VIA University College

VIA i Randers tiltrækker mange studerende

Del

VIAs uddannelser til lærer, sygeplejerske, pædagog og psykomotorisk terapeut havde modtaget 1.104 ansøgninger, da fristen for at søge ind på de videregående uddannelser udløb den 5. juli kl. 12:00.

Det gode studiemiljø på VIA Campus Randers er med til at tiltrække nye studerende.
Det gode studiemiljø på VIA Campus Randers er med til at tiltrække nye studerende.

Af de 1.104 ansøgninger, der i år er landet hos VIA på Campus Randers, har de 358 valgt Randers som deres førsteprioritet. Hertil kommer et antal ansøgere til den nye uddannelsesstation for læreruddannelsen. Det er 198 færre ansøgninger end sidste år, men der er stadig flere kvalificerede ansøgere, end der er plads til på VIA i Randers.

Da ansøgningsfristen udløb den 5. juli kl. 12.00 havde VIA University College samlet set modtaget 18.658 ansøgninger i hele Region Midtjylland.

Ansøgerne får besked den 26. juli på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på den uddannelse, de har søgt ind på.

VIA imødekommer efterspørgsel på arbejdskraft
Louise Gade, prorektor for VIA University College, glæder sig over den store søgning til VIA. Hun peger på, at VIA gør en stor indsats for at imødekomme manglen på især ingeniører, lærere og sygeplejersker. Blandt andet har VIA, ved at oprette uddannelsesstationer for fx læreruddannelsen i Randers, øget antallet af steder i Midtjylland, hvor det er muligt at uddanne sig til ingeniør og lærer. Desuden øger VIA nu antallet af sygeplejerskestuderende med 120 årligt, hvilket Uddannelsesministeriet har givet grønt lys til.

”Selv om søgningen til nogle af VIAs uddannelser i år er gået tilbage sammenlignet med sidste år, så har vi stadig langt flere kvalificerede ansøgere til mange uddannelser, end vi har studiepladser til. Derfor får vi langt de fleste studiepladser fyldt op,” understreger Louise Gade og tilføjer, at der altid i perioder er nogle uddannelser, der er mere populære og mere søgte end andre – fx i kølvandet på medieomtale, eller hvor der er stor jobsikkerhed.

Stor interesse for læreruddannelsen
Netop behovet for flere lærere på lokale skoler har medvirket til, at VIA åbnede uddannelsesstationen for læreruddannelsen i Randers og Holstebro sidste år. Uddannelsen har nu et år på bagen, og VIA forventer at kunne byde endnu et hold nye lærerstuderende velkommen, når de studerende møder ind på Campus Randers efter sommerferien.

Uddannelsesstationen hører under læreruddannelsen i Nørre Nissum, og da ansøgertallet i år stort set er det samme som sidste år, forventer VIA, at der bliver oprettet en læreruddannelse. Men da tallet ikke overstiger antallet af studiepladser, forventer VIA desuden, at der vil være ledige pladser på flere af VIAs læreruddannelser.

Stadig populært at læse i Randers
Der har været et boom i antallet af ansøgninger til VIA i Randers de sidste mange år. I år er antallet faldet en smule, men der bliver stadig fyldt op på uddannelserne på Campus Randers til efteråret. Og både sygeplejerske-, pædagog- og psykomotorikuddannelserne har flere kvalificerede ansøgere end, der er plads til.

Skulle nogen være så uheldig ikke at blive tilbudt optagelse, så vil der sandsynligvis stadig være ledige pladser på en af VIAs uddannelser. På VIAs hjemmeside kan alle fra d. 26. juli se den samlede oversigt over ledige pladser.

Sådan er søgningen i Randers

VIA Pædagoguddannelsen

Ansøgninger i alt:

2019: 460

2018: 556

Førsteprioritetsansøgninger i alt:

2019: 163

2018: 211

Antal studiepladser: 124

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Ansøgninger i alt:

2019: 514

2018: 580

Førsteprioritetsansøgninger i alt:

2019: 113

2018: 121

Antal studiepladser: 97

VIA Psykomotorisk Terapeutuddannelsen

Ansøgninger i alt:

2019: 130

2018: 166

Førsteprioritetsansøgninger i alt:

2019: 82

2018: 98

Antal studiepladser: 49

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Prorektor Louise Gade, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 19 99. E-mail: loug@via.dk.

Chef for Studieservice Helle Doktor Simonsen, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 10 20. E-mail: heds@via.dk

Journalist Hanne Duus, VIAs kommunikationsafdeling. Mobiltelefon: 87 55 14 10. E-mail: hd@via.dk – Hanne kan hjælpe med at få kontakt med uddannelsesdekaner eller andre i VIA.

Se også www.via.dk

Hvad er kvote 1 og 2?

Antallet af ansøgninger til VIAs uddannelser omfatter kvote 1- og kvote 2-ansøgninger samlet.

I kvote 1, som hvert år har ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, bliver ansøgerne udelukkende vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på. Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Alle kvote 1- og kvote 2-ansøgere får den 26. juli besked på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på deres uddannelse.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Billeder

Det gode studiemiljø på VIA Campus Randers er med til at tiltrække nye studerende.
Det gode studiemiljø på VIA Campus Randers er med til at tiltrække nye studerende.
Download

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. Desuden tilbyder VIA en lang række efter- og videreuddannelser.

Fonden for Entreprenørskab har i 2019 tildelt VIA prisen som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution fordi innovation og entreprenørskab er en fast del af alle VIAs uddannelser.

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum