Aarhus Universitet: Arts

Arts på Aarhus Universitet er et af Nordeuropas største forsknings- og uddannelsesmiljøer.
Vi beskæftiger os med menneskets kulturelle og sociale udtryks- og praksisformer.

  • Aarhus Universitet: Arts

Højtuddannede forældre er særligt aktive i forbindelse med skolevalg6.11.2019 14:33:17 CET | Pressemeddelelse

Forældre med lange videregående uddannelser er mere aktive, når de skal vælge skole til deres barn sammenlignet med andre forældre. Denne forskel i skolevalgsstrategier er dog ikke et udtryk for, at højtuddannede forældre ønsker noget andet af deres barns skole end andre forældre, og det fører kun i begrænset omfang til, at de vælger anderledes mellem offentlige og private skoletilbud.

Høj teknologiforståelse blandt danske skoleelever5.11.2019 10:14:53 CET | Pressemeddelelse

Sammenlignet med andre lande har danske 8.-klasseelever en høj grad af teknologiforståelse, og deres lærere er dem, der anvender it allermest i undervisningen. Det viser resultaterne af en ny, international undersøgelse af elevers computer- og informationskompetencer samt datalogiske tænkning. Resultaterne viser imidlertid også store forskelle mellem danske drenge og piger, når det handler om tilliden til egne evner inden for it.

Gode dagtilbud kan løfte børn i udsatte positioner30.10.2019 11:27:26 CET | Pressemeddelelse

Børn i udsatte positioner klarer sig bedre i skolen og senere i tilværelsen, hvis de kommer i dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet. Det er en del af pædagogers faglighed at skabe social forandring, siger Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Hun har skrevet den anden forskningsoversigt i DPU og NCS’ nye serie ’Pædagogisk indblik’ om, hvad vi ved om dagtilbuds betydning for børn i udsatte positioner.

Fritids- og ungdomsklubber er et helle for børn og unge i udsatte boligområder22.10.2019 10:02:37 CEST | Nyhed

Fritidsklubber og ungdomsklubber i udsatte boligområder laver alle de samme aktiviteter som klubber i andre by- og boligområder. Men oveni den traditionelle fritids- og klubpædagogik løfter klubberne en stor og kompleks vifte af sociale opgaver, der kræver høj pædagogisk faglighed, gode relationer til de unge og et stort lokalkendskab. En ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, har undersøgt fritids- og ungdomsklubbernes indsatser og betydning.

DPU og NCS lancerer ’Pædagogisk indblik’: Forskningsviden bliver hverdagskost for praktikere30.9.2019 13:25:02 CEST | Nyhed

Quick fixes, enkle opskrifter og overfladiske koncepter er ikke vejen frem, hvis vi vil udvikle pædagogisk praksis. Det er et dynamisk samspil mellem praksis og forskningsviden til gengæld. Med ’Pædagogisk indblik’ tager DPU, Aarhus Universitet og Nationalt Center for Skoleforskning (NCS Dagtilbud & Skole) et nyt skridt for at gøre forskningsviden anvendelig og tilgængelig for lærere, pædagoger, skole- og dagtilbudsledere og alle andre, der arbejder med pædagogik og uddannelse i hverdagen.

Talblinde elever skal findes med ny test3.6.2019 10:18:25 CEST | Pressemeddelelse

Ansatte på DPU, Aarhus Universitet og Professionshøjskolen Absalon har udviklet de første forskningsbaserede testmaterialer for talblindhed i Danmark. Målet er at få identificeret og støttet elever omkring 4. klasse, som kan være velbegavede, men som døjer med en decideret funktionsnedsættelse, når det handler om tal og grundlæggende regnefærdigheder. Der er behov for at materialerne nu afprøves mere i praksis.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sidste
  • >>

Arts på Aarhus Universitet er et af Nordeuropas største forsknings- og uddannelsesmiljøer.
Vi beskæftiger os med menneskets kulturelle og sociale udtryks- og praksisformer.

  • Aarhus Universitet: Arts