Blue Ocean Robotics

Verdens første mobile løfterobot kan både genoptræne og forflytte patienter

Del

Det danske servicerobotfirma PTR Robots har nu verdenspremiere på en robot, der både kan mobilisere og forflytte borgere, mens arbejdsmiljøet også får et løft. Opfindelsen er udviklet i tæt samarbejde med fagfolk på et hospital og et plejehjem. Den brugervenlige robot frigør tid til omsorg og pleje i en travl sektor, fordi medarbejderne bedre kan håndtere forflytninger og gangtræning af beboerne alene uden at være afhængig af en ekstra kollega.

PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo. ”Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo.
PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo. ”Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo.

Nu er personliften blevet mobil og intelligent. PTR Robots har udviklet verdens første robotløsning, der fleksibelt kan køre rundt på institutioner i sundheds- og plejesektoren. Mens den hjælper borgere med funktionsnedsættelse med forflytning og rehabilitering, aflaster den personalet i fysisk belastende og mandskabskrævende arbejdsopgaver. Ifølge WHO udgør løfteskader ⅓ af alle arbejdsskader blandt sygeplejersker. Brugen af PTR robotten kan også reducere smitterisiko, fordi der kun behøver at være én medarbejder til stede. 

I hver 4. seng på et typisk hospital er patienten ikke selvhjulpen, og vil derfor have brug for hjælp fra personalet til både forflytninger og rehabilitering. På plejehjem er behovet for personløft og genoptræning endnu mere udtalt. 

Robotliften fra PTR Robots er designet, så den let kan ”skrumpes” til en størrelse, hvor den let kan passere i en almindelig døråbning. Robotten overtrumfer dermed de traditionelle stationære loftlifte i fleksibilitet. Den får stor ros for brugervenligheden i den daglige brug, ligesom det er tilfældet med producenten Blue Ocean Robotics’ øvrige servicerobotter til desinfektion og telepresence. 

”Mange plejecentre, hospitaler og institutioner har vist stor interesse for vores forflytningsrobot. Hvis en ældre borger har brækket hoften, kan robotten lige efter operationen, hjælpe borgeren med at komme op at stå. Robotten følger også med, når de første skridt efter operationen skal tages," siger CEO i PTR Robots, Lone Jager Lindquist.

Større værdighed, frihed og effektivitet

PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo.

”Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo. 

På det nye Universitetshospital i Køge forudser vicedirektør Helle Gaub, at flere patienter i fremtiden vil være afhængige af hjælp:

“Når vi foretager store investeringer i nyt hospitalsbyggeri, er det vigtigt med en innovativ tilgang til løfteteknologi for at skabe en fleksibel levering af sundhedsydelser. Vi skal som hospital være i stand til at løfte og flytte patienter i alle rum og områder på hospitalet for at sikre  en effektiv ressourceudnyttelse. Derfor gav det god mening for os at være med som sparringspartner i udviklingen af PTR Robots,” siger Helle Gaub.

Der er et utal af situationer i hverdagen i sundheds- og plejesektoren, hvor der sker forflytninger: Fra seng til kørestol, fra kørestol til toilet eller badestol og i mere akutte situationer ved faldulykker eller fra en ambulancebåre til hospitalsseng. Lige så vigtig er robottens genoptræningsfunktioner, der kan hjælpe et menneske til større selvhjulpenhed i hverdagen. Det kan blandt andet være gangtræning efter en hjerneblødning, hvor robotten kan indstilles til at bære mere eller mindre af kropsvægten.

På Vonsildhave Plejecenter ser ledelsen et stort potentiale i PTR Robots:

”Robotten er med til at give værdighed til borgerne, simpelthen fordi man kan lave mange flere forflytninger med større fleksibilitet, Jeg er særligt glad for den rehabiliterende funktion, da det giver beboerne ekstrem stor frihed. De kan træne i egne omgivelser med deres vante personale og de andre beboere, så det er i det miljø, de er vant til at bo og leve i. Samtidig har den styrkede mobilitet en kæmpe værdi for beboernes trivsel og livskvalitet,” konstaterer virksomhedschef Ditte Korsager fra Vonsildhave Plejecenter.
 

Servicerobotudvikling med synergi

PTR Robots er et datterselskab af  Blue Ocean Robotics, der allerede har revolutioneret markedet for servicerobotter via datterselskaber som UVD Robots og GoBe Robots. Selskabernes desinfektionsrobotter og telepresencerobotter har i høj grad vist deres berettigelse. Coronapandemien har kun forstærket interessen for de nye muligheder, teknologierne skaber både i sundhedssektoren og i mange andre sektorer, der også ønsker at sikre rene omgivelser og overvinde lange afstande og lukkede grænser.

“Vi har med PTR Robots skabt en helt ny produktkategori inden for patientforflytning og rehabilitering, på samme måde som vi blandt andet har gjort med UV desinfektion i vores datterselskab UVD Robots,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics og nu også formand for bestyrelsen i PTR Robots.

UVD Robotterne desinficerer nu hospitaler, hoteller, fødevarevirksomheder, renrum i pharma industrien, lufthavne, togstationer, børnehaver og meget mere i hele verden

”Med vores nyskabende servicerobotter adresserer vi mange af verdens helt centrale udfordringer. I Blue Ocean Robotics har vi opbygget en dyb domæneviden om servicerobotter, og vi er stolte af at konstatere, at vores løsninger i dag er blevet en naturlig del af opgaveløsningen i hverdagen på arbejdspladser i mere end 60 lande,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics.

Nøgleord

Kontakter

Merima Cikotic, Head of PR & Marketing, Blue Ocean Robotics Group
+45 71995606, mc@blue-ocean-robotics.com

Billeder

PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo. ”Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo.
PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo. ”Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo.
Download
Den nye robots genoptræningsfunktioner kan hjælpe et menneske til større selvhjulpenhed i hverdagen. Det kan blandt andet være gangtræning efter en hjerneblødning, hvor robotten kan indstilles til at bære mere eller mindre af kropsvægten.
Den nye robots genoptræningsfunktioner kan hjælpe et menneske til større selvhjulpenhed i hverdagen. Det kan blandt andet være gangtræning efter en hjerneblødning, hvor robotten kan indstilles til at bære mere eller mindre af kropsvægten.
Download
Der er et utal af situationer i hverdagen i sundheds- og plejesektoren, hvor der sker forflytninger: Fra seng til kørestol, fra kørestol til toilet eller badestol og i mere akutte situationer ved faldulykker eller fra en ambulancebåre til hospitalsseng.
Der er et utal af situationer i hverdagen i sundheds- og plejesektoren, hvor der sker forflytninger: Fra seng til kørestol, fra kørestol til toilet eller badestol og i mere akutte situationer ved faldulykker eller fra en ambulancebåre til hospitalsseng.
Download
Den brugervenlige robot frigør tid til omsorg og pleje i en travl sektor, fordi medarbejderne bedre kan håndtere forflytninger og gangtræning af beboerne alene uden at være afhængig af en ekstra kollega.
Den brugervenlige robot frigør tid til omsorg og pleje i en travl sektor, fordi medarbejderne bedre kan håndtere forflytninger og gangtræning af beboerne alene uden at være afhængig af en ekstra kollega.
Download
På det nye Universitetshospital i Køge forudser vicedirektør Helle Gaub, at flere patienter i fremtiden vil være afhængige af hjælp:

“Når vi foretager store investeringer i nyt hospitalsbyggeri, er det vigtigt med en innovativ tilgang til løfteteknologi for at skabe en fleksibel levering af sundhedsydelser. Vi skal som hospital være i stand til at løfte og flytte patienter i alle rum og områder på hospitalet for at sikre  en effektiv ressourceudnyttelse. Derfor gav det god mening for os at være med som sparringspartner i udviklingen af PTR Robots,” siger Helle Gaub.
På det nye Universitetshospital i Køge forudser vicedirektør Helle Gaub, at flere patienter i fremtiden vil være afhængige af hjælp: “Når vi foretager store investeringer i nyt hospitalsbyggeri, er det vigtigt med en innovativ tilgang til løfteteknologi for at skabe en fleksibel levering af sundhedsydelser. Vi skal som hospital være i stand til at løfte og flytte patienter i alle rum og områder på hospitalet for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse. Derfor gav det god mening for os at være med som sparringspartner i udviklingen af PTR Robots,” siger Helle Gaub.
Download
Robotliften fra PTR Robots er designet, så den let kan ”skrumpes” til en størrelse, hvor den let kan passere i en almindelig døråbning. Robotten overtrumfer dermed de traditionelle stationære loftlifte i fleksibilitet
Robotliften fra PTR Robots er designet, så den let kan ”skrumpes” til en størrelse, hvor den let kan passere i en almindelig døråbning. Robotten overtrumfer dermed de traditionelle stationære loftlifte i fleksibilitet
Download
I hver 4. seng på et typisk hospital er patienten ikke selvhjulpen, og vil derfor have brug for hjælp fra personalet til både forflytninger og rehabilitering. På plejehjem er behovet for personløft og genoptræning endnu mere udtalt.
I hver 4. seng på et typisk hospital er patienten ikke selvhjulpen, og vil derfor have brug for hjælp fra personalet til både forflytninger og rehabilitering. På plejehjem er behovet for personløft og genoptræning endnu mere udtalt.
Download
Med mere end 20 års erfaring med medico-branchen, eksport, vækst og ledelse i bagagen er den 50-årige Lone Jager Lindquist netop tiltrådt som CEO i servicerobotvirksomheden PTR Robots, der er en del af koncernen Blue Ocean Robotics. 
”Området for servicerobotter rammer en helt afgørende global trend, hvor der bliver flere og flere ældre.
Med mere end 20 års erfaring med medico-branchen, eksport, vækst og ledelse i bagagen er den 50-årige Lone Jager Lindquist netop tiltrådt som CEO i servicerobotvirksomheden PTR Robots, der er en del af koncernen Blue Ocean Robotics. ”Området for servicerobotter rammer en helt afgørende global trend, hvor der bliver flere og flere ældre.
Download
“Vi har med PTR Robots skabt en helt ny produktkategori inden for patientforflytning og rehabilitering, på samme måde som vi blandt andet har gjort med UV desinfektion i vores datterselskab UVD Robots,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics og nu også formand for bestyrelsen i PTR Robots.
“Vi har med PTR Robots skabt en helt ny produktkategori inden for patientforflytning og rehabilitering, på samme måde som vi blandt andet har gjort med UV desinfektion i vores datterselskab UVD Robots,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics og nu også formand for bestyrelsen i PTR Robots.
Download

Links

Information om Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics
Svendborgvej 226
5260 Odense

https://www.blue-ocean-robotics.com

 

Om Blue Ocean Robotics: Prisbelønnet Robot Venture Factory

Blue Ocean Robotics udvikler, producerer og sælger professionelle servicerobotter primært inden for sundhed, hospitality, byggeri og landbrug. Porteføljen af robotter inkluderer bl.a. GoBe Robots, en mobil telepresence robot til kommunikation, social inklusion og CO2 klimaforbedringer; UVD Robots, en mobil robot til desinfektion af patientstuer;PTR Robots, en mobil robot til forflytning- og genoptræning af patienter, mfl. Virksomheden udvikler robotterne fra problem, ide og design over udvikling, kommercialisering og frem til scale-up, og hvert robot brand etableres i eget datter-/ventureselskab. Dermed er Blue Ocean Robotics den første i verden af sin slags - en “Robot Venture Factory”. 

 

Følg pressemeddelelser fra Blue Ocean Robotics

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Blue Ocean Robotics

Navnenyt: Lone Jager Lindquist tiltræder som CEO i PTR Robots1.10.2020 07:00:00 CESTPressemeddelelse

Med mere end 20 års erfaring med medico-branchen, eksport, vækst og ledelse i bagagen er den 50-årige Lone Jager Lindquist ansat som CEO i servicerobotvirksomheden PTR Robots, der er en del af koncernen Blue Ocean Robotics. Før var hun formand for PTR Robots’ bestyrelse som et led i en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem, hvor hun har arbejdet strategisk med udvikling af mange danske selskaber. Nu ligger hendes fokus primært på CEO-rollen i PTR Robots suppleret af en lille håndfuld bestyrelsesposter.

UVD Robots nomineret i dyst om bæredygtige teknologier14.9.2020 07:00:00 CESTAktuelt

Den danske koncern for professionelle servicerobotter, Blue Ocean Robotics, er sammen med sit datterselskab UVD Robots og dets desinfektionsrobotter blevet udvalgt i konkurrencen om SDG Tech Award og om People’s Choice Award. Det er organisationen Sustainary, der står bag kåringen af Danmarks mest bæredygtige løsninger. Formålet er at skabe kendskab til løsningerne, så de kan vinde endnu større udbredelse.

Globalt kvantespring for desinfektionsrobotter10.9.2020 07:00:49 CESTPressemeddelelse

Verdens førende producent af desinfektionsrobotter, UVD Robots, introducerer nu tredje generation af deres selvkørende mobile robot, der eliminerer vira og bakterier i luften og på overflader ved hjælp af UV-C ultraviolet lys. Robotten er hyper-intelligent og kan vise brugeren, hvor godt den har desinficeret, så brugeren kan optimere og styre kvaliteten. Nyskabelsen har et væsentligt mindre footprint, så den kan løse opgaver i ganske snævre rum og udbredelsen dermed forøges kraftigt. Desuden er den så simpel at alle og enhver kan lære det på få minutter.

Ny telepresence-robot vil reducere verdens CO2-udledning med tusinder af tons1.7.2020 15:15:00 CESTPressemeddelelse

I dag offentliggør Blue Ocean Robotics’ datterselskab GoBe Robots en helt ny generation af sine klimavenlige telepresence-robotter. Erfaringerne viser, at telepresence-robotter reducerer udledningen af fossilt CO2 med mange tusinde tons årligt ved at erstatte rejser med virtuel tilstedeværelse. Ved at give følelsen af selv at være der hvor robotten er, hjælper GoBe Robots også syge børn og voksne med at tage del i en række sociale aktiviteter, de normalt ikke ville kunne være med til, ligesom teknologien er med til at bryde smittekæder og forhindre spredning af coronavirus og andre sygdomme.