Topdanmark A/S-logo

Topdanmark A/S

Topdanmark er et af landets største forsikringsselskaber.

Vi er omkring 2.000 medarbejdere, der hjælper flere end 110.000 erhvervs- og landbrugskunder og 600.000 privatkunder på tværs af hele landet. Det har vi gjort siden 1898, hvor grundstenen til Topdanmark blev lagt.

Vi er et aktieselskab (TOP) noteret på Nasdaq Copenhagen/Københavns Fondsbørs.

Kategori Nasdaq
Vis Alle
År
Vis Alle

Rettelse til Mawer Investment Managements ejerandel i Topdanmark3.5.2024 10:06:54 CEST | Topdanmark A/S | Storaktionærmeddelelser

3. maj 2024 Med. nr. 08/2024 Rettelse til Mawer Investment Managements ejerandel i Topdanmark I henhold til kapitalmarkedslovens § 38 skal Topdanmark A/S hermed offentliggøre, at vi har modtaget en berigtiget meddelelse fra Mawer Investment Management vedrørende selskabsmeddelelse nr. 04/2022 dateret 1. februar 2022. Pr. 31. januar 2022 udgjorde Mawer Investment Managements samlede beholdning ikke over 5% af kapitalen som ellers oplyst. Det korrigerede antal af Topdanmark-aktier, hvorover selskabet besad kapitalen pr. 31. januar 2022, var 4,291,983 stk. svarende til 4,77% af kapitalen og 4,77% af stemmeretten. Eventuelle henvendelser: Lars Kufall Beck, CFO Telefon: 44 74 30 28 Robin Løfgren, Head of Investor Relations Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 29 62 16 91 Topdanmark A/S CVR nr. 78040017 Borupvang 4 2750 Ballerup

Topdanmark indgår aftale om færdiggørelse af IT-separationen af Topdanmark Liv Holding A/S og forlænger samtidig aftalen med Nordea om distribution af skadesforsikringsprodukter med op til fem år1.5.2024 08:08:35 CEST | Topdanmark A/S | Intern viden

1. maj 2024 Med. nr. 07/2024 Topdanmark indgår aftale om færdiggørelse af IT-separationen af Topdanmark Liv Holding A/S og forlænger samtidig aftalen med Nordea om distribution af skadesforsikringsprodukter med op til fem år Topdanmark Forsikring A/S har i dag indgået en aftale med Nordea vedrørende processen for færdiggørelse af IT-separationen af Topdanmark Liv Holding A/S (i dag Nordea Pension Holding Danmark A/S). IT-processen har vist sig at være mere omfattende, kompleks og tidskrævende end først antaget. I tillæg hertil har parterne, i den gode ånd af partnerskabet, revurderet deres forpligtelser og opgaver i forhold til den oprindelige plan for IT-separationen. IT-separationen forventes nu færdiggjort i første halvdel af 2025 i stedet for anden halvdel af 2024 som tidligere antaget. Aftalen er indgået i begge parters fælles interesse og vil sikre den fulde IT-separation fra Topdanmark. Aftalen forventes at medføre meromkostninger i forhold til allerede udmeldte forventninger på

Ordinær generalforsamling i Topdanmark 23. april 202423.4.2024 14:28:38 CEST | Topdanmark A/S | Forløb af generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Topdanmark 23. april 2024 23. april 2024 Med. nr. 06/2024 Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden, og årsrapporten med bestyrelsens forslag til anvendelse af årsresultatet blev godkendt. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 1.035 mio. kr. svarende til 11,50 kr. pr. aktie. Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2023. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om skadesløsholdelsesordning for medlemmerne af bestyrelsen. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af Topdanmarks aflønningspolitik. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om forhøjelse af bestyrelsens grundhonorar med 10% fra nuværende kr. 423.500 til kr. 465.850 fra og med regnskabsåret 2024. Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Maria Hjorth, Cristina Lage, Morten Thorsrud, Kjell Rune Tveita, Ricard Wennerklint og Jens Aaløse blev genvalgt til bes

Topdanmark kvartalsrapport for Q1 202416.4.2024 08:00:04 CEST | Topdanmark A/S | Kvartalsrapport

Topdanmark interim report for Q1 2024 16 April 2024 Announcement no. 05/2024 Highlights Q1 2024 Profit after tax of DKK 377m (Q1 2023: DKK 373m) Operating EPS was DKK 4.4 (Q1 2023: DKK 4.2) Combined ratio: 84.8 (Q1 2023: 83.6) Combined ratio excluding run-off profits: 88.4 (Q1 2023: 85.9) Insurance revenue increased by 11.9% with an organic growth of 4.3% Net investment result was DKK 159m (Q1 2023: DKK 106m). Profit forecast model for 2024 The expected organic insurance revenue growth is unchanged at above 4.5%. The assumed combined ratio for 2024 is improved from 82-85 to 81.8-84.8 incl. run-off. The profit forecast for 2024 has been improved from DKK 1,150-1,425m to DKK 1,250-1,525m after tax and including run-off. Annual General Meeting The Annual General Meeting (AGM) will take place 23 April 2024 at 13:00 (CEST), and it will be held as a fully virtual AGM. All relevant information pertaining to the annual general meeting can be found on our website. Conference call A conference c

1 vedhæftning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23. april 202422.3.2024 12:04:49 CET | Topdanmark A/S | Indkaldelse til generalforsamling

22. marts 2024 Med. nr. 04/2024 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23. april 2024 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, CVR-nr. 78 04 00 17, tirsdag den 23. april 2024, kl. 13.00. Generalforsamlingen vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde i henhold til selskabets vedtægter. Bestyrelsen forelægger: I. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. II. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport. Årsrapporten 2023 er tilgængelig på www.topdanmark.com →investor →rapporter og præsentationer → Årsrapport 2023. III. Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et samlet udbytte på kr. 11,50 pr. aktie. IV. Præsentation af vederlagsrapporten til vejledende afstemning. V. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne. Forslag fra bestyrelsen: A. Forslag om skadesløsholdels

Rettelse: Topdanmarks årsrapport for 202326.2.2024 12:10:03 CET | Topdanmark A/S | Årsrapport

26. februar 2024 Med. nr. 03/2024 Topdanmarks årsrapport for 2023 I forlængelse af Topdanmarks årsregnskabsmeddelelse (meddelelse nr. 02/2024), som blev offentliggjort 23. januar 2024, fremsendes som vedhæftet fil Topdanmarks årsrapport for 2023 i både PDF og ZIP format. Eventuelle henvendelser: Lars Kufall Beck, CFO Telefon: 44 74 30 28 Robin Løfgren, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 29 62 16 91 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Borupvang 4 2750 Ballerup

2 vedhæftninger

Topdanmarks årsrapport for 202326.2.2024 12:00:11 CET | Topdanmark A/S | Årsrapport

26. februar 2024 Med. nr. 03/2024 Topdanmarks årsrapport for 2023 I forlængelse af Topdanmarks årsregnskabsmeddelelse (meddelelse nr. 02/2024), som blev offentliggjort 23. januar 2024, fremsendes som vedhæftet fil Topdanmarks årsrapport for 2023. Eventuelle henvendelser: Lars Kufall Beck, CFO Telefon: 44 74 30 28 Robin Løfgren, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 29 62 16 91 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Borupvang 4 2750 Ballerup

1 vedhæftning

Topdanmark årsregnskabsmeddelelse 202323.1.2024 08:00:15 CET | Topdanmark A/S | Årsregnskabsmeddelelse

Topdanmark årsregnskabsmeddelelse 2023 23. januar 2024, Med. nr. 02/2024 Highlights 2023 Profit after tax, continuing operations of DKK 1,051m (2022: DKK 1,078m) EPS, continuing operations was DKK 11.9 (2022: DKK 12.2) Combined ratio: 85.6 (2022: 82.4) Combined ratio excluding run-off: 87.6 (2022: 83.9) Insurance revenue increased by 2.7% including Oona Health (2.1% excluding Oona) Net investment result was DKK 97m (2022: DKK -244m). Q4 2023 Profit after tax, continuing operations of DKK 157m (Q4 2022: DKK 497m) EPS, continuing operations was DKK 1.8 (Q4 2022: DKK 5.6) Combined ratio: 91.8 (Q4 2022: 81.2) Combined ratio excluding run-off: 93.9 (Q4 2022: 84.0) Insurance revenue increased by 5.1% including Oona Health (2.5% excluding Oona) Net investment result was DKK 110m (Q4 2022: DKK 193m). Dividend distribution for 2023 The Board of Directors will recommend to the AGM the distribution of a dividend of DKK 1,035m, representing DKK 11.5 per share, a pay-out ratio of 98.4 and a dividen

1 vedhæftning

Insideres handel med Topdanmark-aktier2.1.2024 11:39:23 CET | Topdanmark A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

2. januar 2024 Handelsindberetning nr. 02/2024 - Lars Kufall Beck Insideres handel med Topdanmark-aktier I henhold til artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer. Topdanmark har modtaget indberetning som oplyst i vedhæftede skema. Eventuelle henvendelser: Lars Kufall Beck, CFO Telefon: 44 74 30 28 Robin Løfgren, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 29 62 16 91 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Borupvang 4 2750 Ballerup

2 vedhæftninger

Insideres handel med Topdanmark-aktier2.1.2024 11:32:19 CET | Topdanmark A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

2. januar 2024 Handelsindberetning nr. 01/2024 - Peter Hermann Insideres handel med Topdanmark-aktier I henhold til artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer. Topdanmark har modtaget indberetning som oplyst i vedhæftede skema. Eventuelle henvendelser: Lars Kufall Beck, CFO Telefon: 44 74 30 28 Robin Løfgren, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 29 62 16 91 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Borupvang 4 2750 Ballerup

2 vedhæftninger

Udstedelse af optioner2.1.2024 11:21:48 CET | Topdanmark A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

2. januar 2024 Med. nr. 01/2024 Udstedelse af optioner Siden 1998 har Topdanmark haft et revolverende aktieoptionsprogram for direktionen og en række ledende medarbejdere. Ligesom i de tidligere år er strikekursen fastsat ud fra kursen (gennemsnit af alle handler) på Topdanmark-aktien på årets sidste handelsdag. For 2024 er der udstedt 108.554 aktieoptioner til direktion og en række ledende medarbejdere. Strikekursen på 354 er bestemt som 110 % af kursen på Topdanmark-aktien den 29. december 2023 (gennemsnit af alle handler). Ud over det revolverende program er der for 2024 udstedt 50.000 aktieoptioner til en kreds af andre medarbejdere, der har ydet en særlig indsats eller på anden måde bidraget ekstraordinært til værdiskabelsen i selskabet. Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsresultatet for 2026 i 2027 og senest efter offentliggørelsen af årsresultatet for 2028 i 2029. I den mellemliggende periode kan optionerne udnyttes indtil tre bankdage efter Topdanmark

Topdanmark A/S – ugentlig og afsluttende rapportering om aktietilbagekøb i perioden 14. november 2023 – 21. november 202322.11.2023 09:15:24 CET | Topdanmark A/S | Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

22. november 2023 Med. nr. 19/2023 Topdanmark A/S – ugentlig og afsluttende rapportering om aktietilbagekøb i perioden 14. november 2023 – 21. november 2023 Den 24. oktober 2023 offentliggjorde Topdanmark et aktietilbagekøbsprogram til en markedsværdi på op til 50 mio. kr. (selskabsmeddelelse nr. 13/2023). Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, ”Markedsmisbrugsforordningen”. Aktietilbagekøbsprogrammet er den 12. oktober 2023 godkendt af Finanstilsynet og planlægges gennemført i perioden 24. oktober 2023 til 21. november 2023. Af aktietilbagekøbsprogrammet på i alt 50 mio. kr. er der i perioden fra 24. oktober 2023 til 21. november 2023 tilbagekøbt for kr. 49.997.274. Dermed er aktietilbagekøbsprogrammet afsluttet pr. 21. november 2023. Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden 14. november 2023 til 21. november 2023 foretaget følgende transaktioner: Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK)

2 vedhæftninger

Topdanmark A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb i perioden 7. november 2023 – 13. november 202314.11.2023 11:51:48 CET | Topdanmark A/S | Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

14. november 2023 Med. nr. 18/2023 Topdanmark A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb i perioden 7. november 2023 – 13. november 2023 Den 24. oktober 2023 offentliggjorde Topdanmark et aktietilbagekøbsprogram til en markedsværdi på op til 50 mio. kr. (selskabsmeddelelse nr. 13/2023). Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, ”Markedsmisbrugsforordningen”. Aktietilbagekøbsprogrammet er den 12. oktober 2023 godkendt af Finanstilsynet og planlægges gennemført i perioden 24. oktober 2023 til 21. november 2023. Af aktietilbagekøbsprogrammet på i alt 50 mio. kr. er der i perioden fra 24. oktober 2023 til 13. november 2023 tilbagekøbt for kr. 36.249.612. Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden 7. november 2023 til 13. november 2023 foretaget følgende transaktioner: Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK) 7. november 2023 6.000 320,58 1.923.480 8. november 2023 6.000

2 vedhæftninger

Insideres handel med Topdanmark-aktier7.11.2023 09:53:47 CET | Topdanmark A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

7. november 2023 Handelsindberetning nr. 12/2023 – Peter Hermann Insideres handel med Topdanmark-aktier I henhold til artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer. Topdanmark har modtaget indberetning som oplyst i vedhæftede skema. Eventuelle henvendelser: Lars Kufall Beck, CFO Telefon: 44 74 30 28 Robin Løfgren, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 29 62 16 91 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Borupvang 4 2750 Ballerup

2 vedhæftninger

Topdanmark A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb i perioden 31. oktober – 6. november 20237.11.2023 09:45:43 CET | Topdanmark A/S | Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

7. november 2023 Med. nr. 17/2023 Topdanmark A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb i perioden 31. oktober – 6. november 2023 Den 24. oktober 2023 offentliggjorde Topdanmark et aktietilbagekøbsprogram til en markedsværdi på op til 50 mio. kr. (selskabsmeddelelse nr. 13/2023). Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, ”Markedsmisbrugsforordningen”. Aktietilbagekøbsprogrammet er den 12. oktober 2023 godkendt af Finanstilsynet og planlægges gennemført i perioden 24. oktober 2023 til 21. november 2023. Af aktietilbagekøbsprogrammet på i alt 50 mio. kr. er der i perioden fra 24. oktober 2023 til 6. november 2023 tilbagekøbt for kr. 25.956.592. Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden 31. oktober 2023 til 6. november 2023 foretaget følgende transaktioner: Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK) 31. oktober 2023 8.000 317,10 2.536.800 1. november 2023 6.000 320,16 1.

2 vedhæftninger

Rettelse: Topdanmark A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb i perioden 24 –30. oktober 20236.11.2023 16:00:09 CET | Topdanmark A/S | Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

31. oktober 2023 Med. nr. 16/2023 Topdanmark A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb i perioden 24 –30. oktober 2023 Den 24. oktober 2023 offentliggjorde Topdanmark et aktietilbagekøbsprogram til en markedsværdi på op til 50 mio. kr. (selskabsmeddelelse nr. 13/2023). Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, ”Markedsmisbrugsforordningen”. Aktietilbagekøbsprogrammet er den 12. oktober 2023 godkendt af Finanstilsynet og planlægges gennemført i perioden 24. oktober 2023 til 21. november 2023. Af aktietilbagekøbsprogrammet på i alt 50 mio. kr. er der i perioden fra 24. oktober 2023 til 30. oktober 2023 tilbagekøbt for kr. 15.683.872. Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden 24. oktober 2023 til 30. oktober 2023 foretaget følgende transaktioner: Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK) 24. oktober 2023 12.000 310,76 3.729.120 25. oktober 2023 11.400 310,43 3.538.902

2 vedhæftninger

Insideres handel med Topdanmark-aktier31.10.2023 10:21:11 CET | Topdanmark A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

31. oktober 2023 Handelsindberetning nr. 11/2023 – Peter Hermann Insideres handel med Topdanmark-aktier I henhold til artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer. Topdanmark har modtaget indberetning som oplyst i vedhæftede skema. Eventuelle henvendelser: Lars Kufall Beck, CFO Telefon: 44 74 30 28 Robin Løfgren, IR-direktør Telefon: 44 74 40 17 Mobiltelefon: 29 62 16 91 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Borupvang 4 2750 Ballerup

4 vedhæftninger

Topdanmark A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb i perioden 24 –30. oktober 202331.10.2023 09:45:36 CET | Topdanmark A/S | Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

31. oktober 2023 Med. nr. 16/2023 Topdanmark A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb i perioden 24 –30. oktober 2023 Den 24. oktober 2023 offentliggjorde Topdanmark et aktietilbagekøbsprogram til en markedsværdi på op til 50 mio. kr. (selskabsmeddelelse nr. 13/2023). Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, ”Markedsmisbrugsforordningen”. Aktietilbagekøbsprogrammet er den 12. oktober 2023 godkendt af Finanstilsynet og planlægges gennemført i perioden 24. oktober 2023 til 21. november 2023. Af aktietilbagekøbsprogrammet på i alt 50 mio. kr. er der i perioden fra 24. oktober 2023 til 30. oktober 2023 tilbagekøbt for kr. 15.683.872. Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden 24. oktober 2023 til 30. oktober 2023 foretaget følgende transaktioner: Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK) 24. oktober 2023 12.000 310,76 3.729.120 25. oktober 2023 11.400 310,43 3.538.902

2 vedhæftninger
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>

Topdanmark er et af landets største forsikringsselskaber.

Vi er omkring 2.000 medarbejdere, der hjælper flere end 110.000 erhvervs- og landbrugskunder og 600.000 privatkunder på tværs af hele landet. Det har vi gjort siden 1898, hvor grundstenen til Topdanmark blev lagt.

Vi er et aktieselskab (TOP) noteret på Nasdaq Copenhagen/Københavns Fondsbørs.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye