Udenrigsministeriet

Vil I med til verdensøkonomisk begivenhed på Bali?

Del

Verdensbankens og Den Internationale Valutafond, IMFs årsmøder holdes i år på Bali i Indonesien den 12. – 14. oktober. Her mødes finansministre, centralbankchefer og udviklingsministre og nogle af verdens førende økonomer og repræsentanter for indflydelsesrige internationale organisationer, der har fingeren på pulsen i forhold til tendenser i den globale økonomi samt udviklingsøkonomiske udfordringer og resultater.

Udenrigsministeriet tilbyder et begrænset antal rejsestipendier til journalister og fotografer, der vil producere historier med udgangspunkt i mødet. Rejsestipendiet omfatter flybillet på økonomiklasse til Bali og 5.000 kr. som tilskud til andre udgifter, så som visum, forsikring o.lign. Kravet er, at der foreligger en formidlingsaftale med et landsdækkende medie.

Nogle af de centrale emner vil være:

Hvad er sammenhængen mellem uddannelse og sundhed og behovet for fremtidig arbejdskraft?

Verdensbanken har vist, at investeringer i menneskelig kapital i det lange løb er mere afgørende for landes udvikling end investeringer i fysisk kapital, om end de to bør gå hånd i hånd og suppleres med social og institutionel kapital. Efterspørgslen på kognitive og sociale evner forbundet med uddannelse og sundhed vil stige i fremtidens arbejdsmarked. Der er derfor behov for massive investeringer i humankapital i form af bedre sundhed og uddannelse. Verdensbanken vil sætte fokus på denne problemstilling og lancerer under årsmødet på Bali det såkaldte ”Human Capital Index”, der måler resultatet af investeringer i uddannelse og sundhed i form af læring og borgernes overlevelse og sundhedstilstand. Formålet er at sætte fokus på vigtigheden af disse investeringer for arbejdsstyrkens produktivitet, og give lande der underinvesterer eller fejlinvesterer i sundhed og uddannelse incitament til at oppe sig. Det ske ved at sætte fokus på behovet for politisk prioritering af sundhed og uddannelse igennem en international rangordning, hvilke for mange lande vil være yderst sensitivt. Uddannelse og sundhed er centrale elementer for at nå FN’s Verdensmål.

Stigende gæld i lavindkomstlande – fristelsen til kviklån breder sig

Lige som deltagerne i tv-programmet ”Luksusfælden” nogle gange er endt i håbløs gæld på grund af hurtige men dyre kviklån, så er det også tilfældet for en række gældsplagede lande i verden. I starten af dette årtusinde så det ellers ud til at gå godt: Den offentlige gæld i lavindkomstlandene faldt – især i de lande som havde nydt godt af gældseftergivelse fra bl.a. Danmark. Men i de senere år er gælden i et større antal lavindkomst og mellemindkomst lande, herunder især råvareeksporterende lande begyndt at stige igen. Årsagen kan både tilskrives generelle trends i verdensøkonomien men også, at der er kommet nye kreditorer til – som f.eks. Kina, at flere lande har fået adgang til at optage lån på kapitalmarkederne på kommercielle vilkår   – og at der undertiden finansieres projekter, der ikke bidrager effektivt til at generere vækst og udvikling og dermed evne til at betale af på gælden. Den voksende gældsætning vil gøre det sværere at opnå den volumen af investeringer der er nødvendig for at opnå Verdensmålene.   Billedet er komplekst og præges bl.a. af Kinas voksende rolle i Afrika. I Bali vil der være fokus på, hvordan der kan skabes en mere bæredygtig udlånspraksis og samtidig sikre, at der er tilstrækkelige midler til at finansiere de store behov.

Tunnelsyn i retorik om fremtidens robotsamfund

Robotter og automatisering overflødiggør mennesker i fremtidens arbejdsmarked. Det er et ofte fremstillet skrækscenarie, som bl.a. har medvirket til at Donald Trumps retorik har vundet gehør hos mange amerikanske vælgere. Men denne forestilling bygger i høj grad på data fra udviklede lande. Inkluderer man udviklingslande i ligningen, bliver billedet mere kompliceret. Verdensbanken har sandsynliggjort, at langt fra alle typer arbejde vil blive overflødiggjort, og at der er betydelige potentialer for udviklingslandene i at forberede sig på at udnytte den nye teknologis muligheder. Det er et tema i Bali bl.a. i forbindelse med præsentationen af World Development Report. Danske eksperter har bidraget til rapporten bl.a. med baggrund og erfaringer fra den danske flexicurity model, og hvordan denne eller dele af den vil kunne overføres til udviklingslande i form af en ny social kontrakt, som beskytter det enkelte menneske frem for arbejdspladser.


Journalister og fotografer der ønsker at producere historier med udgangspunkt i mødet på Bali skal selv arrangere flyrejse, søge om visa, reservere hotel, og søge om presseakkreditering.

Det anbefales at ovenstående igangsættes hurtigst muligt.

Presseakkreditering søges her.

Læs Participant Handbook her med praktiske informationer.

Ansøgningsskema for rejsestipendium fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje udfyldes online på www.oplysningspuljen.dk under ”ansøgningsskemaer” inden 21. september.

Udenrigsministeriet arrangerer i god tid inden årsmøderne på Bali en baggrundsbriefing for deltagende journalister og fotografer.

Udenrigsministeriet kan være behjælpelig med at formidle kontakt til centrale interviewpersoner.

Udenrigsministeriet den 17. september 2018

Kontakter

Hvis du deltager, så giv besked til journalist Bo Simonsen, Public Diplomacy, Kommunikation og Presse, Udenrigsministeriet. bosimo@um.dk, tlf 33921919

Links

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Udenrigsministeren på besøg i Irak14.12.2018 06:00Pressemeddelelse

Som den første vestlige udenrigsminister siden den nye irakiske regerings tiltrædelse besøger Anders Samuelsen Irak. Under besøget har han diskuteret fremdriften i kampen imod ISIL og forsikret den irakiske regering om Danmarks fortsatte støtte i kampen mod terrororganisationer og stabilisering af de befriede områder. Udenrigsministeren opfordrede i samtaler med den irakiske præsident og udenrigsminister til, at den nye irakiske regering har fokus på at gennemføre nødvendige politiske reformer, sikre forsoning og reducere korruptionen. Endelig lancerede Anders Samuelsen det kommende danske stabiliseringsprogram for Irak og Syrien. Udenrigsminister Anders Samuelsen siger: ”Det er godt at se de positive fremskridt i Irak. Men kampen mod ISIL er ikke slut. Derfor har det også været vigtigt for mig at besøge Irak igen. Jeg havde lejlighed til at takke de danske udsendte fra forsvaret og politiet for deres store indsats. De står i frontlinjen i den klare danske støtte til kampen mod ISIL. D

Regeringen lancerer nyt regionalt stabiliseringsprogram for Syrien og Irak14.12.2018 06:00Pressemeddelelse

Udenrigsministeren og forsvarsministeren lancerer nu et nyt regionalt freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak, der dækker perioden 2019–2021. Formålet er at bidrage til en reduktion af regional usikkerhed, terrorisme, migration og den længerevarende flygtningekrise. Indsatserne vil imødekomme akutte stabiliseringsbehov og hjælpe til at sikre en varig fred i Irak og fremme en inklusiv politisk løsning på konflikten i Syrien. Udenrigsminister Anders Samuelsen siger: ”Koalitionen imod ISIL har drevet terrororganisationen ud af langt de fleste af de områder, de kontrollerede. Vi kan være stolte af den rolle, det danske forsvar har spillet i den opgave. Men indsatsen er ikke slut. Hvis vi skal bekæmpe ekstremisme og terrorisme i det lange løb, og hvis vi skal forhindre nye flygtningestrømme, er der behov for en stærk og dedikeret stabiliseringsindsats. Ellers risikerer vi, at ISIL vender tilbage om kort tid. Derfor er jeg glad for, at vi i dag kan løfte sløret for et nyt stabilis

Nu åbnes der for forsøgsfiskeri af blåmuslinger i Storebælt13.12.2018 07:00Pressemeddelelse

Fra årsskiftet bliver det muligt at fiske blåmuslinger i nye områder som et forsøg. Det skal være med til at give overblik over muslingebestandene. Nu bliver det muligt at fiske efter blåmuslinger i helt nye områder i Storebælt, når fiskeriminister Eva Kjer Hansen åbner op for et forsøgsfiskeri i den nordlige del af Storebælt. Samtidig udvides de områder til muslingefiskeri, der allerede foregår på den østjyske kyst.