Udenrigsministeriet

Blockchain, smartphones, kunstig intelligens skal hjælpe os med at nå Verdensmålene inden år 2030

Del
Techvelopment Spring: Udenrigsministeriet, IDA, DTU og FN Byen sætter fokus på tech-drevet udviklingssamarbejde i en serie af arrangementer i løbet af foråret.

Dette forår går Udenrigsministeriet, IDA, DTU og FN Byen sammen om at sætte fokus på brugen af teknologi som forandringskraft i udviklingssamarbejdet, også kaldet techvelopment. I løbet af en  række arrangementer, som holdes fra marts til juni, vil organisationerne sammen med partnere fra civilsamfundet og den private sektor fremhæve løsninger og viden inden for emner som uddannelse, klima, byudvikling, sundhed og offentlig administration.

”Mange danske virksomheder og organisationer er med helt i front med nye teknologier inden for bl.a. ICT og digitalisering. Jeg er optaget af, at dansk ekspertise og viden bringes i spil, så vi gennem det danske udviklingssamarbejde kan udnytte de muligheder, som ligger i ICT, teknologi og data. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi sammen med IDA, DTU og FN Byen kan være med til at bringe kreative digitale kræfter sammen om nye digitale løsninger og teknologi med udvikling i fokus”, siger udviklingsminister, Ulla Tørnæs. 

For at udviklingslande kan få fuldt udbytte af nye digitale løsninger, er partnerskaber på tværs af sektorer afgørende.

”Mange af FN Byens 11 FN-organisationer i København arbejder med innovation og brug af digitale løsninger i deres globale operationer. Og alle arbejder med at realisere de 17 Verdensmål inden 2030. Derfor er vi glade for at kunne være med til at sætte fokus på techvelopment. Med en bred vifte af ekspertise inden for blandt andet klima, sundhed, udbud, flygtninge, fødevarer, uddannelse og infrastruktur, er FN Byen et mødested for partnerskaber, vidensudvekling og innovative løsninger,” siger kommunikationschef i FN Byen, Lars Peter Schaumburg-Levy.

Disruptive teknologier har et unikt potentiale til at løse mange af de udfordringer, udviklingslande står overfor, bedre, hurtigere og billigere end tidligere. På DTU har en studerende f.eks. udviklet SoilSense, som er et billigt sensorsystem til vanding af marker, der gør det muligt for landmænd i tørkeplagede lande at øge effekten af vanding.

”DTU har til formål at skabe teknologier, der gør en forskel for mennesker. Vi ser en særlig mulighed i netop digitale teknologier. De kan bruges inden for mange områder - fra landbrug til sundhed. Og de gør det muligt at nå ud til mennesker over hele verden, også dem, der lever under ydmyge forhold. Endelig kan digitale teknologier også generere store mængder data og viden, som kan bruges i det videre arbejde med at opfylde FN’s Verdensmål,” siger rektor på DTU, Anders Bjarklev.

Med Techvelopment Spring vil Udenrigsministeriet, IDA, DTU og FN Byen formidle viden om, hvordan ny digital teknologi kan bruges i udviklingssammenhænge, hvordan man kan arbejde med nogle af de udfordringer og risici, det også involverer, og skabe et forum for vidensudveksling.

”Techvelopment Spring er ikke kun en enestående mulighed for at sætte skarpt fokus på det kæmpe store disruptive potentiale, som digitale teknologier har i udviklingssamarbejdet, men også en unik mulighed for at danne nye partnerskaber og samarbejder på tværs af sektorer. Brugen af teknologi til at nå FN’s Verdensmål er omdrejningspunktet for rigtigt meget af IDAs arbejde, og det er derfor vores ambition, at Techvelopment Spring i endnu større grad kan skabe et forum for vidensudveksling, der inspirerer til nye løsninger og sætter danske tech-kompetencer i spil til at løse nogle af verdens store udfordringer,” siger formand for IDA, Thomas Damkjær Petersen.

Det første arrangement i Techvelopment Spring 2019 holdes hos Folkekirkens Nødhjælp sammen med DareDisrupt den 13. marts og handler om CivicTech. Se programmet for Techvelopment Spring på www.techvelopment.dk.


For yderligere information, kontakt:

IDA: Jacob Lennheden, tlf: 3318 4875, mail: jle@ida.dk
DTU: Rektor Anders Bjarklev, tlf: 2076 1512, mail: dtu-rektor@adm.dtu.dk
Udenrigsministeriet: Lisa Christensen tlf: 2157 6134, mail: limchr@um.dk
FN Byen: Line Sigh, tlf: 4533 6014, mail: line.sigh@one.un.org

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye