Investeringsforeningen Formuepleje

Investeringsforeningen Formuepleje – forslag om fusion af afdelinger

17.3.2022 19:15:19 CET | Investeringsforeningen Formuepleje | Selskabsmeddelelse

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje har på bestyrelsesmøde den 17. marts 2022 underskrevet fusionsplan og fusionsredegørelse vedrørende fusion af Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Stabil, med Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Optimum, som fortsættende afdeling.

På samme møde har bestyrelsen endvidere underskrevet fusionsplan og fusionsredegørelse vedrørende fusion af Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Moderat, med Investeringsforeningen Formuepleje, PensionPlanner Balance, som fortsættende afdeling.  

For Afdeling PensionPlanner Stabil og PensionPlanner Moderat vil forslagene om fusion blive behandlet på Investeringsforeningen Formueplejes ordinære generalforsamling den 29. april 2022. Indkaldelse følger senere, jf. foreningens vedtægter. For Afdeling Optimum og Afdeling PensionPlanner Balance, som fortsættende afdelinger, træffes beslutning om fusion af bestyrelsen.

Fusionsdokumenterne med bilag vil fra den 17. marts 2022 være fremlagt til gennemsyn på foreningens kontor og vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.formuepleje.dk og er ligeledes vedhæftet denne meddelelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

 

Med venlig hilsen

                            

Søren Astrup, direktør                                                  

Formuepleje A/S

Kontakter

Steen Lunde

Head of Operations

steen.lunde@formuepleje.dk

Om Investeringsforeningen Formuepleje

Investeringsforeningen Formuepleje er stiftet den 14. november 1994. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 18226243 og Finanstilsynet med FT-nr. 11080. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er Formuepleje A/S.

Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye