TUBA

120 unge fra familier med alkohol- og stofproblemer kan få hjælp, når TUBA åbner i Brøndby

Del

Nonprofitorganisationen TUBA Danmark, der yder gratis terapi til børn og unge fra familier med alkoholproblemer og stofmisbrug, åbner ny afdeling i Brøndby. Det er TUBAs 34. afdeling. Bag den gemmer sig en ny tilgang til at investere penge i det sociale område. Åbningsreceptionen er 25. august.

Den 25. august åbner TUBA Danmarks nye afdeling i Brøndby Kommune. Med den ny afdeling får 120 unge, der er vokset op i familier med alkoholproblemer eller stofmisbrug i Brøndby Kommune, adgang til gratis behandling. 

I hver skoleklasse sidder der ifølge Sundhedsstyrelsen 1-2 børn, der vokser op i familier med alkohol- eller stofproblemer. De trives dårligere end deres jævnaldrende, og det kan gå ud over deres mentale sundhed, deres uddannelse og deres senere tilknytning til arbejdsmarkedet. 30% af de børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer og stofmisbrug, har selv en forhøjet risiko for at få et misbrug, og nogle ender med senfølger som fx PTSD, angst og depression.

Den Sociale Investeringsfond har investeret 3,2 millioner kroner i børn og unge, der er vokset op med misbrug i familien i Brøndby Kommune. Over de næste tre år vil kommunen tilbyde 120 unge et gratis behandlingsforløb. Kommunen har allieret sig med nonprofitorganisationen TUBA, der over de seneste 24 år har specialiseret sig i at behandle børn og unge mellem 14-35 år for senfølger.

”Vi ved, at 73% af de adspurgte børn og unge, der allerede har været igennem et af TUBAs forløb, føler sig bedre rustet til job, uddannelse og skole, derfor giver det mening, at vores samarbejde med DSI og Brøndby Kommune ikke kun måler værdien for den enkelte unge, men også dokumenterer den større samfundsværdi, TUBAs indsats har på lang sigt, siger landsleder i TUBA Henrik Appel.

Den sociale indsats skal måles

TUBA måler forandringer i de unges psykiske trivsel via en forandringsscore, der er defineret ved, at den unge oplever en statistisk pålidelig forandring på minimum én ud af de to skalaer WHO og ORS.*

Hvis det lykkes for TUBA at sikre bedre trivsel og tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked for de unge, der kommer i behandling i Brøndby, skal kommunen betale investeringen tilbage til Den Sociale Investeringsfond.

”Med vores investering i børn og unge, der er vokset op i misbrugsfamilier i Brøndby, håber vi, at flere vil trives bedre og komme i uddannelse eller job. Det giver både mening menneskeligt, og det er en samfundsøkonomisk gevinst, når de unge er selvforsørgende,” siger fondschef i DSI, Camilla Bjerre Damgaard.

”Når man som barn og ung vokser op med misbrugsproblemer i familien, har man fået nogle barske og uretfærdige benspænd i forhold til at klare sig lige så godt som andre unge. Derfor skal vi hjælpe og støtte de udsatte børn og unge og sørge for, at de får det bedste afsæt til at lykkes i deres eget liv trods det, de har oplevet hjemme. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi nu kan hjælpe mere end 100 børn og unge i Brøndby – og at samarbejdet med TUBA og den Sociale Investeringsfond betyder, at indsatsen også bliver målt og vurderet, så vi ved, at den faktisk har en effekt,” siger Per Jensen, formand for Brøndby Kommunes social- og sundhedsudvalg.

Ved åbningsreceptionen vil Brøndby Kommunes borgmester Kent Max Magelund, fondschef i Den Sociale Investeringsfond Camilla Bjerre Damgaard, formand for TUBAs bestyrelse Jens Erik Rasmussen og landsleder i TUBA Henrik Appel være til stede.

Desuden vil det være muligt at tale med en tidligere bruger af TUBAs tilbud. 

Åbningsreceptionen er 25. august 2021, kl. 15-17 på Vestre Gade 6 H, 1. sal, 2605 Brøndby.

Kontakt:

Ulla Johanne Johansson, presse- og kommunikationschef i TUBA, 3067 2486, ulj@tuba.dk

Nanna Lodberg Theut, ansvarlig for kommunikation og presse i Den Sociale Investeringsfond: 4185 1005, nlot@dsi.dk

Brøndby kommune: 4328 2133 eller 4328 2234, kommunikation@brondby.dk

FAKTA: Børn og unge i misbrugsfamilier

Sundhedsstyrelsen skønner, at 122.000 børn og unge under 18 år lever i familier med alkoholmisbrug, det er ca. to børn per skoleklasse. Ca. 30% af dem har selv en forhøjet risiko for at få et misbrug.

Børn, der vokser op i hjem med misbrug, oplever ofte fysisk og psykisk vold samt overgreb og selvmordstrusler fra far og mor. De kan plages af senfølger som PTSD, angst, depression og selvmordstanker.  

FAKTA: TUBAs behandlingstilbud

TUBA er en landsdækkende organisation, der tilbyder gratis terapi til børn og unge i alderen 14-35 år, der er vokset op i familier med alkohol- og/eller stofproblemer. TUBA har 34 afdelinger i fordelt i hele Danmark.

Børn og unge kommer typisk til TUBA, når det går op for dem, at livet ikke behøver at være så svært. 46% af de børn og unge, der har været i behandling i TUBA, oplyser, at de ikke tidligere har talt med nogen om deres forældres misbrug. 12% har forsøgt selvmord.

73% føler sig bedre rustet til job, uddannelse og skole efter et terapiforløb i TUBA. 91% har fået det bedre med sig selv, og 92% er blevet bedre til at håndtere deres problemer.
I 2020 var 3969 børn og unge i behandling i TUBA.

Læs mere om TUBAs arbejde og om, hvordan du søger hjælp  www.tuba.dk 

FAKTA: Hvad er et socialt investeringsprogram?

Folketinget besluttede i december 2018 at etablere Den Sociale Investeringsfond med formålet om at modne og udvikle markedet for sociale investeringsprogrammer i Danmark.

I et socialt investeringsprogram går en myndighed, en velfærdsleverandør og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe sociale forandringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. For at iværksætte et investeringsprogram skal parterne blive enige om, hvilke sociale forandringsmål, programmet skal skabe, og hvilken betaling opnåelsen af målene skal udløse.

Herefter stiller investoren kapital til rådighed for leverandøren, som kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt, hvis den skaber den sociale forandring som ønsket, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det er altså investor, der bærer den økonomiske risiko for, at indsatsen virker.

Om investeringen i TUBA og Brøndby Kommune

DSI investerer 3,2 millioner i perioden fra 2021 til 2024. Brøndby Kommune betaler kun, hvis de aftalte resultater om trivsel og tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked for de børn og unge, der modtager tilbuddet, opnås. Målet er at få 120 unge mellem 14 og 35 år igennem et forløb i TUBA over de næste tre år. Foruden hjælp til børn og unge i Brøndby vil erfaringerne fra projektet også indgå i en undersøgelse, der skal dokumentere, hvilken samfundsmæssig værdi TUBAs indsats over for de unge kan have på lang sigt.  

FAKTA: Forandringer i psykisk trivsel måles ved hjælp af skalaerne WHO og ORS

WHO-5 er en valideret skala, der måler psykisk trivsel. Den anvendes bredt i Danmark i forbindelse med før- og eftermålinger af sundheds- og sociale indsatser, til at afdække om en borger har oplevet en forbedring i den psykiske trivsel. I TUBA anvendes WHO til alle unge ved start og slut i et behandlingstilbud. WHO-5 består af fem spørgsmål, der tilsammen afdækker graden af positive oplevelser de seneste to uger som et mål for den unges generelle trivsel og velbefindende. 

ORS (Outcome Rating Scale) er også en valideret skala, der måler på den unges psykiske trivsel. I TUBA anvendes ORS til alle unge ved start og slut i et behandlingstilbud samt undervejs i behandlingen. Nyere forskning viser, at ORS især afdækker udvikling af den unges ”livskvalitet” og afdækker reduktion i depressive symptomer (Harris et al., 2019). Det består af fire spørgsmål. 

 

 

Nøgleord

Kontakter

For interviews, cases, fotos og yderligere kommentarer, kontakt presse- og kommunikationschef Anne Andersen på aan@tuba.dk eller 27119519.

Information om TUBA

TUBA
TUBA
Vesterbrogade 69, 1. tv
1620 København V

http://www.tuba.dk

TUBA tilbyder specialiseret terapi og rådgivning til unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. 

TUBA har 34 afdelinger fordelt over hele landet og tilbyder derudover chatrådgivning på www.tuba.dk/chat 

Følg pressemeddelelser fra TUBA

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra TUBA

Ny forskning: Specialiseret terapi har afgørende effekt for unge, der er børn af forældre med alkoholproblemer30.8.2021 09:56:14 CEST | Pressemeddelelse

Kan børn, der er påvirket af en opvækst med forældre med alkohol- og stofproblemer, hjælpes, når de selv er blevet voksne? Det enkle svar er JA! Stort forskningsprojekt fra Aarhus Universitet slår fast, at de psykiske mén, som de unge tumler med langt ind i deres voksenliv, fylder markant mindre efter et specialiseret behandlingsforløb. Den 1. september 2021, kl. 15-18 afholder TUBA en faglig konference i Folketingets fællessal, hvor forskningsprojektets første delkonklusioner bliver præsenteret.