VIA University College

VIA udgiver sin første ESG-rapport

Del
Ny rapport dokumenterer, hvad VIA gør for at fremme bæredygtig udvikling i både uddannelser, forskning, egen drift og i det omkringliggende samfund.

VIA University College har netop udarbejdet sin første ESG-rapport med fokus på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Rapporten fortæller gennem fakta og cases, hvordan VIA konkret arbejder med bæredygtig udvikling i undervisningen, i forskningen, i campusdriften og sammen med VIAs studerende.

Den nye rapport baserer sig på VIAs ESG-regnskab for 2021, som præsenterer nøgletal og aktiviteter fra 2021 inden for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

”ESG er en international standard og står for Environment, Social og Governance. Vi har valgt denne rapporteringsform, fordi den giver os mulighed for at undersøge, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i et 360-graders perspektiv. Rapporten er et vigtigt skridt i at sikre, at vi udvikler os ansvarligt – på alle fronter,” siger Kirsten Suhr Bundgaard, der er professionshøjskoledirektør hos VIA University College.

Fald i energiforbrug

ESG-rapporten viser blandt andet, at:

 • VIA har reduceret sit energiforbrug (kWh) pr. professionsbachelor med 29 procent siden 2012.
 • VIA uddanner til bæredygtighed – blandt andet gennem et verdensmålsambassadørkorps for studerende og kompetenceforløb for undervisere
 • VIA vil arbejde yderligere med de såkaldte scope 3-udledninger (fx udledning fra transport)

Rapporten er et øjebliksbillede for 2021 og vil være ’baseline’ for, at VIA kan måle og evaluere på sin bæredygtige udvikling fremadrettet gennem årlig ESG-rapportering. Men selv om rapporteringen starter nu, er arbejdet med bæredygtighed allerede godt undervejs i VIA.

”Arbejdet med bæredygtighed er ikke nyt i VIA – vi har i flere år arbejdet med FNs Verdensmål som vores overordnede ramme og med vores forpligtelse som UNESCO Verdensmålsskole. ESG-rapporten er et redskab til at holde os selv ansvarlige, dokumentere det arbejde, vi laver, og blive klogere på vores praksis,” udtaler Kirsten Suhr Bundgaard.

Fokus på udledning og mål

VIAs professionshøjskoledirektør slår fast, at VIA har klare ambitioner om at være med til at drive en bæredygtig udvikling.

”Vi kan se af ESG-rapporten, at når det kommer til VIAs CO2e-udledninger, går det i den rigtige retning. I den kommende tid sætter vi fokus på vores såkaldte indirekte (scope 3) udledninger, herunder transport og vores indkøb, og vil søge potentialer for at gøre det endnu bedre,” forklarer Kirsten Suhr Bundgaard og fortsætter:

”På baggrund af ESG-rapporten vil vi de kommende måneder også se på målsætninger for VIAs arbejde med at drive bæredygtig udvikling, fx hvordan vi kan styrke vores kompetenceudvikling og understøtte udbredelsen af bæredygtighed i undervisningen på alle uddannelser og i forskningen”.

Konkret har VIA planer om at udarbejde en potentialeanalyse over VIAs scope 3-udledninger samt en strategisk energianalyse og -plan for VIAs samlede campusser.

”Det er mit håb, at vi ved at lægge VIAs første ESG-rapport frem og vise vores erfaringer, kan bidrage til samtalen om bæredygtig udvikling i uddannelsessektoren og lære af hinanden. Det er igennem åbenhed om såvel fejl som succeser, at vi lærer af hinanden og driver den bæredygtige udvikling fremad,” påpeger Kirsten Suhr Bundgaard.

Dyk ned i VIAs ESG-rapport 2021 her

Nyttige ord – hvad betyder…

Scope 1, 2 og 3-udledninger:

 • Scope 1 dækker direkte udledninger og drejer sig om alle udledninger, der stammer fra aktiviteter, som vi ejer eller har kontrol over. I VIAs tilfælde udledning fra vores egne og leasede firmabiler.
 • Scope 2 (indirekte udledninger) omfatter alle udled­ninger fra leverandører, som forsyner os med energi. Dette er bl.a. drivhusgasser, som stammer fra produktion af den el, fjernvarme og fjernkøling, som vi forbruger.
 • Scope 3 (andre indirekte udledninger i værdikæden) Indirekte CO2e-udledninger, der ikke er nævnt under scope 2, hører under scope 3. Dette kan bl.a. være underleverandører eller i forbindelse med medarbejdernes transport til og fra arbejde.

CO2e: For at kunne sammenligne drivhusgasserne i regnskabet omregnes alle udledninger til såkaldte CO2-ækvivalenter (CO2 equivalents). Det er en enhed, der beskriver den mængde af CO2, som forskellige drivhusgassers udledning svarer til.

ESG: ESG er en international standard og står for Environment, Social og Governance, som på dansk oversættes til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. ESG-forhold bruges til at måle og rapportere om virksomheders og organisationers arbejde med bæredygtighed.

Kontakter

Kirsten Suhr Bundgaard, professionshøjskoledirektør ved VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 10 18. E-mail: kibu@via.dk

Billeder

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

Fakta om VIA University College:

 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
 • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
 • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum