Københavns Universitet - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning-logo

Københavns Universitet - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved KU er med til at løse de store udfordringer med klimaforandringer og øget pres på naturressourcerne i en verden under hastig forandring.

Vores fokus er på forvaltning af artsrig natur og skov, sikring af rent drikkevand, energi og råstoffer, konsekvenser af og tilpasning til klimaforandringer, design af bæredygtige byer, økonomisk og demografisk befolkningsudvikling i ulande samt brug af satellitter, droner og geoinformatik.

Vi forsker og underviser i jordens tidligere, nuværende og fremtidige fysiske, kemiske og biologiske miljøer og deres samspil med samfund og mennesker. Vi rådgiver myndigheder og virksomheder og bidrager med viden og løsninger til en bæredygtig udvikling bl.a. inden for FNs 17 Verdensmål.

Læs mere på ign.ku.dk

Naturvejlederuddannelsen kommer til Djursland19.4.2024 13:33:46 CEST | Pressemeddelelse

Sidste år åbnede Skovskolen dørene for Naturvejlederuddannelsen i Nødebo på Sjælland, og lige siden er tilmeldingerne strømmet ind. "Vi oprettede dobbelte hold, men havde alligevel venteliste. Derfor glæder vi os over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har meldt ud, at vi nu også kan udbyde uddannelsen i Jylland. Det er et vigtigt skridt mod mere naturdannelse i Danmark," fortæller Rasmus Kjær, der er forstander på Skovskolen.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved KU er med til at løse de store udfordringer med klimaforandringer og øget pres på naturressourcerne i en verden under hastig forandring.

Vores fokus er på forvaltning af artsrig natur og skov, sikring af rent drikkevand, energi og råstoffer, konsekvenser af og tilpasning til klimaforandringer, design af bæredygtige byer, økonomisk og demografisk befolkningsudvikling i ulande samt brug af satellitter, droner og geoinformatik.

Vi forsker og underviser i jordens tidligere, nuværende og fremtidige fysiske, kemiske og biologiske miljøer og deres samspil med samfund og mennesker. Vi rådgiver myndigheder og virksomheder og bidrager med viden og løsninger til en bæredygtig udvikling bl.a. inden for FNs 17 Verdensmål.

Læs mere på ign.ku.dk

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye