Dansk Metal

Vismændene: Plads til lønstigninger

Del

Vismændenes rapport viser, hvor vigtig industrien er for dansk økonomi, og at der er plads til lønstigninger.

Vismændenes rapport om dansk økonomi slår fast, at genopretningen efter corona er gået betydeligt hurtigere end forventet - også sammenlignet med andre lande. Vismændene fremhæver den danske industriproduktion som en væsentlig årsag, og det glæder forbundsformand i Dansk Metal og medlem af Det Økonomiske Råd, Claus Jensen.

”Mange ansatte i industrien har ikke været sendt hjem under corona – de har arbejdet igennem. Vi kan nu se, at de har været med til at sikre, at væksten sidste år blev den højeste i 27 år. Det viser, hvor vigtig industrien er for dansk økonomi. I Dansk Metal kan vi i den grad nikke genkendende til fremgangen. Ledigheden blandt vores medlemmer er historisk lav, og i flere af vores lokalafdelinger behøver man ikke mere end to hænder for at tælle antallet af arbejdsløse”, siger Claus Jensen.

Selvom det går godt i økonomien, forudser vismændene, at reallønnen vil falde i 2022. Prognosen forudser dog også, at faldet i reallønnen bliver mere end indhentet i 2023 – vel at mærke uden at der opstår en skadelig løn-prisspiral i økonomien.

”Det er meget usædvanligt at reallønnen falder, og det kan vores medlemmer selvfølgelig ikke acceptere. Det er kun sket ganske få gange siden 1950. Ifølge vismændene er der plads til markant højere lønstigninger, end vi har set i de senere år, fordi konkurrenceevnen er så stærk. Der er plads til lønstigninger, men de kommer ikke af sig selv”, siger Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal.

Selvom lønstigningerne i prognosen kommer op på 4,6 procent i 2023, taber Danmark ifølge vismændene ikke markedsandele på eksportmarkedet.

Vismændene har i rapporten også undersøgt grundlaget for den såkaldte tilgangseffekt i Dagpengemodellen, som dækker over, at beskæftigede bliver mere tilbøjelige til at skifte jobbet ud med en tilværelse på dagpenge, når dagpengesatsen øges. Effekten har ofte været kritiseret for at hvile på et tyndt grundlag. Den kritik er vismændene enige i. De anbefaler, at ministerierne gentænker regneprincipperne på dagpengeområdet. Det bakker Claus Jensen op om:

”Vismændene siger tydeligt, at den måde, man regner på i Finansministeriet, er langt fra virkeligheden, når det handler om dagpengeområdet. Vi er ikke vant til at se, at vismændene kommer med en så tydelig kritik – det er banebrydende. Nu må det være i alles interesse, at ministerierne følger op på kritikken og får ændret på regneprincipperne, siger Claus Jensen.

Regneprincipperne bør også tage højde for samfundsværdien af et fintmasket sikkerhedsnet.

”Uden et fintmasket sikkerhedsnet ville vi se længere opsigelsesvarsler og høje fratrædelsesgodtgørelser på det danske arbejdsmarked. Det ville svække virksomhedernes omstillingsevne og øge risikoen for, at flere endte i langtidsledighed. Det element ser regneprincipperne fuldstændig bort fra i dag, og det bør der også rodes bod på”, siger Claus Jensen.

Kontakter

Billeder

Information om Dansk Metal

Dansk Metal
Dansk Metal
Molestien 7
2450 København SV

33 63 20 00https://www.danskmetal.dk/

Dansk Metal er en fagforening for ca. 108.000 lønmodtagere, der arbejder med it, teknik og mekanik.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Metal

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Metal

Dansk Metal: Regeringens reform løser ikke grøn flaskehals26.9.2022 11:01:33 CEST | Pressemeddelelse

Regeringen har med ”Danmark kan mere III” lanceret en reform af universitetsuddannelserne for at styrke dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet og beskæftigelse. Regeringen lægger samtidigt op til en omfordeling i uddannelsessystemet, som er helt nødvendig. Men i udspillet er det uklart, hvad provenuet skal gå til, og investeringerne kommer for sent, hvis Danmark skal gennemføre 70 procents-målsætningen i 2030.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum