.

Pris og kvalitet vægtet
”Vi har ud fra en samlet vurdering besluttet os for det forslag og tilbud, Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S er kommet med. Det har vi, da vi vurderer, at det indeholder det bedst mulige forhold mellem pris og kvalitet. Samtidig lever tilbuddet til fulde op til de meget høje krav og forventninger, vi har stillet i udbudsmaterialet,” siger bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen.

De indkomne tilbud er bedømt ud fra en fast og ensartet bedømmelsesmetode. Alt efter tilbudsgivernes evne til at indfri kriterierne, er der givet point. På den baggrund opnåede Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S det højeste antal point og fik dermed tildelt kontrakten og opgaven med at opføre renseanlægget i totalentreprise.

Et bæredygtigt projekt
”Vi har sigtet efter noget af det absolut ypperste samt mest energi- og miljøeffektive, der findes på markedet – noget, vi i planlægningen har benævnt som ’State-of-the-art’ inden for håndtering og behandling af spildevand. Det er vores opfattelse, at vi med den valgte løsning indfrier det mål, og at vi i øvrigt med anlæggets energirigtige metoder og energibesparende udstyr, yder et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. Foruden en absolut moderne, miljøvenlig og energieffektiv teknologi, spiller projektets arkitektur godt sammen, ikke bare med det nyopførte vandværk og den planlagte administrationsbygning, men også med landskabet og den flotte natur i og omkring Forsyningsparken. Det glæder vi os meget over. Vi ser herudover frem til at skulle samarbejde med et hold af absolut erfarne anlægs- og spildevandseksperter”, tilføjer Poul Erik Kristiansen.

Realisering af spildevandsplan
Renseanlægget med tilhørende biogasanlæg bliver et bærende element i en ny og samlet Forsyningspark i den sydøstlige udkant af Assens by, hvor et nyt vandværk allerede står opført, og hvor arbejdet med at anlægge en ny administration med værksted og lager til Assens Forsyning A/S, snart går i gang.

”Det glæder os meget, at vi med den indgåede kontrakt om opførelsen af renseanlægget, nu har samtlige kontrakter til Forsyningsparken på plads. Vi kan nu for alvor komme videre med at realisere Assens Kommunes spildevandsplan, hvor al rensning af spildevand centraliseres på ét og samme effektive anlæg. Vi har allerede investeret 100 millioner kroner i første del af et nyt og samlet spildevandssystem, og med den indgående kontrakt, er der i alt investeret 500 millioner kroner i en ny klima- og miljøvenlig infrastruktur i Assens Kommune. Herudover glæder det os meget, at vi har været tilpas fremsynede og sikret, at anlægget i sin tekniske udformning kan reducere udledningen af drivhusgasser og lattergas, som er et krav i den klimaplan, regeringen netop har fremlagt”, understreger administrerende direktør Birger Strandby Ernst

Et udstillingsvindue til omverdenen
Ud over at være miljøvenlig og energieffektiv, skal anlægget virke som inspiration og udstillingsvindue til omverdenen og for, hvordan moderne håndtering af spildevand mest hensigtsmæssigt finder sted.

”Det nye renseanlæg i Forsyningsparken bliver noget af det mest effektive og moderne, der findes. Det vil vi gerne udbrede kendskabet til. Vi vil også gerne fortælle historien om vandets vej – lige fra skybrud til kloak samt fra grund- og drikkevand til spildevand og derfra videre til badevand. Til det formål anlægger vi en ’formidlingsring’ og et offentligt stisystem rundt om hele Forsyningsparken. Derfra bliver der adgang til en udsigtsplatform, hvor både offentligheden og fagfolk, kan få indblik i anlægget samt i dets effektive og miljøvenlige funktion”, fortæller drifts- og projektchef Michael Dissing Nielsen, som tilføjer…

”Det bliver et utroligt spændende projekt, som vi efter flere års planlægning, nu for alvor skal i gang med. Vi planlægger, at tage første spadestik i efteråret 2020. Byggeriet skal koordineres med opførelsen af vores nye administration med tilhørende værksted og lager, der bygges sideløbende, og som i forening med renseanlægget, skal passes ind i landskabet. Vi forventer at være i mål med begge projekter primo 2022”.

Glæde hos konsortiet
Hos Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S er der stor begejstring for, at skulle opføre det nye renseanlæg. Esben S. Pedersen, områdedirektør fra Jakobsen & Blindkilde A/S, der er en del af NCC-koncernen, fortæller:

”Vi er ubeskriveligt glade for endnu engang at være med til at opføre et nyt, højteknologisk renseanlæg. Det er et af de områder, vi har meget stor erfaring med, og det er bygge- og anlægsmæssigt et område, der hører blandt vores absolutte spidskompetencer. Jeg og mit team vil i samarbejde med partner EnviDan A/S gøre alt for, at dette anlæg bliver opført så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt”.

Jens Albrechtsen, entreprisechef i EnviDan A/S udtaler:

”At være udvalgt til at opføre Nyt Assens Renseanlæg, som er det største og mest ambitiøse renseanlæg, der er udbudt i Danmark i nyere tid, er en utrolig vigtig opgave for os. Anlægget kommer til at vise, hvad vi er i stand til inden for teknologi, miljø og energi, når de bedste løsninger vælges. Samtidig vil renseanlægget skabe opmærksomhed – både nationalt og internationalt”.

Fakta

  • Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S (Jakobsen & Blindkilde A/S + EnviDan A/S) opfører i totalentreprise for Assens Forsyning A/S et nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg ved Fåborgvej/Egebjergvej i den sydøstlige udkant af Assens by. Konsortiet har tilknyttet CUBO Arkitekter samt Møller & Grønborg som landskabsarkitekter
  • Anlægget, der får en kapacitet på 100.000 PE med mulighed for udvidelse til 150.000 PE, bliver en del af en samlet Forsyningspark, som også vil indeholde vandværk samt administration, værksted og lager til Assens Forsyning A/S
  • Renseanlægget er en forudsætning for kunne efterleve beslutningen i Assens Byråd om at omlægge håndteringen af spildevand fra de nuværende otte mindre renseanlæg rundt om i kommunen, til ét nyt, samlet og mere effektivt anlæg i Forsyningsparken – jf. Spildevandsplan 2018-2027

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Som del af en større Forsyningspark opfører Assens Forsyning A/S et nyt og samlet renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. Anlægget skal centralisere al rensning af spildevand og erstatte otte mindre renseanlæg. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Som del af en større Forsyningspark opfører Assens Forsyning A/S et nyt og samlet renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. Anlægget skal centralisere al rensning af spildevand og erstatte otte mindre renseanlæg. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Download
Rundt om det nye renseanlæg anlægges der en ”formidlingsring” og et offentligt stisystem. Derfra bliver der adgang til en udsigtsplatform, hvor både offentligheden og fagfolk, kan se det samlede anlæg. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Rundt om det nye renseanlæg anlægges der en ”formidlingsring” og et offentligt stisystem. Derfra bliver der adgang til en udsigtsplatform, hvor både offentligheden og fagfolk, kan se det samlede anlæg. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Download
Nyt Assens Renseanlæg bygges ind i landskabet og tilpasses sammen med Assens Forsynings kommende administration med tilhørende værksted og lager, den flotte natur ved Fåborgvej/Egebjergvej. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Nyt Assens Renseanlæg bygges ind i landskabet og tilpasses sammen med Assens Forsynings kommende administration med tilhørende værksted og lager, den flotte natur ved Fåborgvej/Egebjergvej. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Download
Efter et gennemført EU-udbud har Assens Forsyning A/S valgt Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S (Jakobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S) til at opføre sit nye renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Efter et gennemført EU-udbud har Assens Forsyning A/S valgt Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S (Jakobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S) til at opføre sit nye renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Download
Assens Forsyning A/S har i det gennemførte udbud og i valget af leverandør sigtet efter det absolut ypperste samt mest energi- og miljøeffektive, der findes på markedet. Samtidig er der sigtet efter at få byggeriet til at passe ind i landskabet og med den flotte natur. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Assens Forsyning A/S har i det gennemførte udbud og i valget af leverandør sigtet efter det absolut ypperste samt mest energi- og miljøeffektive, der findes på markedet. Samtidig er der sigtet efter at få byggeriet til at passe ind i landskabet og med den flotte natur. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Download
Ud over at være miljøvenlig og energieffektiv, skal det nye renseanlæg virke som inspiration og udstillingsvindue til omverdenen og til, hvordan moderne håndtering af spildevand mest hensigtsmæssigt finder sted. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Ud over at være miljøvenlig og energieffektiv, skal det nye renseanlæg virke som inspiration og udstillingsvindue til omverdenen og til, hvordan moderne håndtering af spildevand mest hensigtsmæssigt finder sted. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.
Download

Information om Assens Forsyning

Assens Forsyning
Assens Forsyning
Forsyningsparken 2
5610 Assens

6344 9000https://www.assensforsyning.dk/

Om Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S er ansvarlig for drift, service og udvikling af bæredygtige løsninger til borgerne i Assens Kommune indenfor områderne drikkevand, håndtering af regn- og spildevand samt affald- og genbrug.

Følg pressemeddelelser fra Assens Forsyning

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Assens Forsyning

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye