Globenewswire

Vestjysk Bank A/S

Del

Bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling


Nasdaq Copenhagen A/S

26 februar 2021


Bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes mandag den 22. marts 2021 kl. 15.00. Generalforsamlingen vil blive afholdt elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde.

Dagsordenen er som følger: 

  1. Bestyrelsens mundtlige beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
  5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
  7. Valg af revisor
  8. Forslag fra bestyrelsen
  9. Forslag om bemyndigelse til dirigenten
  10. Eventuelt


Vestjysk Bank A/S

BestyrelsenVedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK