Blue Ocean Robotics

Verdens første mobile løfterobot kan både genoptræne og forflytte patienter

Del

Det danske servicerobotfirma PTR Robots har nu verdenspremiere på en robot, der både kan mobilisere og forflytte borgere, mens arbejdsmiljøet også får et løft. Opfindelsen er udviklet i tæt samarbejde med fagfolk på et hospital og et plejehjem. Den brugervenlige robot frigør tid til omsorg og pleje i en travl sektor, fordi medarbejderne bedre kan håndtere forflytninger og gangtræning af beboerne alene uden at være afhængig af en ekstra kollega.

PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo. ”Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo.
PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo. ”Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo.

Nu er personliften blevet mobil og intelligent. PTR Robots har udviklet verdens første robotløsning, der fleksibelt kan køre rundt på institutioner i sundheds- og plejesektoren. Mens den hjælper borgere med funktionsnedsættelse med forflytning og rehabilitering, aflaster den personalet i fysisk belastende og mandskabskrævende arbejdsopgaver. Ifølge WHO udgør løfteskader ⅓ af alle arbejdsskader blandt sygeplejersker. Brugen af PTR robotten kan også reducere smitterisiko, fordi der kun behøver at være én medarbejder til stede. 

I hver 4. seng på et typisk hospital er patienten ikke selvhjulpen, og vil derfor have brug for hjælp fra personalet til både forflytninger og rehabilitering. På plejehjem er behovet for personløft og genoptræning endnu mere udtalt. 

Robotliften fra PTR Robots er designet, så den let kan ”skrumpes” til en størrelse, hvor den let kan passere i en almindelig døråbning. Robotten overtrumfer dermed de traditionelle stationære loftlifte i fleksibilitet. Den får stor ros for brugervenligheden i den daglige brug, ligesom det er tilfældet med producenten Blue Ocean Robotics’ øvrige servicerobotter til desinfektion og telepresence. 

”Mange plejecentre, hospitaler og institutioner har vist stor interesse for vores forflytningsrobot. Hvis en ældre borger har brækket hoften, kan robotten lige efter operationen, hjælpe borgeren med at komme op at stå. Robotten følger også med, når de første skridt efter operationen skal tages," siger CEO i PTR Robots, Lone Jager Lindquist.

Større værdighed, frihed og effektivitet

PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo.

”Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo. 

På det nye Universitetshospital i Køge forudser vicedirektør Helle Gaub, at flere patienter i fremtiden vil være afhængige af hjælp:

“Når vi foretager store investeringer i nyt hospitalsbyggeri, er det vigtigt med en innovativ tilgang til løfteteknologi for at skabe en fleksibel levering af sundhedsydelser. Vi skal som hospital være i stand til at løfte og flytte patienter i alle rum og områder på hospitalet for at sikre  en effektiv ressourceudnyttelse. Derfor gav det god mening for os at være med som sparringspartner i udviklingen af PTR Robots,” siger Helle Gaub.

Der er et utal af situationer i hverdagen i sundheds- og plejesektoren, hvor der sker forflytninger: Fra seng til kørestol, fra kørestol til toilet eller badestol og i mere akutte situationer ved faldulykker eller fra en ambulancebåre til hospitalsseng. Lige så vigtig er robottens genoptræningsfunktioner, der kan hjælpe et menneske til større selvhjulpenhed i hverdagen. Det kan blandt andet være gangtræning efter en hjerneblødning, hvor robotten kan indstilles til at bære mere eller mindre af kropsvægten.

På Vonsildhave Plejecenter ser ledelsen et stort potentiale i PTR Robots:

”Robotten er med til at give værdighed til borgerne, simpelthen fordi man kan lave mange flere forflytninger med større fleksibilitet, Jeg er særligt glad for den rehabiliterende funktion, da det giver beboerne ekstrem stor frihed. De kan træne i egne omgivelser med deres vante personale og de andre beboere, så det er i det miljø, de er vant til at bo og leve i. Samtidig har den styrkede mobilitet en kæmpe værdi for beboernes trivsel og livskvalitet,” konstaterer virksomhedschef Ditte Korsager fra Vonsildhave Plejecenter.
 

Servicerobotudvikling med synergi

PTR Robots er et datterselskab af  Blue Ocean Robotics, der allerede har revolutioneret markedet for servicerobotter via datterselskaber som UVD Robots og GoBe Robots. Selskabernes desinfektionsrobotter og telepresencerobotter har i høj grad vist deres berettigelse. Coronapandemien har kun forstærket interessen for de nye muligheder, teknologierne skaber både i sundhedssektoren og i mange andre sektorer, der også ønsker at sikre rene omgivelser og overvinde lange afstande og lukkede grænser.

“Vi har med PTR Robots skabt en helt ny produktkategori inden for patientforflytning og rehabilitering, på samme måde som vi blandt andet har gjort med UV desinfektion i vores datterselskab UVD Robots,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics og nu også formand for bestyrelsen i PTR Robots.

UVD Robotterne desinficerer nu hospitaler, hoteller, fødevarevirksomheder, renrum i pharma industrien, lufthavne, togstationer, børnehaver og meget mere i hele verden

”Med vores nyskabende servicerobotter adresserer vi mange af verdens helt centrale udfordringer. I Blue Ocean Robotics har vi opbygget en dyb domæneviden om servicerobotter, og vi er stolte af at konstatere, at vores løsninger i dag er blevet en naturlig del af opgaveløsningen i hverdagen på arbejdspladser i mere end 60 lande,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics.

Nøgleord

Kontakter

Merima Cikotic, Head of PR & Marketing, Blue Ocean Robotics Group
+45 71995606, mc@blue-ocean-robotics.com

Billeder

PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo. ”Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo.
PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo. ”Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo.
Download
Den nye robots genoptræningsfunktioner kan hjælpe et menneske til større selvhjulpenhed i hverdagen. Det kan blandt andet være gangtræning efter en hjerneblødning, hvor robotten kan indstilles til at bære mere eller mindre af kropsvægten.
Den nye robots genoptræningsfunktioner kan hjælpe et menneske til større selvhjulpenhed i hverdagen. Det kan blandt andet være gangtræning efter en hjerneblødning, hvor robotten kan indstilles til at bære mere eller mindre af kropsvægten.
Download
Der er et utal af situationer i hverdagen i sundheds- og plejesektoren, hvor der sker forflytninger: Fra seng til kørestol, fra kørestol til toilet eller badestol og i mere akutte situationer ved faldulykker eller fra en ambulancebåre til hospitalsseng.
Der er et utal af situationer i hverdagen i sundheds- og plejesektoren, hvor der sker forflytninger: Fra seng til kørestol, fra kørestol til toilet eller badestol og i mere akutte situationer ved faldulykker eller fra en ambulancebåre til hospitalsseng.
Download
Den brugervenlige robot frigør tid til omsorg og pleje i en travl sektor, fordi medarbejderne bedre kan håndtere forflytninger og gangtræning af beboerne alene uden at være afhængig af en ekstra kollega.
Den brugervenlige robot frigør tid til omsorg og pleje i en travl sektor, fordi medarbejderne bedre kan håndtere forflytninger og gangtræning af beboerne alene uden at være afhængig af en ekstra kollega.
Download
På det nye Universitetshospital i Køge forudser vicedirektør Helle Gaub, at flere patienter i fremtiden vil være afhængige af hjælp:

“Når vi foretager store investeringer i nyt hospitalsbyggeri, er det vigtigt med en innovativ tilgang til løfteteknologi for at skabe en fleksibel levering af sundhedsydelser. Vi skal som hospital være i stand til at løfte og flytte patienter i alle rum og områder på hospitalet for at sikre  en effektiv ressourceudnyttelse. Derfor gav det god mening for os at være med som sparringspartner i udviklingen af PTR Robots,” siger Helle Gaub.
På det nye Universitetshospital i Køge forudser vicedirektør Helle Gaub, at flere patienter i fremtiden vil være afhængige af hjælp: “Når vi foretager store investeringer i nyt hospitalsbyggeri, er det vigtigt med en innovativ tilgang til løfteteknologi for at skabe en fleksibel levering af sundhedsydelser. Vi skal som hospital være i stand til at løfte og flytte patienter i alle rum og områder på hospitalet for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse. Derfor gav det god mening for os at være med som sparringspartner i udviklingen af PTR Robots,” siger Helle Gaub.
Download
Robotliften fra PTR Robots er designet, så den let kan ”skrumpes” til en størrelse, hvor den let kan passere i en almindelig døråbning. Robotten overtrumfer dermed de traditionelle stationære loftlifte i fleksibilitet
Robotliften fra PTR Robots er designet, så den let kan ”skrumpes” til en størrelse, hvor den let kan passere i en almindelig døråbning. Robotten overtrumfer dermed de traditionelle stationære loftlifte i fleksibilitet
Download
I hver 4. seng på et typisk hospital er patienten ikke selvhjulpen, og vil derfor have brug for hjælp fra personalet til både forflytninger og rehabilitering. På plejehjem er behovet for personløft og genoptræning endnu mere udtalt.
I hver 4. seng på et typisk hospital er patienten ikke selvhjulpen, og vil derfor have brug for hjælp fra personalet til både forflytninger og rehabilitering. På plejehjem er behovet for personløft og genoptræning endnu mere udtalt.
Download
Med mere end 20 års erfaring med medico-branchen, eksport, vækst og ledelse i bagagen er den 50-årige Lone Jager Lindquist netop tiltrådt som CEO i servicerobotvirksomheden PTR Robots, der er en del af koncernen Blue Ocean Robotics. 
”Området for servicerobotter rammer en helt afgørende global trend, hvor der bliver flere og flere ældre.
Med mere end 20 års erfaring med medico-branchen, eksport, vækst og ledelse i bagagen er den 50-årige Lone Jager Lindquist netop tiltrådt som CEO i servicerobotvirksomheden PTR Robots, der er en del af koncernen Blue Ocean Robotics. ”Området for servicerobotter rammer en helt afgørende global trend, hvor der bliver flere og flere ældre.
Download
“Vi har med PTR Robots skabt en helt ny produktkategori inden for patientforflytning og rehabilitering, på samme måde som vi blandt andet har gjort med UV desinfektion i vores datterselskab UVD Robots,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics og nu også formand for bestyrelsen i PTR Robots.
“Vi har med PTR Robots skabt en helt ny produktkategori inden for patientforflytning og rehabilitering, på samme måde som vi blandt andet har gjort med UV desinfektion i vores datterselskab UVD Robots,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics og nu også formand for bestyrelsen i PTR Robots.
Download

Links

Information om Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics
Svendborgvej 226
5260 Odense

https://www.blue-ocean-robotics.com

Om Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics udvikler, producerer og sælger autonome mobile robotter til servicesektoren inden for sundhed, hospitality, byggeri og landbrug.  Porteføljen af robotter omfatter UVD Robots – en UV-C desinfektionsrobot, der reducerer hospitalserhvervede infektioner, en telepresencerobot, der reducerer rejsetid, omkostninger og CO2- udledning, og PTR Robots – en forflytnings- og rehabiliteringsrobot, der gør arbejdet lettere for plejepersonale og forbedrer deres arbejdsmiljø. Robotterne udvikles med udgangspunkt i et virkeligt problem, og de tages fra idé-stadiet over design-, udviklings- og kommercialiseringsfaserne hele vejen til scale-up. Mens hver robot markedsføres under sit eget, unikke brand-navn, udvikles, produceres og kommercialiseres alle robotterne via genbrug af generiske teknologi- og forretnings-komponenter. Blue Ocean Robotics er verdens første Robot Venture Factory.

 

Følg pressemeddelelser fra Blue Ocean Robotics

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Blue Ocean Robotics

To nye statuetter til Blue Ocean Robotics15.2.2021 06:00:00 CETPressemeddelelse

Odense-firmaet Blue Ocean Robotics stikker op i mængden. En ny screening foretaget af det internationale analysehus Tracxn blandt Danmarks 2500 teknologi-iværksættere udnævner Blue Ocean Robotics som såkaldt Soonicorn -Top Tech Startup In Denmark To Watch Out For. Titlen som ”Soonicorn” er en videreudvikling af betegnelsen unicorn, som blev opfundet af investoren Aileen Le som en betegnelse for privatejede iværksætterselskaber med en milliardværdi i dollars. Med en stejl vækst og en solid markedsposition som verdensledende på et par fronter er Blue Ocean Robotics godt i gang med at realisere et kolossalt globalt potentiale på markedet for servicerobotter. Samtidig modtager servicerobotkoncernen også en anden international anerkendelse i form af prisen for “Best Covid-19 Response” fra Verdict Medical Devices. Den er møntet på datterselskabet UVD Robots og den forskel dets teknologi nu gør globalt med sine desinfektions-robotter.

Odense Kommune vælger UVD Robots desinfektionsrobotter til pilotprojekt10.11.2020 11:00:23 CETPressemeddelelse

Danskudviklet teknologi skal bekæmpe bakterier og virus i kommunale bygninger i Odense. Kommunens Sundhedsudvalg har netop besluttet at indgå et samarbejde med UVD Robots, datterselskab af Blue Ocean Robotics, om at teste de selvkørende, desinficerende UVD-robotter på skoler og i genoptræningsfaciliteter. Pilotprojektet er en del af indsatsen for at gøre Odense til verdens bedste robotby, hvor et tæt samarbejde med byens teknologi- og robotvirksomheder er et vigtigt element.