Lev Uden Vold
Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Det vil vi gøre med konkrete tilbud til voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området, øget opmærksomhed og mere debat i samfundet.

Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden.

Ny håndbog til lærere og pædagoger skal hjælpe med at opdage vold i hjemmet13.4.2023 05:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Det er skadeligt for børn at leve i et hjem med vold, og her kan lærere og pædagoger spille en afgørende rolle, så børn der udsættes for - eller overværer vold i hjemmet - får tidlig hjælp. En ny håndbog skal med råd og vejledning ruste lærere og pædagoger til at hjælpe barnet. Den viden er der brug for, mener Danmarks Lærerforening og BUPL, der hilser bogen velkommen.

Musiker ville hylde fan, som brød med partnervold. Nu er ‘+45 1888’ en af Danmarks mest afspillede sange16.3.2023 06:30:00 CET | Pressemeddelelse

Musiker og sanger Gobs skrev sangen ‘+45 1888’ til en fan, der brød med fysisk og psykisk partnervold. Tallene i sangens titel er langt fra tilfældige, for på telefonnummeret 1888 kan man få anonym rådgivning om partnervold. Sangen giver håb om, at flere voldsudsatte unge vil række ud efter hjælp, mener Lev Uden Vold, som er organisationen, man får i røret.

Ny undersøgelse: Seksualiserede overgreb kan begås med andre former for magt end fysisk vold29.4.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Ny undersøgelse fra Lev Uden Vold kaster lys over nuancerne i voldtægt. Undersøgelsen peger bl.a. på, at seksualiserede overgreb kan begås med andre former for magt end fysisk vold. Ligesom ofres modstand kan udvises på måder, som ikke nødvendigvis involverer fysisk modværge. ”Det er meget vigtigt, at kulturelle opfattelser af, hvordan et ”rigtigt” overgreb ser ud, ikke står i vejen for, at man kan få hjælp,” siger konstitueret direktør Louise Glerup Aner.

Ny undersøgelse: Omkring 400 voldsudsatte mænd har årligt brug for hjælp, de ikke har ret til16.3.2022 21:34:28 CET | Pressemeddelelse

Cirka 400 mænd tager hvert år ophold på et herberg eller mandekrisecenter som følge af vold fra en partner, ekspartner eller et familiemedlem. I over halvdelen af tilfældene har volden ført til frygt for alvorlig fysisk skade eller drab. Det estimerer en ny undersøgelse fra Lev Uden Vold. De voldsudsatte mænd har i dag ikke ret til samme type af hjælp som kvinder i en tilsvarende situation. Det bør ændres, så de voldsudsatte mænd får adgang til den rette hjælp, mener Lev Uden Vold.

Nye undersøgelser: Traditionelle opfattelser af manderollen medvirker til, at voldsudsatte mænd ikke får hjælp3.9.2021 05:00:00 CEST | Pressemeddelelse

At blive set og anerkendt som offer for partnervold kan være svært for mænd. Traditionelle opfattelser af, at mænd altid skal kunne klare sig selv og ikke må vise sårbarhed, er en del af forklaringen. Konsekvensen kan både være, at voldudsatte mænd ikke opsøger hjælp, og at de ikke bliver mødt med den rette støtte, når de gør det. Det er blandt konklusionerne i nye rapporter fra Lev Uden Vold.

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Det vil vi gøre med konkrete tilbud til voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området, øget opmærksomhed og mere debat i samfundet.

Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye