Naturvidenskabernes HusNaturvidenskabernes Hus

Vestas-rollemodeller bakker op om Girls’ Day in Science

Del

Rekordmange danske piger deltager i den landsdækkende kampagnedag Girls’ Day in Science, der skal inspirere piger til i langt højere grad at satse på en karriere inden for naturvidenskab, teknologi og IT. Hos Vestas Wind Systems i Ringkøbing og Aarhus er 54 gymnasiepiger inviteret til at møde en række af virksomhedens kvindelige ingeniører.

Fotobyline: Hempel
Fotobyline: Hempel

Onsdag den 2. oktober slår arrangørerne til Girls' Day in Science dørene op til den landsdækkende kampagnedag, der har som mål at øge andelen af piger og kvinder inden for naturvidenskab, teknologi eller IT. Det er syvende år i træk, at Girls' Day in Science finder sted.

Sidste år deltog 1.700 piger i kampagnedagens mange arrangementer rundt omkring på danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. I år er tallet steget til over 3200. Der er dermed tale om et rekordstort deltagerantal. 

”Girls’ Day in Science er et rigtig godt initiativ,” siger Nete Bechmann, Executive HR Business Partner hos Vestas Wind Systems. I år inviterer Vestas piger indenfor i både Ringkøbing og Aarhus. 

”Vi har kontinuerligt brug for talent, og hvis vi ikke er i stand til at tiltrække begge køn, jamen så mister vi en stor del af talentmassen. Vi ønsker, at flere piger vælger karriereveje inden for teknologi, IT og naturvidenskab, og skal vi påvirke dem i den retning, har det en positiv effekt, når de på kampagnedagen møder nogle af vores kvindelige rollemodeller, der med lys i øjnene kan fortælle om et spændende job og en hverdag, hvor de i høj grad gør en positiv forskel.” 

Nete Bechmann understreger, at diversitet i medarbejderskaren generelt har virksomhedens fokus:

”Det er med bund i en sund businessfornuft, at vi går op i at øge diversiteten blandt vores ansatte, både når det gælder køn, alder og etnicitet. Alt andet lige er det vores erfaring, at diversitet bringer flere perspektiver i spil, sparker til kreativiteten og danner grundlag for et mere frugtbart samarbejde.”

I alt 61 danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner byder i år ind med arrangementer som led i Girls’ Day in Science, hvor grundskole- og gymnasiepiger inviteres til at undersøge og opleve, hvad STEM-fag og STEM-uddannelser indeholder.

Gør en forskel med naturvidenskabelige komptencer
Det er Naturvidenskabernes Hus’ netværk for skole-virksomhedssamarbejde, Tektanken, der står bag kampagnedagen. 

Konstitueret direktør Maiken Lykke Lolck, er glad for og stolt af, at så mange bakker op om den vigtige dagsorden:

”Det er ude i virkeligheden og i mødet med rollemodellerne, at pigerne for alvor kan se og opleve, at man kan gøre en kæmpe forskel med naturvidenskabelige kompetencer,” siger hun og slår fast:

”Selvom pigerne er i overtal på de videregående uddannelser samlet set, så er de fortsat i undertal på de tekniske og naturfaglige uddannelser. Og det er et problem. Vores samfund bygger i stigende grad på teknologi. Derfor har vi brug for flere, der både kan udvikle og betjene ny teknologi. I den udvikling har vi brug for både piger og drenge. Pigerne går også glip af nogle virkelig spændende job med muligheder for at gøre en forskel. Og det er ærgerligt.”

Karina Esmine Ibsen, projektleder for Girls’ Day in Science i Naturvidenskabernes Hus, supplerer:

”Til Girls’ Day in Science sætter vi teknologien og naturvidenskaben i perspektiv. Undersøgelser peger på, at uddannelser og fag med en tæt kobling til stærke samfundsmæssige og menneskelige værdier tiltaler mange piger og kvinder. De ønsker en uddannelse og en karriere inden for et meningsfuldt fagområde, hvor de kan gøre en positiv forskel og skabe sig en stærk identitet,” siger Karina og pointerer videre:

”Når pigerne kommer afsted på Girls Day in Science uden drengene ser vi, at de kommer på banen og opdager, at de netop med en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse kan gøre en forskel.”

Til Girls' Day in Science i Ringkøbing skal 24 piger fra Vesjysk Gymnasium blandt andet lære om, hvad det vil sige at være kemiingeniør, og hvorfor det er vigtigt at være god til kemi, når man skal bygge en vindmølle. I Aarhus får 30 piger fra Aarhus Gymnasium blandt andet mulighed for at opleve en virtual reality vindmølle-nacelle.

FAKTA 

Om piger og uddannelse

I Danmark har vi brug for, at flere tager uddannelser inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne mangler medarbejdere med de kvalifikationer, og kvinder er underrepræsenteret inden for området. I en verden, der bliver stadig mere teknologisk funderet, har vi brug for, at både kvinder og mænd kan betjene og tage del i udviklingen af ny teknologi. 

Optagstal på STEM-Uddannelserne for 2019 

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at kvinder udgør 32 procent af de optagne på STEM-uddannelserne bredt set, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint i forhold til 2018. På nogle uddannelser inden for IT er antallet af kvinder dog markant lavere end en tredjedel. 

STEM er en samlebetegnelse for uddannelser, der ligger inden for Science, Technology, Engineering og Math.  

Find optagstallene her.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der mellem 2008 og 2018 er sket næsten en fordobling af antallet af STEM-studerende, imens optaget på videregående uddannelser generelt er steget med 55 procent. Men selvom der er sket en markant stigning i STEM-studerende, viser tallene samtidig, at fordelingen på omkring 70 procent mænd og 30 procent kvinder 
på STEM-uddannelserne er uændret i samme periode. 

Find statistikken her.

Girls’ Day in Science 2019 

Girls’ Day in Science sætter fokus på, at der er mange piger ikke har kendskab til de mange muligheder i STEM og derfor fravælger en IT-faglig, teknologisk eller naturvidenskabelig retning i deres uddannelses- og karrierevalgGirls’ Day in Science har fokus på succesoplevelser, så pigerne får tiltro til egne evner og dermed åbner øjnene for en fremtid med STEM.

Den 2. oktober slår 61 virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner over hele landet dørene op for over 3200 piger fra grundskoler og gymnasier på Tektankens kampagnedag, Girls’ Day in Science. Det er syvende gang, at Girls Day in Science finder sted.

Til Girls’ Day in Science bliver pigerne inviteret indenfor for at deltage i praktiske og virksomhedsrelaterede workshops. Pigerne møder kvindelige medarbejdere og studerende, der fortæller om deres uddannelsesvalg og karrieremuligheder i en verden af IT, teknologi og naturvidenskab.
 
Se alle arrangører på www.tektanken.dk. Sortér på Girls Day in Science under Undervisningstilbud.

Om Naturvidenskabernes Hus og Tektanken 

Som samfund har vi behov for, at flere unge inspireres til at tage en uddannelse inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Det er  hovedformålet med Tektanken, et landsdækkende netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der faciliteres af Naturvidenskabernes Hus.  

Gennem Tektanken gør virksomhederne det muligt for elever i grundskolen og gymnasiet at arbejde praktisk med virksomhedsrelaterede opgaver og møde rollemodeller på faglige virksomhedsbesøg. 

Girls’ Day in Science er Tektankens landsdækkende kampagnedag.  

Foruden de seks kernevirksomheder Danfoss, Grundfos, Novozymes, Coloplast, Microsoft og Haldor Topsøe tæller netværket mere end 500 virksomheder. Tektanken er støttet af Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Nordea-fonden, Lundbeckfonden og Fremstillingsindustrien. 

www.tektanken.dk

Kontakter

Maiken Lykke LolckKonstitueret direktør

Maiken er konstitueret direktør og udviklingschef i Naturvidenskabernes Hus

40 58 40 64mll@nvhus.dk

Bjørn Kock LærkedahlKommunikationschef

Bjørn er kommunikationschef i Naturvidenskabernes Hus

51194944bkl@nvhus.dk

Billeder

Fotobyline: Hempel
Fotobyline: Hempel
Download
Fotobyline: Hempel
Fotobyline: Hempel
Download
Fotobyline: Hempel
Fotobyline: Hempel
Download
Fotobyline: Terma
Fotobyline: Terma
Download

Links

Information om Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus
P.E. Eriksens Vej 1
8850 Bjerringbro

51194944http://www.nvhus.dk

NATURVIDENSKABERNES HUS

Gennem TEKTANKEN bygger vi bro mellem skoler og virksomheder og understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning.

NATURFAGSMARATON er en fest for fællesskab, sammenhold og gode ideer. Kreativt og innovativt undervisningsforløb for 5. og 6. klasse med spændende opgaver og en sjov, lokal konkurrencedag.

Det er vores mål, at mange flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.

WWW.NVHUS.DK

Følg pressemeddelelser fra Naturvidenskabernes Hus

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Naturvidenskabernes Hus

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum