I/S Vestforbrænding

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Vi er ejet af 19 sjællandske kommuner, som vi tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt levering af fjernvarme og elektricitet. Her på siden kan du læse om Vestforbrændings selskabskonstruktion, vores historie, økonomi og værdisæt.

Danmarks største fjernvarmeprojekt starter i Herlev25.1.2024 09:57:04 CET | Pressemeddelelse

Vestforbrænding lancerede i foråret 2022 Varmeplan 2030, som er det største og mest ambitiøse fjernvarmeprojekt i Danmark. Hele 450 km. fjernvarmerør skal over de kommende år nedgraves i syv kommuner, og godt 39.000 nye husstande, skal have tilsluttet mere klimavenlig fjernvarme. Det meget store anlægsprojekt til en værdi af 6,3 mia. kr. for den første etape tager sin begyndelse i Herlev den 31. januar med det første spadestik for hele projektet.

Farum Fjernvarme bliver en del af Vestforbrænding14.12.2023 10:30:25 CET | Pressemeddelelse

På et ekstraordinært årsmøde i Farum Fjernvarme besluttede repræsentantskabet i går aftes at godkende bestyrelsens indstilling til, at Vestforbrænding overtager Farum Fjernvarme. Forud for beslutningen ligger et grundigt analysearbejde og en tæt dialog mellem parterne. Overtagelsen er betinget af godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Efter en sådan godkendelse vil kunderne få prisforbedringerne allerede fra 1. januar 2024 med tilbagevirkende kraft.

Analyser af sammenlægning mellem Vestforbrænding og Farum Fjernvarme er på trapperne20.10.2023 09:12:00 CEST | Pressemeddelelse

Vestforbrænding og Farum Fjernvarme arbejder på at færdiggøre et beslutningsgrundlag for sammenlægning af de to selskaber. Sammenlægningen skal efter planerne sikre billigere fjernvarme og gøre det lettere at rulle mere fjernvarme ud til endnu flere borgere. Parterne har siden forårets årsmøde i Farum Fjernvarme arbejdet på en afklaring af, hvordan sammenlægningen skal finde sted. De sidste analyser er ved at være på plads, og et beslutningsgrundlag forventes forelagt de to selskaber i december.

Vestforbrænding: fjernvarmen er nu på vej til nye kunder6.10.2023 13:57:07 CEST | Pressemeddelelse

Det er en historisk dag for Vestforbrænding, som netop har skrevet under på kontrakter til 6,3 mia. kr. med entreprenørselskaberne Per Aarsleff A/S og M.J. Eriksson A/S. I første kvartal 2024 bliver første spadestik taget, og arbejdet med at udrulle klimavenlig fjernvarme i en række storkøbenhavnske kommuner vil dermed gå i gang. Der er tale om den første etape af flere i forbindelse med Vestforbrændings Varmeplan 2030, der samlet set skal sikre fjernvarme til 39.000 nye kunder.

Vestforbrænding: der bliver fjernvarme nok22.8.2023 10:09:08 CEST | Pressemeddelelse

Faldende affaldsmængder til forbrænding og mere til genanvendelse og genbrug. Det er kravet til at opnå et bedre klima. Men det betyder også lavere brændselsmængder til den fjernvarme, som Vestforbrænding leverer i dag, hvor godt 95 pct. er baseret på affald. Hos flere af Vestforbrændings fjernvarmekunder har det skabt bekymring, for hvor skal varmen komme fra, og vil der fortsat være høj forsyningssikkerhed og lave priser? Ja, lyder svaret fra Vestforbrændings distributionschef for fjernvarme, Søren Løgstrup Hansen, som sammen med kolleger samtidig står med Danmarks største udvidelse af fjernvarmenettet.

Appel til 300 mulige fjernvarmekunder skal forebygge problemer8.8.2023 11:26:57 CEST | Pressemeddelelse

Godt 300 mulige fjernvarmekunder hos Vestforbrænding, som kan blive koblet på nettet allerede i 2024, vil få en lang ventetid og større udgifter, hvis de ikke inden 1. september melder tilbage på det tilbud, Vestforbrænding allerede har sendt dem og nu gentager i et ”last call”. Helt op til tre år kan der gå før Vestforbrænding er tilbage i de forskellige områder, hvis man ikke svarer nu og først senere vil bruge vores tilbud, lyder det fra Søren Løgstrup Hansen, som er distributionschef for Grøn Varmeforsyning hos Vestforbrænding.

Derfor er tilslutning til Vestforbrændings fjernvarme så attraktiv25.7.2023 10:29:54 CEST | Pressemeddelelse

Vestforbrænding har over de senere uger fået mange henvendelser fra borgere, der undres over, at tilslutningen til den kommende fjernvarmeudvidelse er så attraktiv. ”For godt til at være sandt” lyder nogle af kommentarerne. Men det er ganske vist, at nye fjernvarmekunder med en tilslutningspris på 15.000,- kr. kan opnå en rabat på 30.000,- kr., hvis man tilkendegiver sin interesse for tilslutning inden 1. september 2023. Men hvorfor er prisen så lav?

Vestforbrænding står stærkt rustet til fremtiden8.6.2023 16:42:11 CEST | Pressemeddelelse

Vestforbrænding har netop afholdt generalforsamling, hvor bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen kunne konstatere, at 2022 har været endnu et år med en rigtig god udvikling og samtidig et særdeles travlt år for virksomheden. Vestforbrænding er klar og står stærkt rustet til fremtidens krav og udfordringer med høje ambitioner på klima- og energiområderne hvor øget genbrug, mere klimavenlig fjernvarme og CO2-neutralitetstår øverst på dagsordenen.
  • 1
  • 2
  • Sidste
  • >>

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Vi er ejet af 19 sjællandske kommuner, som vi tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt levering af fjernvarme og elektricitet. Her på siden kan du læse om Vestforbrændings selskabskonstruktion, vores historie, økonomi og værdisæt.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye