Furesø Kommune

Vigtige indrømmelser til Furesø i ny infrastrukturaftale

Del

Infrastrukturplanen frem mod 2035 er faldet på plads og netop offentliggjort. I Furesø noterer Furesø Byråd sig god opbakning til en række lokale mærkesager

”Vi kan med tilfredshed konstatere, at byrådets store arbejde har båret frugt. Der er vigtige resultater for Furesø i den aftale, der nu er indgået af et bredt flertal i Folketinget,” siger Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø Kommune.

Han fortæller, at Furesø byråd i forhandlingsforløbet har arbejdet for at få en række afgørende prioriteter igennem.

  1. Vi kan konstatere, at vores fælles anstrengelser i forhold til Fiskebækbroen har båret frugt. Projektet er som ét af meget få projekter nævnt i aftalen, hvilket dels skyldes, at vi tidligere på året formåede Vejdirektoratet at gå i gang med en forundersøgelse, dels at vi i fællesskab har rejst ønsket om støjdæmning ved broen for alle partier i Folketinget. Vejdirektoratet har anerkendt, at motorvejsbroen grundet sin opbygning larmer væsentlig mere end de officielle støjberegninger. Hvordan der konkret skal laves støjdæmning på broen og frem til Stavnsholtvej skal nu undersøges nærmere. Undersøgelserne afsluttes senest i 1. halvår 2022, og derefter er aftalepartierne forpligtet til at vurdere sagen igen. Her skal vi i Furesø naturligvis lægge pres på, at vi kommer hurtigt i gang projektet.

  2. Det er meget eksplicit formuleret i aftalen, at der skal sikres støjbekæmpelse også på eksisterende vejstrækninger, og særligt når støjgener øges som følge af udvidelser/forlængelse af veje andre steder. Det giver os et godt afsæt for at sikre midler til støjbekæmpelse langs den resterende del af motorvejen gennem Furesø. Vi er i samarbejde med den nedsatte borgergruppe ved at udarbejde en sammenhængende plan for støjbekæmpelse langs motorvejen i både Farum og Værløse, og vi er i god dialog med Vejdirektoratet om dette.

  3. Der er sat 1,1 mia. kr. af til en udvidelse af motorvejen til seks spor fra ring 4 til Farum. Vi har ministerens ord for, at der også som led i dette projekt vil blive prioriteret støjdæmpning langs motorvejen.

  4. Det er lykkedes os at kæmpe for midler til en forundersøgelse af en forlængelse af Farum-S-banen til Hillrød. Derved får vi belyst potentialerne for at koble S-toget sammen med det nye supersygehus i Hillerød, sikre forbindelse til lokalbanerne i Nordsjælland, nedbringe transporttiderne markant og reducere CO2, trængsel og støj.

  5. Der vil på ring 4 blive opsat støjskærme og indført en BRT-løsning – en højhastigheds busløsning i eget spor.

  6. Endelig er der sat penge af til at øge regulariteten i det eksisterende S-togsnet, hvilket også vil komme S-togspendlere i Furesø til gavn.

”Der er ingen tvivl om, at vi i Furesø er blevet hørt. Man kan altid ønske sig mere, men på væsentlige områder har vi sikret et godt fingeraftryk og et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at reducere støj, trængsel og CO2-udledning. Vi har i byrådet været enige om prioriteterne og samarbejdet om at nå dem. Alle gruppeformænd har været i tæt og vedholdende dialog med deres ordførere og folketingsmedlemmer. Vi er ikke i mål, men det er vigtigt, at vi nu holder fast og sammen arbejder videre, så udmøntningen af aftalen også sker på en måde, som vi kan være tilfredse med,” siger Ole Bondo Christensen på vegne af Furesø Byråd.

Nøgleord

Kontakter

Preben S. Pettersson (A)

1. viceborgmester; Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for beskæftigelse og erhverv; Medlem af Udvalg for digitalisering og innovation; Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig

Tlf:7216 5007psp@furesoe.dk

Tine Hessner (B)

Formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt; Medlem for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse; Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Tlf:4119 6041tih1@furesoe.dk

Lars Carstensen (C)

2. viceborgmester; Formand for Udvalg for digitalisering og innovation; Medlem af Økonomiudvalget

Tlf:7216 3997lnc1@furesoe.dk

Søren Bronee Bronér (I)

Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for digitalisering og innovation

Tlf:2113 1472sbb1@furesoe.dk

Carsten Svensson (O)

Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier; Medlem af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Tlf:9393 1164csv1@furesoe.dk

Gustav Juul (V)

Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt; Medlem af Udvalg for digitalisering og innovation

gju@furesoe.dk

Øjvind Vilsholm (Ø)

Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:2027 4465oev@furesoe.dk

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum