Topdanmark A/S

Topdanmark er landets næststørste forsikringsselskab og fjerdestørste kommercielle pensionsselskab.

Vi er omkring 2.400 medarbejdere, der hjælper flere end 110.00 erhvervs- og landbrugskunder og over 500.000 privatkunder på tværs af hele landet. Det har vi gjort siden 1898, hvor grundstenen til Topdanmark blev lagt.

Vi er et aktieselskab (TOP) noteret på Nasdaq Copenhagen/Københavns Fondsbørs og blandt de 25 største virksomheder i Danmark målt på omsætning.

Kategori Nasdaq
Vis Alle
År
Vis Alle

Insideres handel med Topdanmark-aktier23.7.2021 09:46:07 CEST | Topdanmark A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

23. juli 2021 Handelsindberetning nr. 03/2021 Insideres handel med Topdanmark-aktier I henhold til artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer. Topdanmark har modtaget indberetning om følgende: Navn: Peter Hermann Stilling/titel: Administrerende direktør Første indberetning/ændring: Første indberetning Udsteder: Topdanmark A/S LEI kode: 549300PP3ULLF0SQRK46 ISIN: DK0060477503 Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Optioner på aktier i Topdanmark A/S Transaktionens art: Udnyttelse af optioner Dato for transaktion: 22. juli 2021 Marked: Nasdaq, Copenhagen Mængde(r) stk.: 11.238 Pris(er) i DKK: 134,5 Eventuelle henvendelser: Robin Løfgren, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 29 62 16 91 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Borupvang 4 2750 Ballerup

Topdanmark Forsikring A/S – Indfrielse af kapitalbeviser16.7.2021 12:07:03 CEST | Topdanmark A/S | Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Topdanmark Forsikring A/S – Indfrielse af kapitalbeviser 16. juli 2021 Med. nr. 11/2021 I selskabsmeddelelse nr. 09/2021 dateret d. 3. juni 2021 har Topdanmark meddelt intentionen om at indfri kapitalbeviser for 850 mio. kr., som Topdanmark Forsikring A/S udstedte d. 11. december 2015 som ansvarlig lånekapital. Den endelige beslutning afventede Finanstilsynet godkendelse. Topdanmark har nu modtaget Finanstilsynets godkendelse. Med baggrund i obligationsvilkårene og Topdanmark Forsikring A/S' kapitalforhold i øvrigt har selskabets bestyrelse derfor besluttet at førtidsindfri og dermed tilbagebetale lånet til investorerne pr. 11. september 2021 til kurs 100,00. Kapitalbeviserne er allerede fratrukket i Topdanmark A/S’ solvensopgørelse for Q2 2021, hvorfor førtidsindfrielsen ikke vil medføre yderligere solvensmæssige konsekvenser. Eventuelle henvendelser: Robin Løfgren, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 29 62 16 91 Topdanmark Forsikring A/S CVR nr. 78416114 Borupvang 4 2750 B

Topdanmark half-year report for 202116.7.2021 12:00:11 CEST | Topdanmark A/S | Halvårsrapport

Topdanmark half-year report for 2021 16 July 2021 Announcement no. 10/2021 Key features H1 2021 Post-tax profit of DKK 1,157m (H1 2020: DKK 196m) EPS was DKK 13.2 (H1 2020: DKK 2.2) Combined ratio: 83.6 (H1 2020: 85.5) Combined ratio excluding run-off: 85.8 (H1 2020: 87.2) Premiums increased by 4.7% in non-life insurance and decreased by 12.9% in life insurance Profit on life insurance was DKK 258m (H1 2020: DKK 25m (loss)) After return on non-life insurance provisions, the investment return was DKK 387m (H1 2020: DKK 372m (loss)). Q2 2021 Post-tax profit of DKK 522m (Q2 2020: DKK 389m) EPS was DKK 5.9 (Q2 2020: DKK 4.4) Combined ratio: 81.2 (Q2 2020: 81.3) Combined ratio excluding run-off profits: 83.6 (Q2 2020: 82.6) Premiums increased by 4.7% in non-life insurance and decreased by 12.7% in life insurance Profit on life insurance was DKK 68m (Q2 2020: DKK 24m) After return on non-life insurance provisions, the investment return was DKK 107m (Q2 2020: DKK 57m). Model profit forecast 2

1 vedhæftning

Topdanmark Forsikring A/S – Indfrielse af kapitalbeviser3.6.2021 13:37:42 CEST | Topdanmark A/S | Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

3. juni 2021 Med. nr. 09/2021 Topdanmark Forsikring A/S – Indfrielse af kapitalbeviser Topdanmark Forsikring A/S udstedte d. 11. december 2015 kapitalbeviser for 850 mio. kr. som ansvarlig lånekapital. Kapitalbeviserne indfries til kurs 100,00 senest d. 11. juni 2026. Topdanmark Forsikring A/S har dog ret til at førtidsindfri kapitalbeviserne fra og med d. 11. juni 2021 og hvert kvartal herefter til kurs 100,00 efter forudgående tilladelse fra Finanstilsynet. Med baggrund i obligationsvilkårene og Topdanmark Forsikring A/S' kapitalforhold i øvrigt agter selskabets bestyrelse, betinget af Finanstilsynets tilladelse, at beslutte at førtidsindfri og dermed tilbagebetale lånet til investorerne hurtigst muligt og formentlig d. 11. december 2021 til kurs 100,00. Kapitalbeviserne fragår hermed i Topdanmark A/S’ solvensopgørelse pr. dags dato. Den endelige beslutning og indfrielse afventer Finanstilsynets godkendelse. Eventuelle henvendelser: Robin Løfgren, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mob

TOPDANMARK INTERIM REPORT FOR Q1 202126.4.2021 12:00:06 CEST | Topdanmark A/S | Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

26. april 2021 Med. nr. 08/2021 Topdanmark interim report for Q1 2021 Q1 2021 Post-tax profit of DKK 635m (Q1 2020: DKK 193m (loss)) EPS was DKK 7.2 (Q1 2020: DKK 2.2 (loss)) Combined ratio: 85.9 (Q1 2020: 89.8) Combined ratio excluding run-off profits: 88.0 (Q1 2020: 91.9) Premiums increased by 4.6% in non-life insurance and decreased by 13.0% in life insurance. Profit on life insurance was DKK 190m (Q1 2020:DKK 49m (loss)). After return on non-life insurance provisions, the investment return was DKK 280m (Q1 2020: DKK 430m (loss)). Model profit forecast for 2021 The assumed combined ratio for 2021 has been improved from 89-90 to 87-88, excluding run-off in Q2-Q4. The post-tax model profit forecast for 2021 has been improved from DKK 1,000-1,100m to DKK 1,450-1,550m, excluding run-off in Q2-Q4. The expected premium growth in non-life has been improved from just above 3% to 3-4%. The assumed expense ratio has been reduced from around 16% to just below 16%. Efficiency programme Topdanma

1 vedhæftning

Lars Kufall Beck bliver ny CFO i Topdanmark8.4.2021 15:30:05 CEST | Topdanmark A/S | Ændring ledelse/revision

8. april 2021 Med. nr. 07/2021 Lars Kufall Beck bliver ny CFO i Topdanmark Topdanmarks CFO Lars Thykier har efter 35 år i Topdanmark valgt at gå på pension, og bliver erstattet af Lars Kufall Beck, der er 46 år og kommer fra en stilling som CFO i Saxo Bank, hvor han siden 2019 har haft det globale ansvar for finans, indkøb og treasury. Inden han kom til Saxo Bank, var han i en årrække ansat i ISS, hvor han har haft en lang række lederstillinger, herunder både national og regional CFO i Norden og Centraleuropa. Forud for ISS har Lars Kufall Beck blandt andet rådgivet forsikringsselskaber som konsulent i Deloitte. Lars Kufall Beck er uddannet aktuar og har en HD i finansiering. Lars Thykier har været ansat i Topdanmark siden 1986 og blev efter en årrække som direktør for Topdanmark Kapitalforvaltning udnævnt til CFO og medlem af koncerndirektionen i 2009. Lars Kufall Beck tiltræder stillingen som CFO senest d. 1. september 2021. Lars Thykier fortsætter som CFO indtil da og vil i en overg

Ordinær generalforsamling i Topdanmark 25. marts 202125.3.2021 16:57:45 CET | Topdanmark A/S | Forløb af generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Topdanmark 25. marts 2021 25. marts 2021 Med. nr. 05/2021 Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden, og årsrapporten med bestyrelsens forslag til anvendelse af årsresultatet blev godkendt. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 20,00 kr. pr. aktie, herunder et udbytte for 2020 på 1.035 mio. kr. svarende til 11,50 kr. pr. aktie samt det resterende udbytte for 2019 på 765 mio. kr. svarende til 8,50 kr. pr. aktie. Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2020. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om, at selskabets generalforsamling skal afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om elektronisk kommunikation. Generalforsamlingen godkendte desuden bestyrelsens forslag om ændring af aflønningspolitikken. Generalforsamlingen godkendte til

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. marts 20211.3.2021 12:27:51 CET | Topdanmark A/S | Indkaldelse til generalforsamling

1. marts 2021 Med. nr. 04/2021 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. marts 2021 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, CVR-nr. 78 04 00 17, torsdag den 25. marts 2021, kl. 15.00. Generalforsamlingen vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde i henhold til bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020 om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler på Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets område i forbindelse med COVID-19. Bestyrelsen forelægger: I. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. II. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport. III. Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et samlet udbytte på kr. 20,00 pr. aktie, herunder et udbytte for 2020 på kr. 11,50 samt d

Topdanmarks årsrapport for 202018.2.2021 12:50:07 CET | Topdanmark A/S | Årsrapport

18. februar 2021 Med. nr. 03/2021 Topdanmarks årsrapport for 2020 I forlængelse af Topdanmarks årsregnskabsmeddelelse (meddelelse nr. 02/2021), som blev offentliggjort 22. januar 2021, fremsendes som vedhæftet fil Topdanmarks årsrapport for 2020. Eventuelle henvendelser: Steffen Heegaard, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 40 25 35 24 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Borupvang 4 2750 Ballerup

1 vedhæftning

Insideres handel med Topdanmark-aktier29.1.2021 10:22:30 CET | Topdanmark A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

29. januar 2021 Handelsindberetning nr. 02/2021 Insideres handel med Topdanmark-aktier I henhold til artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer. Topdanmark har modtaget indberetning om følgende: Navn: Brian Rothemejer Jacobsen Årsag: Koncerndirektør Udsteder: Topdanmark A/S LEI kode: 549300PP3ULLF0SQRK46 ISIN: DK0060477503 Betegnelse: Optioner på aktier i Topdanmark A/S Transaktion: Optionsudnyttelse Handelsdato: 28. januar 2021 Marked: Nasdaq, Copenhagen XCSE Mængde(r) 11.768 Pris(er) 172,5 Eventuelle henvendelser: Steffen Heegaard, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 40 25 35 24 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Borupvang 4 2750 Ballerup

Topdanmark årsregnskabsmeddelelse 202022.1.2021 12:05:53 CET | Topdanmark A/S | Årsregnskabsmeddelelse

Topdanmark årsregnskabsmeddelelse 2020 22. januar 2021 Med. nr. 02/2021 Key features 2020 Post-tax profit of DKK 1,124m (2019: DKK 1,547m) EPS was DKK 12.9 (2019: DKK 17.7) Combined ratio: 86.5 (2019: 83.7) Combined ratio excluding run-off: 88.2 (2019: 88.3) Premiums increased by 3.6% in non-life insurance and decreased by 1.1% in life insurance. Profit on life insurance was DKK 117m (2019: DKK 327m). After return on non-life insurance provisions, the investment return was DKK 52m (2019: DKK 179m). Q4 2020 Post-tax profit of DKK 571m (Q4 2019: DKK 431m) EPS was DKK 6.5 (Q4 2019: DKK 4.9) Combined ratio: 85.1 (Q4 2019: 88.3) Combined ratio excluding run-off profits: 87.1 (Q4 2019: 92.1) Premiums increased by 6.0% in non-life insurance and decreased by 13.9% in life insurance. Profit on life insurance was DKK 74m (Q4 2019: DKK 36m). After return on non-life insurance provisions, the investment return was DKK 292m (Q4 2019: DKK 230m). Dividend distribution for 2020 The Board of Directors

1 vedhæftning

Insideres handel med Topdanmark-aktier4.1.2021 14:00:35 CET | Topdanmark A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

4. januar 2021 Handelsindberetning nr. 01/2021 Insideres handel med Topdanmark-aktier I henhold til artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer. Topdanmark har modtaget indberetning om følgende: Navn: Peter Hermann Årsag: Administrerende direktør Udsteder: Topdanmark A/S LEI kode: 549300PP3ULLF0SQRK46 ISIN: DK0060477503 Betegnelse: Aktier Transaktion: Tildeling af optioner Handelsdato: 4. januar 2021 Marked: Nasdaq, Copenhagen Antal stk.: 23.297 Kursværdi i DKK: 6.159.097,78 Navn: Lars Thykier Årsag: Koncerndirektør Udsteder: Topdanmark A/S LEI kode: 549300PP3ULLF0SQRK46 ISIN: DK0060477503 Betegnelse: Aktier Transaktion: Tildeling af optioner Handelsdato: 4. januar 2021 Marked: Nasdaq, Copenhagen Antal stk.: 18.904 Kursværdi i DKK: 4.997.707,19 Navn: Brian Rothemejer Jacobsen Årsag: Direktør Udsteder: Topdanmark A/S LEI kode: 54930

Udstedelse af optioner4.1.2021 10:17:04 CET | Topdanmark A/S | Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

4. januar 2021 Med. nr. 01/2021 Udstedelse af optioner Siden 1998 har Topdanmark haft et revolverende aktieoptionsprogram for direktionen og en række ledende medarbejdere. Ligesom i de tidligere år er strikekursen fastsat ud fra kursen (gennemsnit af alle handler) på Topdanmark-aktien på årets sidste handelsdag. For 2021 er der udstedt 225.963 aktieoptioner til direktion og en række ledende medarbejdere. Strikekursen på 291 er bestemt som 110 % af kursen på Topdanmark-aktien den 30. december 2020 (gennemsnit af alle handler). Ud over det revolverende program er der for 2021 udstedt 80.000 aktieoptioner til en kreds af andre ledende medarbejdere, der har ydet en særlig indsats eller på anden måde bidraget ekstraordinært til værdiskabelsen i selskabet. Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsresultatet for 2023 i 2024 og senest efter offentliggørelsen af årsresultatet for 2025 i 2026. I den mellemliggende periode kan optionerne udnyttes indtil tre bankdage efter To

Topdanmark Forsikring A/S issues DKK 500m of subordinated notes (subordinated loan capital)29.12.2020 12:53:00 CET | Topdanmark A/S | Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

29. december 2020 Med. nr. 14/2020 Topdanmark Forsikring A/S issues DKK 500m of subordinated notes (subordinated loan capital) As announced in Topdanmark's interim report for Q3 2020 (company announcement no. 11/2020), Topdanmark Forsikring A/S has redeemed subordinated notes of DKK 500m issued in 2015. It was further announced that it was the intention to replace the subordinated notes with a new subordinated loan with provisions in accordance with the requirements of Solvency II. Consequently, on 30 December 2020 Topdanmark Forsikring A/S will issue subordinated notes with a total nominal value of DKK 500m. The issue of DKK 500m is a private placement subscribed by If. The subordinated notes represent subordinated loan capital, and in the period from and including 30 December 2020 up to 30 December 2030 the interest rate on the notes is 1.60% p.a. plus 3 months CIBOR. Should CIBOR cease to exist prior to 30 December 2030, a relevant replacement for CIBOR will be agreed to between If

Mawer Investment Managements ejerandel i Topdanmark er over 5%4.12.2020 11:23:23 CET | Topdanmark A/S | Storaktionærmeddelelser

4. december 2020 Med. nr. 13/2020 I henhold til kapitalmarkedslovens § 38 skal Topdanmark A/S hermed offentliggøre, at vi har modtaget meddelelse fra Mawer Investment Management om, at antallet af Topdanmark-aktier, hvorover selskabet besidder stemmeretten, er 4.520.787 stk. svarende til 5,02 pct. af aktiekapitalen. Eventuelle henvendelser: Steffen Heegaard, IR direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 40 25 35 24 Topdanmark Forsikring A/S CVR nr. 78416114 Borupvang 4 2750 Ballerup

Insideres handel med Topdanmark-aktier28.10.2020 11:35:13 CET | Topdanmark A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

28. oktober 2020 Handelsindberetning nr. 04/2020 Insideres handel med Topdanmark-aktier I henhold til artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer. Topdanmark har modtaget indberetning om følgende: Navn: Ole Lomholt Mortensen Årsag: Bestyrelsesmedlem Udsteder: Topdanmark A/S LEI kode: 549300PP3ULLF0SQRK46 ISIN: DK0060477503 Betegnelse: Aktier Transaktion: Tildeling af aktier i Topdanmark A/S i forbindelse med medarbejderaktieordning Handelsdato: 26. oktober 2020 Marked: Nasdaq, Copenhagen Antal stk.: 627 Kursværdi i DKK: 162.135,93 Navn: Peter Hermann Årsag: Adm. direktør Udsteder: Topdanmark A/S LEI kode: 549300PP3ULLF0SQRK46 ISIN: DK0060477503 Betegnelse: Aktier Transaktion: Tildeling af aktier i Topdanmark A/S i forbindelse med medarbejderaktieordning Handelsdato: 26. oktober 2020 Marked: Nasdaq, Copenhagen Antal stk.: 3.955 Kurs

Topdanmark Forsikring A/S – Indfrielse af kapitalbeviser23.10.2020 12:15:07 CEST | Topdanmark A/S | Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Topdanmark Forsikring A/S – Indfrielse af kapitalbeviser 23. oktober 2020 Med. nr. 12/2020 Topdanmark Forsikring A/S udstedte 11. december 2015 kapitalbeviser for 500 mio. kr. som ansvarlig lånekapital. Kapitalbeviserne indfries til kurs 100,00 senest den 11. december 2025. Topdanmark Forsikring A/S har dog ret til at førtidsindfri kapitalbeviserne fra og med 11. december 2020 til kurs 100,00 efter forudgående tilladelse fra Finanstilsynet. Med baggrund i obligationsvilkårene og Topdanmark Forsikring A/S' kapitalforhold i øvrigt har selskabets bestyrelse besluttet at førtidsindfri og dermed tilbagebetale lånet til investorerne efter fem års løbetid 11. december 2020 til kurs 100,00. Finanstilsynet har på forhånd godkendt indfrielsen. Eventuelle henvendelser: Steffen Heegaard, IR direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 40 25 35 24 Topdanmark Forsikring A/S CVR nr. 78416114 Borupvang 4 2750 Ballerup

TOPDANMARK INTERIM REPORT FOR Q1-Q3 202023.10.2020 12:00:14 CEST | Topdanmark A/S | Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

23. oktober 2020 Med. nr. 11/2020 TOPDANMARK INTERIM REPORT FOR Q1-Q3 2020 Key features Q1-Q3 2020 Post-tax profit of DKK 553m (Q1-Q3 2019: DKK 1,115m) EPS was DKK 6.3 (Q1-Q3 2019: DKK 12.8) Combined ratio: 87.0 (Q1-Q3 2019: 82.1) Combined ratio excluding run-off: 88.5 (Q1-Q3 2019: 87.0) Premiums increased by 2.8% in non-life insurance and by 3.6% in life insurance. Profit on life insurance was DKK 44m (Q1-Q3 2019: DKK 291m). After return on non-life insurance provisions, the investment return was DKK 240m (loss) (Q1-Q3 2019: DKK 51m (loss)). Q3 2020 Post-tax profit of DKK 357m (Q3 2019: DKK 285m) EPS was DKK 4.1 (Q3 2019: DKK 3.3) Combined ratio: 89.8 (Q3 2019: 84.9) Combined ratio excluding run-off profits: 91.2 (Q3 2019: 88.6) Premiums increased by 2.9% in non-life insurance and decreased by 23.4% in life insurance. Profit on life insurance was DKK 69m (Q3 2019: DKK 72m). After return on non-life insurance provisions, the investment return was DKK 146m (Q3 2019: DKK 47m (loss)). Pro

1 vedhæftning
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>

Topdanmark er landets næststørste forsikringsselskab og fjerdestørste kommercielle pensionsselskab.

Vi er omkring 2.400 medarbejdere, der hjælper flere end 110.00 erhvervs- og landbrugskunder og over 500.000 privatkunder på tværs af hele landet. Det har vi gjort siden 1898, hvor grundstenen til Topdanmark blev lagt.

Vi er et aktieselskab (TOP) noteret på Nasdaq Copenhagen/Københavns Fondsbørs og blandt de 25 største virksomheder i Danmark målt på omsætning.