Globenewswire

Waturu Holding A/S

Del

Waturu Holding A/S – likviditetsberedskabet skal styrkes i Waturu Holding A/S

Selskabsmeddelelse nr. 64
Vejle, den 5. marts 2021

Grundet den forsinkede produktion og salg, den tabte voldgiftssag og Selskabets ordresituation har
Bestyrelsen for Waturu Holding A/S i dag besluttet, at likviditetsgrundlaget for Selskabet skal styrkes. Da
provenuet fra noteringen på Nasdaq First North i maj 2019 i løbet af 3 – 4 måneder ikke længere vil være
tilstrækkelig til at understøtte de nuværende ordrer samt den deraf nødvendige driftskapital og dermed
selskabets fremtidige forventninger, jf. selskabsmeddelelse nr. 54, vil etablering af et større
kapitalberedskab være nødvendig.

Selskabet har senest indgået aftale, jf. selskabsmeddelelse nr. 56, om levering af 500 stk. vandvarmere og
med yderligere forventet levering af mere end 1.000 vandvarmer pr. måned. Selskabet har behov for at
kunne forudbestille større mængder materialer og komponenter, hvorfor der er behov for mere likviditet.

Derudover har selskabet via datterselskabet Aquaturu A/S, indgået aftale med en international distributør
indenfor Aquakultur teknologi, som sælger til 15 markeder. Partneren har indikeret at der på basis af et
positivt testforløb, forventes salg af et væsentligt antal industrienheder til vandbehandling af procesvand.

Såfremt Selskabet ikke tilføres yderligere likviditet, vurderer bestyrelsen, at tidligere udmeldte prognoser
for Waturu Holding A/S, må revurderes.

Qua at selskabets aktie er suspenderet, er det ikke muligt at tilbyde aktionærerne at deltage i en
kapitalforhøjelse (fortegningsemission).

Derfor igangsættes der indenfor den kommende uge tiltag, hvor selskabet vil tilbyde eksisterende
aktionærer muligheden for at deltage i en likviditetstilførsel via lånefinansiering samt deltagelse i en
kapitalforhøjelse i datterselskabet Aquaturu A/S.

Bestyrelsen har stor tiltro til at selskabet med styrket likviditet, kan nå de udmeldte forventninger.

Om Waturu Holding A/S
Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning
eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget
til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er
hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

Waturu Holding A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle

Certified Adviser
CDI GLOBAL ApS
Per Vestergaard
Direktør/CEO
Vestre Havnepromenade 5, 5. sal 9000 Aalborg Denmark
T +4598110055, M +4521764317, E pva@cdiglobal.dk
Hjemmeside: www.cdiglobal.dk

Nasdaq First North Growth Market

Vigtige links:

Hjemmesiden: www.waturu.dk
Finansielle rapporter:
www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:
www.linkedin.com/company/waturu/
www.facebook.com/WaturuDenmark/


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK