L&F

Vismændene for optimistiske om dansk økonomi

Del

Landbrug & Fødevarer tvivler på, at væksten til næste år vil nå det højeste niveau siden 2006 sådan som vismændene forventer. Vi kan ikke regne med, at privatforbruget og erhvervsinvesteringerne når tidligere tiders niveau

Landbrug & Fødevarer er bekymret for, at vismændene i dagens rapport er for optimistisk. Vismændene forudser, at BNP vil stige med 2,0 pct. og 2,2 pct. i hhv. 2017 og 2018. Væksten forventes hovedsageligt drevet af en normalisering af det private forbrug og en betydelig vækst i de private investeringer.

- Vismændene har år efter år forudset stigende vækst, men vi mangler stadig at se det vækstpotentiale blive udfoldet, siger Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer er bekymret for, om det private forbrug og investeringerne vil vokse i det omfang, vismændene forudser. Vismændene følger de gængse modeller og forventer, at husholdningerne de kommende år vil bruge en større del af indkomsten på forbrug.

- I øjeblikket ligger den såkaldte forbrugskvote under det, der historisk set har været normalt. Men jeg kunne godt ønske mig en grundigere analyse af, hvad vi kan forvente os af privatforbruget i fremtiden. Kan vi virkeligt regne med, at privatforbruget stiger til tidligere tiders niveau, eller er det nuværende niveau en ny normal. Det kunne være interessant at vide i og med, privatforbruget ikke er steget nævneværdigt i en årrække, siger Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer havde også gerne set, at vismændene var gået længere for at finde årsager til det lave investeringsniveau herhjemme, sammenlignet med landene omkring os, siden finanskrisen i 2008.

- Vi ved ikke, om det lave investeringsniveau skyldes, at virksomhederne har svært ved at låne, eller om det skyldes andre forhold, eksempelvis, at virksomhedernes konkurrencevilkår er for dårlige eller, at de vurderer konjunkturforholdene som ugunstige. Derfor havde vi gerne set, at vismændene havde undersøgt det danske investeringsmiljø nærmere, herunder om der mangler finansieringsmuligheder i forbindelse med generationsskifte og for opstartsvirksomheder, siger Martin Merrild

På en række områder deler Landbrug & Fødevarer vismændenes vurdering af den økonomiske udvikling.

- Vi deler formandsskabets positive syn på regeringens 2025-plan. På mange områder flugter regeringens plan med Landbrug & Fødevarers 2025-plan. Blandt andet, når det gælder at sænke topskatten, indføre et bundfradrag, lempe skatten på kapitalindkomst og omlægge SU’en, siger Martin Merrild.

Yderligere kommentarer: Martin Merrild via pressekonsulent Morten Bonde 51671567

Information om L&F

L&F
L&F
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V

3339 4000http://www.lf.dk/

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Følg pressemeddelelser fra L&F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra L&F