Københavns Universitet   -    Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

Fakultetets væsentligste opgave er at bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt.

Vi skal være flexitarer: Skidtfisk og rogn kan gøre grønsagerne mindre kedelige26.4.2024 10:01:42 CEST | Pressemeddelelse

Svaret på en grøn omstilling af vores kostvaner er ikke, at vi alle skal være vegetarer. En sund og mere realistisk løsning er derimod flexitar-kost, hvor det animalske kommer fra havet og giver umami-smag til de ’kedelige’ grøntsager. Sådan lyder det fra gastrofysikeren Ole G. Mouritsen fra Københavns Universitet, som viser, hvordan man med en matematisk ligning kan udregne umami-potentialet i alt fra rogn og rejepasta til blåmuslinger og blæksputter.

Superradiant atoms could push the boundaries of how precisely time can be measured22.4.2024 14:22:28 CEST | Pressemeddelelse

Superradiant atoms can help us measure time more precisely than ever. In a new study, researchers from the University of Copenhagen present a new method for measuring the time interval, the second, mitigating some of the limitations that today’s most advanced atomic clocks encounter. The result could have broad implications in areas such as space travel, volcanic eruptions and GPS systems.

Super-lysende atomer kan skubbe grænsen for hvor præcist vi kan måle tiden22.4.2024 14:07:32 CEST | Pressemeddelelse

Superstrålende atomer kan hjælpe os med at måle tiden mere præcist, end vi kan i dag. I et nyt studie fremlægger forskere fra Københavns Universitet nemlig en ny metode til at måle sekundet, som kommer uden om det problem, som selv de mest avancerede atomure i dag døjer med. Resultatet kan få betydning for så forskellige ting som rumfart, vulkanudbrud og vores GPS-systemer.

Internet can achieve quantum speed with light saved as sound15.4.2024 11:16:35 CEST | Press release

Researchers at the University of Copenhagen’s Niels Bohr Institute have developed a new way to create quantum memory: A small drum can store data sent with light in its sonic vibrations, and then forward the data with new light sources when needed again. The results demonstrate that mechanical memory for quantum data could be the strategy that paves the way for an ultra-secure internet with incredible speeds.

Internettet kan få kvantefart med lys gemt som lyd15.4.2024 10:47:07 CEST | Pressemeddelelse

Forskere ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet har udviklet en ny måde at skabe såkaldt kvantehukommelse: En lille tromme kan gemme data sendt med lys i dens lydvibrationer, for siden at sende data videre med nye lyskilder, når det igen skal bruges. Resultaterne understreger at en mekanisk hukommelse for kvantedata kan være strategien, der baner vej for et ultra sikkert internet med utrolige hastigheder

Økonom: Vi overser varer fra skoven for milliarder af kroner11.4.2024 09:06:59 CEST | Pressemeddelelse

Vi kan ikke se skoven for bare træer. Skoven skaber mange andre naturprodukter end tømmer – produkter, som udgør værdier for hundredvis af milliarder. Men det er værdier, der undgår vores opmærksomhed, da produkterne er usynlige i officielle handelsstatistikker. Dermed misser både Danmark og resten af verden oplagte muligheder for at bekæmpe fattigdom, lyder det fra økonom på Københavns Universitet.

Middelhavs-orm har udviklet forunderlige øjne ”så store som møllehjul”9.4.2024 09:42:16 CEST | Pressemeddelelse

Forskere undrer sig over fundet af en børsteorm, hvis øjne er så gode, at de kan måle sig med pattedyrs og blæksprutters. Forskerne fra Københavns Universitet og Lunds Universitet, mener ormene kan have et hemmeligt sprog, hvor de signalerer med UV-lys, som kun deres artsfæller ser. Det avancerede syn hos et så primitivt væsen er med til endegyldigt at lukke diskussionen om evolutionen af øjne.

Mediterranean marine worm has developed eyes “as big as millstones"8.4.2024 17:00:00 CEST | Press release

Scientists are amazed at the discovery of a bristle worm with such sharp-seeing eyes that they can measure up to those of mammals and octopuses. The researchers from University of Copenhagen and Lund University suspect that these marine worms may have a secretive language, which uses UV light only seen by their own species. The advanced vision of such a primitive creature helps to finally settle an epic debate about the evolution of eyes.

”Drop industri-landbrug”: Kæmpestudie slår fast at mennesker og miljø har bedst af varieret landbrug, men bundlinjen trives også5.4.2024 06:55:00 CEST | Pressemeddelelse

Blandede dyrehold og afgrøder, blomsterstriber og naturområder, vand- og jordforbedringer og meget andet: Nyt globalt kæmpestudie ledt af Københavns Universitet sammen med Hohenheim Universitet har undersøgt effekten af diversitet i landbrug. Konklusionen er lysende klar: De positive effekter stiger for hvert tiltag, og negative effekter er svære at finde.

"Drop industrial agriculture": Major study reports that people and environment both benefit from diversified farming, while bottom lines also thrive4.4.2024 20:01:33 CEST | Press release

Mixing livestock and crops, integrating flower strips and trees, water and soil conservation and much more: Massive new global study led by the University of Copenhagen and University of Hohenheim, has examined the effects of diversified agriculture. The conclusion is abundantly clear – positive effects increase with every measure, while negative effects are hard to find.

“It’s ultimately about predicting everything” – theory could be a map to hunted quantum materials4.4.2024 11:24:09 CEST | Press release

A breakthrough in theoretical physics is an important step towards predicting the behavior of the fundamental matter of which our world is built. It can be used to calculate systems of enormous quantities of quantum particles, a feat thought impossible before. The University of Copenhagen research may prove of great importance for the design of quantum computers and could even be a map to superconductors that function at room-temperature.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Sidste
 • >>

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

Fakultetets væsentligste opgave er at bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye