Demant A/S

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.

Kategori Nasdaq
Vis Alle
År
Vis Alle

Demant A/S: Periodemeddelelse for Q1 20233.5.2023 07:30:31 CEST | Demant A/S | Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Selskabsmeddelelse nr. 2023-09 3. maj 2023 Periodemeddelelse for Q1 2023 Meget stærke resultater i Q1 med rapporteret vækst på 20 % og organisk vækst på 14 % i koncernen Organisk vækst i Hearing Aids på 26 % drevet af bredt funderet momentum og produktlanceringer Forventninger til 2023 (opdateret 17. april 2023): Organisk vækst på 6-10 % og EBIT på DKK 3.800-4.200 mio. “For Demant begyndte året virkeligt godt, og vi glæder os over, at det er lykkedes os at vinde markedsandele i Hearing Healthcare-segmentet, og særligt i Hearing Aids, der leverede helt ekstraordinær organisk vækst på 26 % i første kvartal, som fik ekstra næring af en meget succesfuld lancering af Oticons nye flagskibsprodukt, Oticon Real. Trods negativ vækst i Communications opjusterede vi for nyligt vores forventninger til 2023, og vi vil fortsat fokusere på at holde det kommercielle momentum og på at levere livsforandrende høresundhed til gavn for mennesker med høretab og for samfundet som helhed,” siger Søren Nielsen

2 vedhæftninger

Demant A/S: Ændringer i direktionen27.4.2023 08:00:53 CEST | Demant A/S | Ændring ledelse/revision

Selskabsmeddelelse nr. 2023-08 27. april 2023 Ændringer i direktionen Koncerndirektør Arne Boye Nielsen samt to ledende medarbejdere i et datterselskab fratræder deres stillinger i Demant som følge af en undersøgelse, der afdækker, at de ikke i tilstrækkelig grad har formået at sikre en sund arbejdskultur i Demants diagnostikforretning. Fratrædelserne omhandler ikke forhold med økonomisk betydning for Demant. CFO René Schneider varetager midlertidigt ledelsen af forretningsområdet Diagnostics, mens koncernchef og administrerende direktør Søren Nielsen tager ansvar for forretningsområdet Communications. Yderligere information: Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør Telefon +45 3917 7300 www.demant.com Øvrige kontaktpersoner: René Schneider, CFO Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations Peter Pudselykke, Investor Relations Officer Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communication and Sustainability

2 vedhæftninger

Demant A/S: Foreløbig konklusion fra de britiske konkurrencemyndigheder (UK CMA) og opdatering vedrørende frasalget af Oticon Medical20.4.2023 08:13:50 CEST | Demant A/S | Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 2023-07 20. april 2023 Foreløbig konklusion fra de britiske konkurrencemyndigheder (UK CMA) og opdatering vedrørende frasalget af Oticon Medical De britiske konkurrencemyndigheder, Competition and Markets Authority (CMA), har i dag offentliggjort deres Provisional Findings and Notice of Possible Remedies vedrørende den påtænkte transaktion, der omhandler frasalget af Demants Hearing Implants-forretning, Oticon Medical, til Cochlear Limited. I rapporten er CMA’s foreløbige konklusion, at den påtænkte transaktion kunne forventes at resultere i en betydelig svækkelse af konkurrencen på markedet for benforankrede høresystemer i Storbritannien. CMA vil nu gennemgå den foreløbige konklusion og tage eventuelt yderligere forhold med i betragtning, før CMA kommer med sin endelige rapport, hvilket forventes at ske senest den 5. juni 2023. Demant og Cochlear vil fortsat samarbejde konstruktivt med CMA for at håndtere de opståede spørgsmål. Vi mener fortsat, at det er i både

2 vedhæftninger

Demant A/S: Demant opjusterer forventningerne til 202317.4.2023 21:20:51 CEST | Demant A/S | Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 2023-06 17. april 2023 Demant opjusterer forventningerne til 2023 Demant offentliggør i dag foreløbige omsætnings- og væksttal for Q1 2023 og justerer forventningerne til 2023 som følge af meget stærke resultater i Q1. Forventningerne til den organiske vækst øges til 6-10 % (tidl. 3-7 %), og forventningerne til EBIT øges til DKK 3.800-4.200 mio. (tidl. DKK 3.600-4.000 mio.). Omsætning (DKK mio.) Vækst Forretningsområde Q1 2023 Q1 2022 Organisk Akkvisitiv LCY FX Rapporteret Hearing Aids, samlet salg 3.048 2.351 26 % 0 % 26 % 4 % 30 % Hearing Aids, internt salg -570 -441 23 % 5 % 29 % 1 % 29 % Hearing Aids, eksternt salg 2.478 1.910 26 % -1 % 25 % 4 % 30 % Hearing Care 2.218 1.898 9 % 8 % 17 % 0 % 17 % Diagnostics 566 503 4 % 7 % 11 % 2 % 13 % Hearing Healthcare 5.262 4.311 16 % 4 % 20 % 2 % 22 % Communications 246 292 -15 % 0 % -15 % -1 % -16 % Koncern 5.508 4.603 14 % 4 % 18 % 2 % 20 % I Q1 2023 realiserede Demant organisk vækst på 14 %. Dette var betydeligt over

2 vedhæftninger

Demant A/S: Gennemførelse af kapitalnedsættelse i Demant A/S17.4.2023 14:58:18 CEST | Demant A/S | Antal stemmerettigheder og kapital

Selskabsmeddelelse nr. 2023-05 17. april 2023 Gennemførelse af kapitalnedsættelse i Demant A/S Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 2023-04 blev det på Demant A/S’ ordinære generalforsamling den 8. marts 2023 besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.287.859,00 fordelt på 6.439.295 aktier a DKK 0,20 svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 15. januar 2023 fraregnet aktier til dækning af ledelsens fastholdelsesprogram og medarbejdernes aktielønsordning. Offentliggørelse af kapitalnedsættelsen har fundet sted i Erhvervsstyrelsens it-system den 16. marts 2023. Proklamafristen er udløbet uden indsigelser. Kapitalnedsættelsen er derfor anmeldt endeligt til Erhvervsstyrelsen. Efter kapitalnedsættelsen udgør aktiekapitalen i Demant A/S nominelt DKK 44.787.888,00. I henhold til § 32 i lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at selskabets samlede aktiekapital og samlede antal stemmerettigheder er opgjort til: Aktiekapital (nominelt): DKK 44.787.888,00 Antal

2 vedhæftninger

Demant A/S: Beslutninger på den ordinære generalforsamling8.3.2023 17:18:26 CET | Demant A/S | Forløb af generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 2023-04 8. marts 2023 Beslutninger på den ordinære generalforsamling Demant A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, der blev afholdt fysisk på selskabets adresse, Kongebakken 9, 2765 Smørum. I sin tale på generalforsamlingen redegjorde bestyrelsens formand, Niels B. Christiansen, for koncernens udvikling i 2022. Beretningen er tilgængelig på www.demant.com. I sin tale sagde formanden blandt andet: “Vi kan se tilbage på et år, hvor vi endnu en gang har hjulpet utroligt mange mennesker ved at behandle deres høretab. Vi taler om at have medvirket til screening og diagnosticering af mere end 200 millioner mennesker med et formodet høretab og bidraget til mere end 12 millioner leveår med forbedret livskvalitet. Det er store tal, som også underbygger værdien af vores produkter og services. Samlet gjorde vi det godt i 2022 i et svært høreapparatmarked. Vores områder Diagnostics og Hearing Aids, har vundet markedsandele. Desværre havde de svære vilkår en negativ

2 vedhæftninger

Demant A/S: Indkaldelse til generalforsamling7.2.2023 09:38:02 CET | Demant A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Til aktionærerne i Demant A/S 7. februar 2023 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Demant A/S Onsdag den 8. marts 2023 kl. 16.00 på selskabets adresse Kongebakken 9, 2765 Smørum Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.15 blive serveret kaffe og kage. Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt som et fysisk møde og afvikles på dansk. Se nedenfor for yderligere informationer om deltagelse i generalforsamlingen. Dagsorden I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2 er dagsordenen følgende: 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsen indstiller til, at beretningen tages til efterretning. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2022, herunder koncernregnskab, til godkendelse. Bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2022 til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2022. Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på

2 vedhæftninger

Demant A/S: Årsrapport 20227.2.2023 07:23:40 CET | Demant A/S | Årsrapport

Selskabsmeddelelse nr. 2023-02 7. februar 2023 Årsrapport 2022 Koncernomsætningsvækst på 10 % (4 % organisk) i 2022 trods makroøkonomisk og geopolitisk modvind Vundne markedsandele i Hearing Aids og Diagnostics bidrog til at afbøde effekten af svagere end ventede markeder EBIT på DKK 3.207 mio. i 2022 svarende til en EBIT-margin på 16,3 % Forventninger til 2023: Organisk vækst på 3-7 % og EBIT på DKK 3.600-4.000 mio. “Demant gik ind i 2022 med optimisme og ambitiøse planer, men i løbet af året mistede vi momentum, da både høresundhedsmarkedet og markedet for audioteknologi i varierende omfang blev påvirket af ustabile makroøkonomiske forhold. Desværre havde dette en negativ effekt på vores samlede resultater, men vi leverede ikke desto mindre en toplinjevækst på 10 %, hvilket vi anser som et solidt resultat under svære betingelser og som et bevis på styrken i vores organisation, kultur og medarbejdere,” siger Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør i Demant. “I vores Hearing Health

4 vedhæftninger

Demant A/S: Bestyrelsesmedlemmers, direktionsmedlemmers og disses nærtståendes transaktioner med Demant-aktier2.1.2023 15:20:18 CET | Demant A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

Selskabsmeddelelse nr. 2023-01 2. januar 2023 Bestyrelsesmedlemmers, direktionsmedlemmers og disses nærtståendes transaktioner med Demant-aktier Indberetning i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19. 1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Søren Nielsen 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Koncernchef og administrerende direktør Direktionsmedlem b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3) Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Demant A/S b) LEI-kode 213800RM6L9LN78BVA56 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: Gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode Aktier DK0060738599 b) Transaktionens art K

2 vedhæftninger

Demant A/S: Finanskalender for 20239.12.2022 12:58:26 CET | Demant A/S | Finanskalender

Selskabsmeddelelse nr. 2022-14 9. december 2022 Finanskalender for 2023 24. januar Frist for indlevering af emner til dagsordenen for den ordinære generalforsamling* 17. januar til 6. februar Stilleperiode forud for offentliggørelse af Årsrapport 2022 7. februar Årsrapport 2022 8. marts Ordinær generalforsamling 12. april til 2. maj Stilleperiode forud for offentliggørelse af periodemeddelelse 3. maj Periodemeddelelse 26. juli til 15. august Stilleperiode forud for offentliggørelse af Halvårsrapport 2023 16. august Halvårsrapport 2023 17. oktober til 6. november Stilleperiode forud for offentliggørelse af periodemeddelelse 7. november Periodemeddelelse * Såfremt en aktionær ønsker et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling den 8. marts 2023, skal begæring herom indsendes skriftligt til bestyrelsen senest seks uger inden afholdelse af generalforsamlingen, således at begæringen er bestyrelsen i hænde senest den 24. januar 2023. Yderligere information: Peter Pudselykke, I

