Tandlægeforeningen

Tandlægeforeningen er en organisation, der varetager interesser for alle kategorier af tandlæger i Danmark. 

Tandlægeforeningen arbejder for, at offentligheden opfatter tandlægefaget som en sundhedsfaglig profession, hvor kvalitet, troværdighed, saglighed, service og dialog er fremherskende værdier, og hvor der er en stor grad af tilfredshed blandt patienterne. De tilsvarende værdier kendetegner sammen med hurtighed de aktiviteter og serviceydelser, som Tandlægeforeningen tilbyder medlemmerne.

Tandlægeforeningen arbejder som interesseorganisation for alle tandlægefagets kategorier. Vi arbejder ikke kun for optimale indkomst- og/eller ansættelsesvilkår. Vi yder også service på andre områder, der betyder noget for medlemmerne i relation til deres erhvervsudøvelse. Det gælder fx sundhedspolitik, efteruddannelse, etik, kollegialitet, arbejdsmiljø og det ydre miljø. Tandlægeforeningen fungerer som brancheforening for klinikejere og fagforening for de ansatte tandlæger.

Med baggrund i foreningens etiske regler og kollegiale vedtægt arbejder Tandlægeforeningen for at udbrede den holdning, at den enkelte tandlæge via sine handlinger ikke alene tager ansvar for sig selv, men også for tandlægefaget som helhed og ikke mindst for patienterne.

Indholdstyper
Vis Alle

Intet indhold

Tandlægeforeningen er en organisation, der varetager interesser for alle kategorier af tandlæger i Danmark. 

Tandlægeforeningen arbejder for, at offentligheden opfatter tandlægefaget som en sundhedsfaglig profession, hvor kvalitet, troværdighed, saglighed, service og dialog er fremherskende værdier, og hvor der er en stor grad af tilfredshed blandt patienterne. De tilsvarende værdier kendetegner sammen med hurtighed de aktiviteter og serviceydelser, som Tandlægeforeningen tilbyder medlemmerne.

Tandlægeforeningen arbejder som interesseorganisation for alle tandlægefagets kategorier. Vi arbejder ikke kun for optimale indkomst- og/eller ansættelsesvilkår. Vi yder også service på andre områder, der betyder noget for medlemmerne i relation til deres erhvervsudøvelse. Det gælder fx sundhedspolitik, efteruddannelse, etik, kollegialitet, arbejdsmiljø og det ydre miljø. Tandlægeforeningen fungerer som brancheforening for klinikejere og fagforening for de ansatte tandlæger.

Med baggrund i foreningens etiske regler og kollegiale vedtægt arbejder Tandlægeforeningen for at udbrede den holdning, at den enkelte tandlæge via sine handlinger ikke alene tager ansvar for sig selv, men også for tandlægefaget som helhed og ikke mindst for patienterne.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye