Assens Forsyning

Første spadestik til det hidtil største klimatilpasningsprojekt på Vestfyn

Del
Fra denne uge og det kommende år går det løs med at forme det hidtil største klimatilpasningsprojekt på Vestfyn. Det gør det, når Assens Forsyning A/S slipper gravemaskinerne løs i Tommerup Stationsby for at anlægge Regnvandssøerne ved Tallerup.
På et område øst for Tommerup Station anlægger Assens Forsyning A/S Regnvandssøerne ved Tallerup. Her etableres tre selvstændige søer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én samlet sø. Samtidig formes der et spændende sø- og naturlandskab med rekreative muligheder. Illustration: Rambøll og Assens Forsyning A/S.
På et område øst for Tommerup Station anlægger Assens Forsyning A/S Regnvandssøerne ved Tallerup. Her etableres tre selvstændige søer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én samlet sø. Samtidig formes der et spændende sø- og naturlandskab med rekreative muligheder. Illustration: Rambøll og Assens Forsyning A/S.

Klimatilpasning med rekreative muligheder
Efter et netop gennemført klimatilpasningsprojekt i Tommerup (Kirkebjergsøerne), hvor kloaksystemet er renoveret, og hvor der er anlagt flere klimasøer med det formål, at håndtere fremtidens stigende mængder nedbør, går turen nu videre til Tommerup Stationsby, hvor Assens Forsyning A/S anlægger sit hidtil største klimatilpasningsprojekt.

Det sker på et område øst for Tommerup Stationsby nær Odensebanen, hvor selskabet har opkøbt et område på syv hektar. Her skal hele 54.000 kubikmeter jord, svarende til 4.500 lastbillæs omfordeles med det formål at skabe et teknisk anlæg med tre sammenhængende regnvandssøer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én samlet sø. Herudover skal der anlægges et spændende sø- og naturlandskab med rekreative muligheder.

”Jorden, vi graver ud for at etablere Regnvandssøerne ved Tallerup, genanvender vi på arealet. Det gør vi primært for at skabe et bakket og rekreativt sø- og naturområde, som kan omkranses og bindes sammen af grus- og trædestier med offentlig adgang. Herudover forstærker vi det allerede kuperede landskab, ligesom vi bruger jorden til at skærme for Odensebanen og for varmepumpeanlægget, som Tommerup St. Varmeforsyning opfører i den nordlige del af området. Dermed skaber vi et nyt og samfundsvigtigt område, som tjener et nyttigt formål – både i forhold til natur, teknik og miljø,” fortæller drifts- og projektchef Michael Dissing Nielsen.

En win-win-situation
For Assens Forsyning A/S er det en ønskværdig situation, når gennemførelsen af klimatilpasningsprojekter og anden nødvendig infrastruktur kan kombineres med udviklingen af parker, natur og byrum, der giver naturværdi, og som skaber nye muligheder for lokalsamfundene.

”Normalt skal jorden, der graves ud til regnvandsbassiner, køres væk. Når det ikke er tilfældet og den i stedet kan genanvendes landskabsmæssigt til at etablere rekreative arealer, giver det besparelser og skaber en ”win-win-situation” for alle parter. Samtidig skåner vi miljøet for udledning af betydelige mængder CO2. I det her tilfælde har vores rådgivere beregnet, at det drejer sig om i alt 118 ton, svarende til cirka 750.000 kilometer kørt i bil,” tilføjer Michael Dissing Nielsen.

Naturområde med stor biodiversitet
Opgaven med at anlægge Regnvandssøerne ved Tallerup har Assens Forsyning A/S tildelt entreprenør Henning Have A/S fra Vejen. Anlægsarbejdet, der har et budget på cirka 13,5 millioner kroner, forventes færdigudført i juni 2021. Herefter går Tommeruppernes Lokalråd i gang med at indrette de omkringliggende arealer til rekreative formål samt med at plante træer og buske. Det er i den forbindelse hensigten at skabe et varieret naturområde med stor biodiversitet.

Assens Forsyning A/S opfordrer borgerne i Tommerup Stationsby til at melde sig til selskabets SMS- og mailservice. Herigennem kan de holde sig orienteret om arbejdets udvikling og om mulige reguleringer af trafikken. Tilmelding sker på www.assensforsyning.dk.

Fakta

  • Regnvandssøerne ved Tallerup, der etableres af Assens Forsyning A/S i perioden 2020-2021, er et teknisk anlæg, som primært har til formål at gøre byen mere robust over for fremtidige regnhændelser og oversvømmelser
  • Regnvandssøerne skal rense og forsinke regnvandet fra store dele af byen, inden det ledes videre til vandmiljøet i Brende Å
  • I tilknytning til Regnvandssøerne anlægges der et sølandskab med grus- og trædestier, stor biodiversitet, varieret natur samt rekreative muligheder for lokalsamfundet
  • Der skal i alt udgraves 54.000 kubikmeter jord for at etablere tre regnvandssøer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én stor og samlet sø. Jorden herfra udlægges på det syv hektar store areal, hvor det bidrager til at forme et bakket og varieret sølandskab samt til at skærme for Odensebanen og for varmepumpeanlægget, som Tommerup St. Varmeforsyning opfører
  • Assens Forsyning A/S har efter gennemført udbud tildelt entreprisen til Henning Have A/S. Anlægsarbejdet er budgetteret til cirka 13,5 millioner kroner.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

På et område øst for Tommerup Station anlægger Assens Forsyning A/S Regnvandssøerne ved Tallerup. Her etableres tre selvstændige søer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én samlet sø. Samtidig formes der et spændende sø- og naturlandskab med rekreative muligheder. Illustration: Rambøll og Assens Forsyning A/S.
På et område øst for Tommerup Station anlægger Assens Forsyning A/S Regnvandssøerne ved Tallerup. Her etableres tre selvstændige søer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én samlet sø. Samtidig formes der et spændende sø- og naturlandskab med rekreative muligheder. Illustration: Rambøll og Assens Forsyning A/S.
Download
På et syv hektar stort område øst for Tommerup Station etablerer Assens Forsyning A/S Regnvandssøerne ved Tallerup. Her anlægges tre selvstændige søer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én samlet sø. På billedet ses netop en situation med kraftigt regnvejr, hvor de tre søer fremstår som én samlet sø, der opsamler, forsinker og renser regnvandet, inden det løber videre til vandmiljøet. Illustration: Rambøll og Assens Forsyning A/S.
På et syv hektar stort område øst for Tommerup Station etablerer Assens Forsyning A/S Regnvandssøerne ved Tallerup. Her anlægges tre selvstændige søer, som ved kraftigt regnvejr fremstår som én samlet sø. På billedet ses netop en situation med kraftigt regnvejr, hvor de tre søer fremstår som én samlet sø, der opsamler, forsinker og renser regnvandet, inden det løber videre til vandmiljøet. Illustration: Rambøll og Assens Forsyning A/S.
Download
Der skal udgraves cirka 54.000 kubikmeter jord for at etablere Regnvandssøerne ved Tallerup. Jorden bliver genanvendt til at skabe et spændende sø- og naturlandskab med rekreative muligheder for lokalsamfundet. Illustration: Rambøll og Assens Forsyning A/S.
Der skal udgraves cirka 54.000 kubikmeter jord for at etablere Regnvandssøerne ved Tallerup. Jorden bliver genanvendt til at skabe et spændende sø- og naturlandskab med rekreative muligheder for lokalsamfundet. Illustration: Rambøll og Assens Forsyning A/S.
Download

Information om Assens Forsyning

Assens Forsyning
Assens Forsyning
Forsyningsparken 2
5610 Assens

6344 9000https://www.assensforsyning.dk/

Om Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S er ansvarlig for drift, service og udvikling af bæredygtige løsninger til borgerne i Assens Kommune indenfor områderne drikkevand, håndtering af regn- og spildevand samt affald- og genbrug.

Følg pressemeddelelser fra Assens Forsyning

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Assens Forsyning

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye