Erhvervsministeriet

Dansk-tysk samarbejde om europæisk industripolitik: Bødskov besøger Habeck i Berlin20.2.2024 13:53:32 CET | Pressemeddelelse

Erhvervsminister Morten Bødskov mødes i dag med sin kollega den tyske vicekansler og erhvervs- og klimaminister, Robert Habeck. Fokus for besøget er industripolitiske temaer som fx styrkelse af EU’s konkurrenceevne, byrdereducering og grøn transformation af industrien. Erhvervsminister Morten Bødskov: ”Jeg er rigtig glad for i dag igen at mødes med min tyske kollega vicekansler og erhvervs- og klimaminister Robert Habeck. Vi mødes på et helt afgørende tidspunkt, for Europa risikerer at tabe kampen om de grønne jobs. Danmark og Tyskland deler en unik grænseregionen med potentiale for industriel omstilling og deler den samme mission: EU skal tilbage i spidsen af den globale konkurrence og vi skal have fremtidens arbejdspladser her. Det betyder, at vi skal tiltrække flere private investeringer, sikre hurtigere godkendelser og reducere unødvendige byrder for vores virksomheder. Derfor vil vi som næste skridt sammen sende konkrete løsningsforslag til Kommissionen. Med vores møde i dag under

Invitation til offentliggørelse af rapport fra Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte19.2.2024 06:00:55 CET | Pressemeddelelse

Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte præsenterer sine anbefalinger til principper for fremtidens erhvervsstøtte samt sanering af erhvervsstøtten. Pressen inviteres til pressemøde i Eigtveds Pakhus. Pressemøde v. formand for ekspertgruppen Christian Frigast og medlem Jeppe Druedahl:Tid: Mandag den 19. februar 2024 klokken 14:00. Pressen inviteres til at ankomme fra kl 13:30. Sted: Strandgade 25D, 1401 København. Tilmelding er nødvendig, og skal ske til presserådgiver Emma Burchardt, e-mail: emmbur@em.dk, tlf.: 91 39 94 23.

Regeringen inviterer til doorstep om Nordic Waste26.1.2024 08:00:31 CET | Pressemeddelelse

Pressen inviteres til doorstep om udviklingen i sagen om Nordic Waste i Erhvervsministeriet. Erhvervsministeren, justitsministeren og miljøministeren vil fortælle om myndighedernes arbejde fremadrettet. Tid: Fredag den 26. januar klokken 10:30 Pressen inviteres til at ankomme fra kl 10:00 og senest 10:15 Sted: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10 1216 København K. Tilmelding er nødvendig, og skal ske til presserådgiver Emma Burchardt, e-mail: emmbur@em.dk, tlf.: 91 39 94 23

Nye tiltag skal forebygge mobning og chikane på danske skibe25.1.2024 15:30:12 CET | Pressemeddelelse

Det skal være sikkert og trygt at arbejde som søfarende på et dansk skib. Derfor bad erhvervsministeren Søfartsstyrelsen og erhvervets parter om at komme med nye tiltag, der skal dæmme op for mobning og chikane på danske skibe. Det skete på baggrund af en undersøgelse af chikane og mobning på danske skibe fra Center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet. Undersøgelsen viste bl.a., at 17 pct. af respondenterne har oplevet mobning, imens 11 pct. har været udsat for chikane. Nu er de nye tiltag klar. Erhvervets parter vil bl.a. målrette uddannelse af skibsledelsen samt sikre bedre klagemuligheder for ofrene. Derudover skal domstolene ved dom i særligt grove tilfælde kunne fratage en søfarendes mulighed for at gøre tjeneste på danske skibe. Samtidig vil Søfartens Arbejdsmiljøtjeneste få flere muligheder for at forebygge og håndtere tilfælde af mobning og chikane. ”Som søfarende skal man ikke frygte chikane og mobning – hverken på baggrund af køn, etnicitet mv. Jeg vil gern
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye