Lolland Kommune

Vinder af entrepriseudbud for Projekt Maribo Domkirke og Søbred fundet

Del

Lolland Kommune har nu sat navn på de firmaer, der har vundet konkurrencen om tømrer- og anlægsentreprisen til udførelsen af projektet Maribo Domkirke og Søbred - et projekt under Realdanias kampagne Stedet Tæller. Det er de to firmaer, anlægsgartner H. Rasch & Søn A/S fra Stubbekøbing og Ringtved A/S fra Maribo, som i dag var hos Lolland Kommune og underskrive kontrakt på opgaven

Fra dagens underskrift af kontrakter hos Lolland Kommune. Fra venstre: Direktør Bjarne Hansen (Lolland Kommune), direktør Claus Ringtved (Ringtved A/S), udvalgsformand Henrik Høegh (Lolland Kommune) og direktør Lars Dyrberg (H. Rasch & Søn A/S).
Fra dagens underskrift af kontrakter hos Lolland Kommune. Fra venstre: Direktør Bjarne Hansen (Lolland Kommune), direktør Claus Ringtved (Ringtved A/S), udvalgsformand Henrik Høegh (Lolland Kommune) og direktør Lars Dyrberg (H. Rasch & Søn A/S).

Projektet er delt i to entrepriser – en tømrer- og en anlægsentreprise. Derudover står Lolland Kommune selv for en del af arbejdet herunder bl.a. omdannelsen af ishuset til et formidlingsrum.

Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Henrik Høegh fortæller, at Lolland Kommune har fået nogle tilbud med nogle rigtig gode priser, der holder sig inden for budgettet, så projektet kan udføres som planlagt.

”Med projektet skal vi fortælle historien om Maribos meget fine kulturmiljø, som er en perle på Lolland. Det er stedet i Maribo, hvor by, kultur og natur møder hinanden, og et sted som besøges af rigtig mange mennesker, og målet at udvikle en helt ny attraktion og give bedre betingelser for at bevæge sig fra byen og ud i naturen og omvendt. Med dagens underskrifter er vi den nye attraktion et stort skridt nærmere. Nu er det praktiske på plads, og spaden kan komme i jorden", siger Henrik Høegh.

Der var inviteret 8 firmaer til at give tilbud på anlægsentreprisen og 6 til tømrerentreprisen. Der var 3 firmaer til hver entreprise, der afgav tilbud.

Håndværkerne går i gang den 11. september, og hele projektet forventes at være færdig til januar 2018.

Stien ved Maribo Søs søbred vil i byggeperioden været spærret for al færdsel på stykket fra Anemonebroen til broen over Huns Å.

I byggeperioden vil der vil være adgang til søen fra Klostergade, forbi kirkens hovedindgang, gennem domprovstens gård ned til stien, der går mod kajakklubben.

Fra Vestergade vil der være adgang til søen gennem Svanegangen over græsplænen til broen over Huns Å.

Det er Lolland Kommune, der sammen med Museum Lolland-Falster og Maribo menighedsråd bygherre på projektet.

Projektet i Maribo har et samlet budget på 7 millioner kr. Heraf støtter Realdania med 3,5 millioner, Lolland Kommune med 3 millioner og Museum Lolland-Falster med 0,5 millioner kr.

Fakta om projektet Maribo Domkirke og Søbred

I foråret 2016 blev der afholdt en arkitektkonkurrence til projektet, hvor Kristine Jensens Tegnestue fra Aarhus vandt. Vinderforslaget er nu bearbejdet bl.a. på baggrund af dommerkomiteens bemærkninger, til et detaljeret projekt, der har været sendt i udbud.

Maribo er en historisk domkirkeby omringet af storslået natur og én af de få danske købstæder, der ligger indenlands uden direkte sejlforbindelse til farvande og havne. Side om side midt i byen ligger både domkirke, klosterruin og Maribosøerne.

Projektet er støttet af Realdania – under kampagnen Stedet Tæller og bygger videre på det arbejde, som allerede er sket i regi af byrumsprogrammet i Maribo, der har til formål at skabe synlighed og sammenhæng mellem bykerne, kulturmiljøet omkring domkirken og naturen. Ønsket er at kunne formidle stedets historie og de mange kulturinstitutioner i området samt at understøtte de mangfoldige brugergruppers ejerskab og brug af området.

Projektet består af tre hovedelementer; en træbrygge, nye belægninger omkring domkirken og et formidlingsrum.

Træbryggen

Langs søbredden fjernes de eksisterende nedbrudte betonkanter, og der udlægges en træbrygge på stolper fra turbåden Anemonens anløbsbro til Huns Å. Det er en konstruktion, der vil sikre, at man kan gå tørskoet hele året. Træbryggen udlægges i en bredde på 3 meter, og der opsættes nogle siddemøbler på træbryggen.

Nye belægninger med formidling

De nuværende buskadser ryddes for at opnå en bedre kontakt mellem områderne. Den eksisterende belægning omkring domkirken ned mod søen hæves og udvides, og der etableres grusstier ned mod den nye træbrygge.

For at vise hvor stort det gamle kloster oprindeligt var, lægges spor af de endnu ikke udgravede bygningers konturer ned i belægningen og ud i græsplænen.

Tilgængelighed er indarbejdet i hele projektet. Den eksisterende belægning har et fald på 80 promille ned mod søen. Den nye belægning og de nye grusstier ned til træbryggen etableres med et fald på 50 promille. De nuværende bordursten udskiftes med komfortsten i en bredde på mindst 1,3 m.

Formidlingsrummet

Det gamle ishus nedbrydes og omdannes til et formidlingsrum, hvor der med tekster og tegninger vil blive fortalt om naturparken, byen, klosterruinen og domkirken.

Nøgleord

Kontakter

Eva Westerholt
Projektleder
54 67 64 09
evwe@lolland.dk

Billeder

Fra dagens underskrift af kontrakter hos Lolland Kommune. Fra venstre: Direktør Bjarne Hansen (Lolland Kommune), direktør Claus Ringtved (Ringtved A/S), udvalgsformand Henrik Høegh (Lolland Kommune) og direktør Lars Dyrberg (H. Rasch & Søn A/S).
Fra dagens underskrift af kontrakter hos Lolland Kommune. Fra venstre: Direktør Bjarne Hansen (Lolland Kommune), direktør Claus Ringtved (Ringtved A/S), udvalgsformand Henrik Høegh (Lolland Kommune) og direktør Lars Dyrberg (H. Rasch & Søn A/S).
Download
Visualisering af kommende formidlingsrum ved Maribo Domkirke
Visualisering af kommende formidlingsrum ved Maribo Domkirke
Download

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Flere pædagoger til daginstitutioner i Lolland Kommune13.9.2018 06:10pressemeddelelse

Socialstyrelsen har tildelt Lolland Kommune 16,9 millioner kr. til arbejdet med den tidlige indsats i fem af kommunens daginstitutioner. Midlerne går til at ansætte flere pædagoger med henblik på at styrke børnenes trivsel og udvikling. Med de ekstra hænder bliver der flere og bedre muligheder for at arbejde med børnene i mindre grupper, og børnene vil opleve mere voksenkontakt og nærvær i dagligdagen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum