Københavns Universitet   -    Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

Fakultetets væsentligste opgave er at bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt.

Danish innovation to convert nutrients and CO2 from shrimp and fish farming into seaweed16.5.2023 08:48:46 CEST | Press release

Instead of polluting the sea and contributing to global warming, nutrients and CO2 from land-based shrimp and fish farming will be used to produce sea lettuce – a green protein and valuable high-fiber seaweed species – for human consumption. This is the purpose of a major new innovation project led by the University of Copenhagen being co-funded by Innovation Fund Denmark.

Researchers close to unleashing rapeseed’s protein power for human consumption8.5.2023 09:23:13 CEST | Press release

Half of plant proteins in the EU come from rapeseed plants. Until now, the plant has only been used for oil and animal feed, as it is both bitter and unsafe for human consumption. In a new study published in Nature, University of Copenhagen researchers have gotten closer to removing the plant’s bitter substances, and in doing so, are paving the way for a new protein source to support the green transition.

Forskere tæt på at låse rapsplantens proteiner op for mennesker8.5.2023 07:01:57 CEST | Pressemeddelelse

50 procent af EU’s planteproteiner kommer fra rapsplanten. Men indtil nu har den kun været brugt til rapsolie og dyrefoder, fordi dens bitre smag har gjort den usund for mennesker at spise. I et nyt Nature-studie er forskere fra Københavns Universitet kommet et afgørende skridt tættere på at fjerne de bitre stoffer fra planten. Det baner nu vejen for en ny proteinkilde i den grønne omstilling.

International research team: World's climate plans make for a worrying read19.4.2023 09:39:37 CEST | Press release

According to the climate plans submitted to the UN by 50 countries, 12 gigatons of CO2 per year will continue to be emitted by 2050 – and need to be removed from the atmosphere. Among other things, countries are betting on technology and nature restoration to solve the problem of residual emissions. University of Copenhagen researchers and others describe this as worrying. The researchers recommend rapid reductions here and now.

Internationalt forskerhold: Verdens klimaplaner er bekymrende læsning18.4.2023 12:24:30 CEST | Pressemeddelelse

Ifølge klimaplaner indsendt til FN af 50 lande vil der i 2050 fortsat udledes 12 gigaton CO2 om året, som skal fjernes igen fra atmosfæren. Landene satser bl.a. på at ny teknologi og mere natur skal løse problemet, men det betegner forskere fra bl.a. Københavns Universitet som dybt urealistisk. I stedet skal der laves hurtige reduktioner nu og her, lyder anbefalingen fra forskerne.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Sidste
 • >>

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

Fakultetets væsentligste opgave er at bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt.