Business Wire

WIPRO

Del

Nokia udvider det strategiske partnerskab med Wipro for at fremme den digitale omstilling og effektiviteten i Global Business Services

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), en førende global teknologivirksomhed og konsulentvirksomhed, har annonceret et nyt femårigt strategisk samarbejde med Nokia, verdens førende multinationale virksomhed inden for networking, telekommunikation og forbrugerelektronik. Den nye aftale bygger på et partnerskab, der oprindeligt opstod for mere end 20 år siden, og er et klart bevis på styrken i forholdet.

Wipro skal levere globale serviceydelser til støtte for Nokias fornyede driftsmodel med fokus på procesoptimering, berøringsfri behandling og forbedret bruger- og kundeoplevelse på tværs af ordrestyring i forsyningskæden, økonomi og regnskabsføring. For Nokia er udnyttelsen af Wipros unikke omstillings- og innovationsfunktioner et vigtigt skridt i retning mod digitalisering af driften.

"Vi har valgt Wipro som vores langsigtede partner, der kan understøtte omstillingen i Nokia GBS' servicering inden for de næste fem år. Dette markerer en vigtig milepæl i vores rejse, der har som formål at levere håndgribelige fordele til Nokia Business Groups via en samlet servicedesk, problemfri serviceintegration, forbedret transparens og ydeevne i GBS", udtaler Rod Lindsay, Vice President, Global Business Services, Nokia.

"Vi har et ægte strategisk partnerskab med Nokia, der er opbygget over 20 år, og som er baseret på vores fælles værdier. Vi har nu et fælles formål: At fremme virkningsfulde og kvantificerede forretningsresultater via teknologi, automatisering og procesdigitalisering. Vores mål er at sætte Nokia i stand til at vinde i 5G-verdenen og nå endnu videre," siger Vinay Firake, Senior Vice President & Managing Director - Nordics, Wipro Ltd .

Bemærk: Denne aftale blev nævnt i Wipro Limiteds pressemeddelelse af 29. april 2022 om det kvartal og regnskabsår, der sluttede den 31. marts 2022 (Q4 FY21-22), uden at sætte navn på kunden eller oplyse noget om aftalens varighed og omfang.

Om Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) er førende inden for teknologi og konsulentvirksomhed og har fokus på at skabe innovative løsninger, der imødekommer kundernes mest komplekse behov for digital omstilling. Ved at udnytte vores holistiske kompetenceportefølje inden for rådgivning, design, teknik og drift hjælper vi kunderne med at realisere deres mest dristige ambitioner og opbygge fremtidsklare og bæredygtige virksomheder. Med over 250.000 ansatte og samarbejdspartnere i 66 lande lever vi op til løftet om at hjælpe vores kunder, kolleger og lokalsamfund til fremgang i en verden i konstant forandring. Der kan fås yderligere oplysninger ved at besøge os på www.wipro.com .

Udsagn om fremtiden

Udsagnene om fremtiden heri repræsenterer Wipros tro på fremtidige begivenheder, hvoraf mange i sagens natur er usikre og uden for Wipros kontrol. Sådanne udsagn omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn om Wipros vækstudsigter, virksomhedens fremtidige finansielle driftsresultater og dens planer, forventninger og hensigter. Wipro beder læseren være forsigtig, hvad angår vores udsagn om fremtiden, for de er underlagt risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der forventes af sådanne udsagn. Sådanne risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til, risici og usikkerheder i forbindelse med udsving i vores indtjening, indtægter og overskud, vores evne til at generere og styre vækst, gennemføre foreslåede virksomhedsaktiviteter, intens konkurrence i IT-tjenester, vores evne til at fastholde vores omkostningsfordel, lønstigninger i Indien, vores evne til at tiltrække og fastholde højt kvalificerede fagfolk, tid- og omkostningsoverskridelser på fastprisaftaler, tidsrammer, kundekoncentration, restriktioner på indvandring, vores evne til at styre vores internationale aktiviteter, lavere efterspørgsel efter teknologi inden for vores vigtigste fokusområder, forstyrrelser i telekommunikationsnetværk, vores evne til at lykkes med at gennemføre og integrere potentielle virksomhedskøb, erstatningsansvar for skader ifm. vores servicekontrakter, succes for de virksomheder, hvor vi foretager strategiske investeringer, tilbagetrækning af offentlige skatte- og afgiftslettelser, politisk ustabilitet, krig, juridiske restriktioner for kapitalfremskaffelse eller erhvervelse af virksomheder uden for Indien, uautoriseret brug af vores immaterielle rettigheder og generelle økonomiske forhold, der påvirker vores virksomhed og branche.

Yderligere risici, der kan påvirke vores fremtidige driftsresultater, er mere fyldestgørende beskrevet i vores indberetning til det amerikanske børstilsyn, herunder, men ikke begrænset til, årsrapporter på formular 20-F. Disse indberetninger findes på www.sec.gov . Vi kan fra tid til anden fremsætte yderligere skriftlige og mundtlige udsagn om fremtiden, herunder udsagn indeholdt i selskabets indberetninger til det amerikanske børstilsyn og vores rapporter til aktionærerne. Vi forpligter os ikke til at opdatere sådanne udsagn om fremtiden, der fra tid til anden måtte blive fremsat af os eller på vores vegne.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Information om Business Wire

Business Wire
Business Wire
101 California Street, 20th Floor
CA 94111 San Francisco

http://businesswire.com