DI - Dansk Industri

Du kan kontakte DI's presseafdeling på 3377 3377 og spørge efter pressevagten.

DI til skoleelever i Aalborg: Hvordan skal fremtidens digitale skole se ud?13.8.2020 11:28:42 CEST | Pressemeddelelse

En 7. klasse fra Gug skole i Aalborg starter skoleåret på en lidt anderledes måde i år. Sammen med tre andre klasser rundt om i landet skal de nemlig deltage i en virtuel folkehøring om fremtidens digitale skole, som Dansk Industri arrangerer. Eleverne er blevet inviteret til at diskutere, hvad der har været godt og mindre godt ved de digitale læringsformer, som de har oplevet under COVID-19. Hvad vil de tage med videre af positive erfaringer? Og hvad kunne fungere bedre i fremtiden?

DI til skoleelever i Nyborg: Hvordan skal fremtidens digitale skole se ud?13.8.2020 09:18:13 CEST | Pressemeddelelse

En 8. klasse fra Birkhovedskolen i Nyborg starter skoleåret på en lidt anderledes måde i år. Sammen med tre andre klasser rundt om i landet skal de nemlig deltage i en virtuel folkehøring om fremtidens digitale skole, som Dansk Industri arrangerer. Eleverne er blevet inviteret til at diskutere, hvad der har været godt og mindre godt ved de digitale læringsformer, som de har oplevet under COVID-19. Hvad vil de tage med videre af positive erfaringer? Og hvad kunne fungere bedre i fremtiden?

DI til skoleelever i Svendborg: Hvordan skal fremtidens digitale skole se ud?13.8.2020 09:11:37 CEST | Pressemeddelelse

En 8. klasse fra Issø-skolen i Stenstrup, Svendborg starter skoleåret ud på en lidt anderledes måde i år. Sammen med tre andre klasser rundt om i landet skal de nemlig deltage i en virtuel folkehøring om fremtidens digitale skole, som Dansk Industri arrangerer. Eleverne er blevet inviteret til at diskutere, hvad der har været godt og mindre godt ved de digitale læringsformer, som de har oplevet under COVID-19. Hvad vil de tage med videre af positive erfaringer? Og hvad kunne fungere bedre i fremtiden?

DI til skoleelever i Gentofte: Hvordan skal fremtidens digitale skole se ud?13.8.2020 09:06:20 CEST | Pressemeddelelse

En 8. klasse fra Tjørnegårdsskolen i Gentofte starter skoleåret på en lidt anderledes måde i år. Sammen med tre andre klasser rundt om i landet skal de nemlig deltage i en virtuel folkehøring om fremtidens digitale skole, som Dansk Industri (DI) arrangerer. Eleverne er blevet inviteret til at diskutere, hvad der har været godt og mindre godt ved de digitale læringsformer, som de har oplevet under COVID-19. Hvad vil de tage med videre af positive erfaringer? Og hvad kunne fungere bedre i fremtiden?

Presseinvitation: H.K.H. Kronprinsen ser på fremtidens vandløsninger12.8.2020 15:35:01 CEST | Presseinvitation

Danske virksomheder er blandt de førende i verden inden for vandteknologi. Virksomhederne leverer alt fra rør til pumper og måleinstrumenter, der skaffer rent vand til mennesker over alt i verden Virksomhederne inden for vandsektoren eksporterer for over 20 milliarder kroner om året, beskæftiger omkring 30.000 mennesker og står for 1,4 procent af det danske bruttonationalprodukt. Men der er meget mere at hente i fremtiden. Mange steder i verden er der pres på vandressourcerne. Andre steder er der oversvømmelser. Danske virksomheder er verdensførende inden for klimaeffektive vandløsninger. Virksomhederne kan både levere teknologi og rådgivning, som kan sikre rent vand med mindst muligt spild fra brønd til forbruger og teknologi til at håndtere de stigende mængder regnvand. For at styrke branchen har Dansk Industri oprettet brancheorganisationen DI Vand. Organisationen står bag planerne om et nationalt center, der skal levere fremtidens vandløsninger. Centret, der vil blive placeret i Øs

DI: Den altafgørende førsteprioritet er at undgå ny nedlukning7.8.2020 21:18:24 CEST | Pressemeddelelse

Der er klar opbakning fra Dansk Industri til regeringens beslutning om at sætte en yderligere genåbning af Danmark i bero. Den stigende smittespredning i Danmark og mange andre lande understreger med tydelig alvor, at den altafgørende opgave for regeringen og det danske samfund er at undgå en ny generel nedlukning af store dele af Danmark. - Den omfattende nedlukning af vores samfund i foråret kostede Danmark og i allerhøjeste grad også danske virksomheder dyrt, men det var en nødvendig investering i at få smitten under kontrol. Den absolutte førsteprioritet nu er at undgå, at vi ender i en ny nedlukning. For ellers vil det store arbejde og massive udgifter indtil nu være spildt, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI. Han ser positivt på statsminister Mette Frederiksens melding om, at regeringen og myndighederne vil sætte ind med målrettede tiltag, hvor smitten spreder sig, og omfattende brug af tests. - Det er en fælles samfundsopgave at håndtere smittespredningen og undgå, at

DI samler 25 erhvervsledere, der skal fremme mangfoldighed i dansk erhvervsliv2.7.2020 13:59:15 CEST | Pressemeddelelse

Dansk erhvervsliv skal blive bedre til at tiltrække og fastholde talent af forskellige køn, alder og baggrund, hvis vi skal sikre vores innovations- og konkurrenceevne. Derfor nedsætter DI et nyt specialudvalg med Lars Rasmussen i spidsen, der er bestyrelsesformand for en række life science virksomheder. Mangfoldigheds- og ligestillingspolitik skal spille en central rolle i erhvervspolitikken, mener DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen.

DI: Klimaaftale tager flere store skridt ind i en grønnere fremtid22.6.2020 06:21:07 CEST | Pressemeddelelse

Med dagens klimaaftale står et bredt flertal i Folketinget sammen om en lang række tiltag, som vil fremme den grønne omstilling i Danmark og bane vejen for, at Danmark når nærmere klimamålsætningen om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. DI glæder sig over aftalen, som i høj grad også tager afsæt i anbefalingerne fra erhvervslivets klimapartnerskaber og følger sigtelinjerne i DI’s egen 2030-plan. Samtidig hilser DI planerne om en grøn skattereform til efteråret velkomne.

DI: Sommerpakke vil sætte gang i forbrug og vigtige investeringer i forskning15.6.2020 08:03:20 CEST | Pressemeddelelse

Med nattens aftale har et bredt Flertal i Folketinget indgået en god aftale, som kan hjælpe Danmark og dansk økonomi igennem de næste måneder – og som sætter gang i både forbruget og virksomhedernes forskningsinvesteringer. DI glæder sig over, at partierne vil stimulere økonomien ved at udbetale tre uger af de indefrosne feriepenge. Det er ifølge DI vigtigt, at der findes en model med statslig mellemfinansiering, så der ikke trækkes penge ud af virksomhederne i en svær tid.

Erhvervslivet roser aftale om flere studiepladser11.6.2020 11:48:29 CEST | Pressemeddelelse

I erhvervslivet er de store smil fremme, efter at uddannelses- og forskningsministeren nu med alle Folketingets partier har indgået en aftale, at der skal oprettes 5.000 nye uddannelsespladser på uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder og mange afviste. DI har længe efterspurgt flere studiepladser på især de tekniske, naturvidenskabelige og visse samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor erhvervslivet mangler kvalificerede medarbejdere.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>

Du kan kontakte DI's presseafdeling på 3377 3377 og spørge efter pressevagten.