2 vedhæftninger

Demant A/S: Tidlig annoncering af periodemeddelelse for Q3 2022 samt opdaterede forventninger1.11.2022 20:28:42 CET | Demant A/S | Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 2022-13 1. november 2022 Tidlig annoncering af periodemeddelelse for Q3 2022 samt opdaterede forventninger Omsætningsvækst for koncernen på 11 % (1% organisk) i Q3 som følge af øgede markedsandele i Hearing Aids og Diagnostics I modsætning til vores forventninger påvirkes det amerikanske egenbetalingsmarked i stigende grad negativt af makroøkonomiske forhold Forventningerne til 2022 er justeret for at afspejle vores opdaterede syn på markedet samt de lavere end forventede resultater for koncernen: Organisk vækst på 2-4 % (tidl. 4-6 %) og EBIT på DKK 3.150-3.450 mio. (tidl. DKK 3.500-3.800 mio.) Omkostningsreducerende tiltag gennemføres for at justere forretningen til den aktuelle markedsudvikling “I årets tredje kvartal har Diagnostics-forretningen klaret sig godt, og den har fortsat vundet markedsandele. Som følge af negativ udvikling på vores markeder har vi set dårligere end forventede resultater i forretningsområderne Hearing Care, Hearing Aids og Communicati

2 vedhæftninger

Demant A/S: Halvårsrapport 202216.8.2022 07:29:25 CEST | Demant A/S | Halvårsrapport

Selskabsmeddelelse nr. 2022-12 16. august 2022 Halvårsrapport 2022 Vækst i koncernomsætningen på 9 % i H1 (4 % org.) som følge af flotte resultater i Hearing Aids og Diagnostics Hearing Aids øger sin markedsandel, hvilket opvejer lavere end forventet markedsvækst i Q2 EBIT på DKK 1.588 mio. i H1 – lidt under forventningerne og svarende til en EBIT-margin på 16,7 % Forventningerne til 2022 justeres for at afspejle fortsat svagere end forventet markedsvækst ind i H2: Organisk vækst på 4-6 % (tidligere 5-9 %) og EBIT på DKK 3.500-3.800 mio. (tidligere DKK 3.600-3.900 mio.) “På trods af stærke sammenligningstal leverede vores Hearing Healthcare-segment solid vækst i første halvår takket være tocifret omsætningsvækst i vores Hearing Aids- og Diagnostics-forretningsområder. Begge forretningsområder vandt markedsandele i et høresundhedsmarked, der voksede mindre end forudset. De flotte resultater udlignede ikke helt lavere end forventet vækst i Hearing Care, og med negativ vækst i vores audio

3 vedhæftninger

Demant A/S: Investor news - sammenligningstal for 202112.8.2022 18:32:54 CEST | Demant A/S | Investor Nyheder

Investor news 12. august 2022 Sammenligningstal for 2021 Den 27. april 2022 meldte Demant ud, at man havde besluttet at afvikle sin Hearing Implants-forretning. I henhold til IFRS 5 – Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter og som tidligere meldt ud indregnes Hearing Implants derfor i koncernens finansielle rapportering og regnskab som en ophørende aktivitet, og sammenligningstallene for 2021 er justeret for at afspejle dette. Med henblik på afstemning af disse justerede tal med de rapporterede tal har vi vedhæftet justerede resultatopgørelser (ureviderede) for følgende rapporteringsperioder: H1 2021, H2 2021 og FY 2021. Bemærk venligst, at det vedhæftede dokument kun indeholder historiske tal for at lette sammenligningen mellem historiske og fremtidige resultater. Yderligere information: Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør Telefon +45 3917 7300 www.demant.com Øvrige kontaktpersoner: René Schneider, CFO Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations Peter Pudse

3 vedhæftninger

Demant A/S: Demant fuldfører akkvisition af ShengWang14.6.2022 07:30:05 CEST | Demant A/S | Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 2022-11 14. juni 2022 Demant fuldfører akkvisition af ShengWang Demant annoncerer i dag købet af de resterende 80 % af aktierne i ShengWang, således at Demant nu får fuldt ejerskab af det førende netværk af høreapparatklinikker i Kina. Akkvisitionen sker efter den minoritetsinvestering på 20 % i ShengWang, der blev annonceret den 4. marts 2022, og udgør en betydelig strategisk transaktion i Demants fortsatte rejse på høresundhedsområdet. Inklusive købesummen for den første minoritetsinvestering på 20 %, betaler Demant i alt RMB 1.750 mio. (DKK 1.855 mio.[1]) på kontant- og gældsfri basis for 100 % ejerskab, hvoraf RMB 1.450 mio. (DKK 1.537 mio.1) vil påvirke Demants pengestrømme i H2 2022. Det resterende beløb på RMB 300 mio. (DKK 318 mio.1) forfalder til betaling hen over de næste tre år. Akkvisitionen vil blive finansieret ved brug af eksisterende likvide reserver og allerede etablerede kreditfaciliteter. Førende position på et hastigt voksende marked Med en an

2 vedhæftninger

Demant A/S: Periodemeddelelse for Q1 20223.5.2022 07:27:40 CEST | Demant A/S | Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Selskabsmeddelelse nr. 2022-10 3. maj 2022 Periodemeddelelse for Q1 2022 Omsætningsvækst i koncernen på 9 % i Q1 drevet af meget flotte resultater i Hearing Aids og Diagnostics Fortsat øgede markedsandele på høreapparatmarkedet som følge af udvidelse af produktporteføljen Hearing Implants rapporteres som ophørende aktivitet efter den udmeldte hensigt om frasalg af forretningen Fastholder forventninger til 2022 trods en effekt på EBIT på helåret på ca. DKK -100 mio. relateret til Rusland Som tidligere udmeldt, og fra og med denne periodemeddelelse, rapporterer koncernen nu kvartalsvis omsætning og kvartalsvise vækstrater pr. forretningsområde, pr. segment og for koncernen som helhed. Ligesom for tidligere år offentliggøres der kun fuldstændige resultatopgørelser, balancer og pengestrømsopgørelser på halvårlig basis. Omsætning (DKK mio.) Vækst Forretningsområde Q1 2022 Q1 2021 Organisk Akkvisitiv LCY FX Rapporteret Hearing Aids 2.351 2.159 9 % -2 % 7 % 2 % 9 % Heraf salg til Hearing Care

2 vedhæftninger

Demant A/S: Frasalg af Hearing Implants27.4.2022 08:01:11 CEST | Demant A/S | Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 2022-09 27. april 2022 Demant agter at frasælge sin Hearing Implants-forretning, men sikrer livslang support af eksisterende patienter Demant har forhandlet en aftale med henblik på frasalg af sin Hearing Implants-forretning, Oticon Medical, til Cochlear Limited for et samlet beløb på DKK 850 mio. Transaktionen er resultatet af en evaluering af forretningsområdets strategiske muligheder, hvor man samtidig har vurderet, hvordan man bedst muligt sikrer livslang support af eksisterende patienter. Siden etableringen af Hearing Implants-forretningen i 2007 har Demant investeret betydeligt i implantérbare løsninger til behandling af høretab, og Oticon Medicals medarbejdere har arbejdet utrætteligt på at bringe industriledende teknologi til tusindvis af patienter med mange store milepæle undervejs. Demant er imidlertid nu kommet til den konklusion, at udsigten til at blive en global leder inden for høreimplantater ikke er realistisk inden for en fornuftig tidshorisont u

2 vedhæftninger

Demant A/S: Gennemførelse af kapitalnedsættelse25.4.2022 17:00:03 CEST | Demant A/S | Antal stemmerettigheder og kapital

Selskabsmeddelelse nr. 2022-08 25. april 2022 Gennemførelse af kapitalnedsættelse i Demant A/S Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 2022-07 blev det på Demant A/S’ ordinære generalforsamling den 10. marts 2022 besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.949.819,60 fordelt på 9.749.098 aktier a DKK 0,20 svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 27. januar 2022 fraregnet aktier til dækning af ledelsens fastholdelsesprogram og medarbejdernes aktielønsordning. Offentliggørelse af kapitalnedsættelsen har fundet sted i Erhvervsstyrelsens it-system den 25. marts 2022. Proklamafristen er udløbet uden indsigelser. Kapitalnedsættelsen er derfor anmeldt endeligt til Erhvervsstyrelsen. Efter kapitalnedsættelsen udgør aktiekapitalen i Demant A/S nominelt DKK 46.075.747,00. I henhold til § 32 i lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at selskabets samlede aktiekapital og samlede antal stemmerettigheder er opgjort til: Aktiekapital (nominelt): DKK 46.075.747,00 Anta

2 vedhæftninger

Demant A/S: Investor news - offentliggørelse af historiske kvartalstal25.3.2022 13:25:32 CET | Demant A/S | Investor Nyheder

Investor news 25. marts 2022 Offentliggørelse af historiske kvartalstal For at imødegå stigende kompleksitet i forretningen har Demant i de seneste år øget transparensen i selskabet og den finansielle indsigt i koncernens forretningsområder og segmenter. I forlængelse af den udvikling og som tidligere meldt ud vil vi derfor, fra og med den næste periodemeddelelse, der offentliggøres den 3. maj 2022, rapportere kvartalsvise omsætningstal og vækstrater fordelt på forretningsområder, segmenter og koncernen. Dette er tiltag, som også vil forenkle sammenligning mellem Demant og lignende selskaber. Til brug for finansiel modellering har vi vedhæftet historiske kvartalsvise omsætningstal for 2020 og 2021 pr. forretningsområde og segment og for koncernen samt vækstrater for 2021 fordelt på organisk vækst, akkvisitiv vækst og valutakurseffekter. Alle rapporterede tal er baseret på justerede tal. I fremtiden vil koncernens periodemeddelelser indeholde omsætningstal samt vækstrater for det senest

3 vedhæftninger

Demant A/S: Beslutninger på den ordinære generalforsamling10.3.2022 17:20:45 CET | Demant A/S | Forløb af generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 2022-07 10. marts 2022 Beslutninger på den ordinære generalforsamling Demant A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling som et hybridmøde, der dels blev afholdt fysisk på selskabets adresse, og dels virtuelt. I sin tale på generalforsamlingen redegjorde bestyrelsens formand, Niels B. Christiansen, for koncernens udvikling i 2021. Beretningen er tilgængelig på www.demant.com. I sin tale sagde formanden blandt andet: “I starten af 2021 havde vi høje forventninger til markedsudviklingen for året, og vi er stolte over, at forventningerne holdt stik – og endda mere til. Alt i alt blev 2021 et fantastisk år for Demant, hvor vi leverede høj organisk vækst, og vores kernesegment, Hearing Healthcare, leverede en vækstrate, som lå over markedsvækstraten. Koncernen nåede en rekordhøj omsætning på mere end DKK 18 mia. og det bedste resultat af primær drift (EBIT) nogensinde på over DKK 3,4 mia. Såvel i 2022 som i årene fremover forventer vi at se vækst og at øge vores m

2 vedhæftninger

Demant A/S: Udvidelse af Demants direktion10.3.2022 13:01:29 CET | Demant A/S | Ændring ledelse/revision

Selskabsmeddelelse nr. 2022-06 10. marts 2022 Udvidelse af Demants direktion I dag offentliggør Demant, at Arne Boye Nielsen, President for Diagnostics og Communications, og Niels Wagner, President for Hearing Care, indtræder i direktionen pr. 1. april 2022, hvilket betyder, at direktionen fremover vil have fire medlemmer. I de seneste år har Demant øget sine aktiviteter betydeligt på tværs af de forskellige forretningsområder, og selskabet har genereret konsistent og lønsom vækst, kun afbrudt af den uforudsete it-hændelse og coronavirus-pandemien. Arne Boye Nielsen og Niels Wagner har begge bidraget til koncernens vækst og til Demant-koncernens overordnede udvikling, og deres respektive forretningsområder er – især i det sidste årti – vokset betydeligt og har vundet markedsandele. Som en naturlig følge af koncernens udvikling har bestyrelsen derfor besluttet at udnævne dem til medlemmer af direktionen. Arne Boye Nielsen har været ansat i Demant i over 30 år og har været President for

2 vedhæftninger
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sidste
  • >>

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.