Københavns Universitet   -    Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

Fakultetets væsentligste opgave er at bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt.

Researchers puncture 100-year-old theory of odd little 'water balloons'22.11.2023 11:32:43 CET | Press release

Quinoa and many other extremely resilient plants are covered with strange balloon-like 'bladders' that for 127 years were believed to be responsible for protecting them from drought and salt. Research results from the University of Copenhagen reveal this not to be the case. These so-called bladder cells serve a completely different though important function. The finding makes it likely that even more resilient quinoa plants will now be able to be bred, which could lead to the much wider cultivation of this sustainable crop worldwide.

Danske forskere punkterer 100 år gammel teori om underlige ’vandballoner’22.11.2023 08:02:00 CET | Pressemeddelelse

Mange særdeles hårdføre planter, fx quinoa, er dækket med mærkelige ballonlignende ’blærer’, som man i 127 år har troet er dem, der beskytter planterne mod tørke og salt. Men det gør de slet ikke, afslører forskningsresultater fra Københavns Universitet. De såkaldte blæreceller tjener et helt andet vigtigt formål, som betyder, at man nu formentlig vil kunne krydse sig frem til endnu mere hårdføre quinoa-planter. Det kan give quinoa en større global udbredelse som bæredygtig afgrøde.

AI finds formula on how to predict monster waves20.11.2023 21:00:00 CET | Pressemeddelelse

Long considered myth, freakishly large rogue waves are very real and can split apart ships and even damage oil rigs. Using 700 years’ worth of wave data from more than a billion waves, scientists at the University of Copenhagen and University of Victoria have used artificial intelligence to find a formula for how to predict the occurrence of these maritime monsters. The new knowledge can make shipping safer.

New beetle species has bottle-opener shaped genitalia: Now that calls for a Carlsberg!13.11.2023 10:04:31 CET | Press release

Six new beetle species have been discovered in South America by researchers at the University of Copenhagen. Among them is one with a distinctively shaped sexual organ that has led the researchers to name it after global beer powerhouse Carlsberg. According to the researchers, more attention urgently needs to be paid to our planet’s millions of unknown species, before it's too late.

Ny forskning slår fast: Afsmeltningen af Grønlands gletsjere er femdoblet de sidste 20 år9.11.2023 17:00:00 CET | Pressemeddelelse

I den største kortlægning nogensinde, lavet på baggrund af satellitbilleder og ældre luftfotos fra Rigsarkivet, slår forskere fra Københavns Universitet fast med syvtommer-søm, at de grønlandske gletsjere smelter med uset høj fart. Afsmeltningen er femdoblet de seneste 20 år. Studiet eliminerer den sidste tvivl, der måtte være om klimaforandringernes påvirkning på Grønlands mere end 20.000 gletsjere.

We can save lives and millions with less nitrate in drinking water6.11.2023 11:03:09 CET | Press release

Denmark could save lives and more than $300 million a year by reducing the amount of nitrate in its drinking water. This, according to calculations by researchers from the University of Copenhagen, Aarhus University and the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS). An ever-growing body of research concludes that the amount of nitrate in some Danish boreholes increases the risk of colorectal cancer.

Major EU grant will make metal alloys the catalysts of the future3.11.2023 10:25:33 CET | Press release

New international research collaboration to trailblaze the next generation of catalysts – a prerequisite for the renewable chemicals and fuels of the future. The researchers hope to accomplish this with a new data-driven approach to studying catalysts and their materials. The collaboration, which includes the University of Copenhagen, has just received an ERC grant of €10 million to realise its ambitions.

The blind use of AI in healthcare can lead to invisible discrimination26.10.2023 16:04:23 CEST | Press release

Artificial intelligence can help healthcare systems under pressure allocate limited resources, but also lead to more unequal access. This is demonstrated by a research collaboration between the University of Copenhagen, Rigshospitalet and DTU that investigated whether AI can spot the risk of depression equally across different population segments. The research presents options for combing algorithms for bias prior to their deployment.

Blind brug af AI i sundhedsvæsnet kan skabe usynlig forskelsbehandling26.10.2023 14:27:32 CEST | Pressemeddelelse

Kunstig intelligens kan hjælpe et presset sundhedsvæsen med at fordele begrænsede ressourcer, men også skabe mere ulige adgang til dem. Det viser forskningssamarbejde mellem Københavns Universitet, Rigshospitalet og DTU, der senest har undersøgt, om AI evner at spotte risiko for depression ligeligt hos forskellige grupper. Forskningen viser muligheder for at kæmme algoritmerne for bias, inden de tages i brug.

Stor EU-bevilling skal gøre blandede metaller til fremtidens katalysator26.10.2023 12:10:26 CEST | Pressemeddelelse

Nyt internationalt forskningssamarbejde skal finde vej til den næste generation af katalysatorer, som er en forudsætning for fremtidens grønne kemikalier og brændstoffer. Det håber forskerne at opnå ved hjælp af en ny datadrevet tilgang til studiet af katalysatorer og de materialer, de består af. Samarbejdet, som Københavns Universitet er en del af, har netop modtaget en ERC-bevilling på 10 millioner euro til at realisere ambitionerne.

Great news for runners: Improve performance while easing up on sprints25.10.2023 11:55:01 CEST | Pressemeddelelse

10-20-30 interval training is an effective way to improve running performance and overall health. A new study from the University of Copenhagen demonstrates that this kind of training is just as effective for improving your running times and overall fitness, even if your sprints are only at 80 percent. The researchers hope that the new knowledge can encourage more people to adopt this type of training, which benefits both blood pressure and cholesterol levels.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Sidste
 • >>

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

Fakultetets væsentligste opgave er at bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt.