Vejdirektoratet

Vejdirektoratet stiller krav om klimadokumentation ved udbygningen af Fynske Motorvej

Del

Vejdirektoratet stiller nu krav til sine entreprenører om dokumentation for klimaaftryk i forbindelse med udbygningen af Fynske Motorvej. Dokumentationen skal bruges som grundlag for at reducere klimaaftrykket fra de kommende store anlægsprojekter.

Når entreprenørerne arbejder med udbygningen af Fynske Motorvej for Vejdirektoratet, skal de samtidig for de enkelte produkter, som anvendes ved byggeriet, dokumentere klima- og miljøaftrykket for produktet. Som led i et pilotprojekt har Vejdirektoratet nemlig indført særlige krav om dette i udbudsfasen. Denne dokumentation skal bruges som grundlag for at kunne opstille krav til klima- og miljøaftrykket for de kommende anlægsprojekter.

"Når vi taler om den grønne omstilling af transportsektoren, så handler det ikke kun om vores biler, busser og tog. Det handler også om, hvordan vi bygger vores veje, stier og broer – og hvordan vi i de processer bliver bedre til at anlægge ny infrastruktur, som ikke belaster klimaet yderligere. Det er derfor meget positivt, at Vejdirektoratet afprøver nye metoder til at finde løsninger, der kan lempe klima- og miljøaftrykket allerede i udbudsfasen, så vi så hurtigt som muligt får afklaret, hvor og hvordan vi kan reducere CO2-udledningen. Det bliver et spændende pilotprojekt at følge," siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ministeren bliver suppleret af områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet, der siger:

”Vi arbejder i Vejdirektoratet i disse år målrettet på at udvikle metoder til at indbygge specifikke klimakrav i vores anlægsprojekter, ikke mindst med tanke på de mange store vejprojekter, som vi skal gennemføre i de kommende år,” fortæller områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet og fortsætter:

”Nu gennemfører vi dette pilotprojekt på Fynske Motorvej, og det giver os forhåbentlig rigtig gode erfaringer, som vi kan bygge videre på.”

Helt konkret handler det om, at Vejdirektoratet har indarbejdet krav til særlige miljøvaredeklarationer i udbudsmaterialet. Miljøvaredeklarationer, der også kaldes EPD'er, hvilket står for Environmental Product Declaration. Udover at få erfaringer med anvendelse af disse deklarationer, er det lige så vigtigt for pilotprojektet at få en base-line for materialernes klimaaftryk til brug på fremtidige anlægsprojekter, så der er noget at måle op imod.

På udbygningen af Fynske Motorvej skal entreprenøren, der er M. J. Eriksson, aflevere disse miljøvaredeklarationer på de anvendte byggematerialer. Dermed skal entreprenøren dokumentere den samlede miljøpåvirkning for de byggematerialer som indbygges i projektet. Dette princip kaldes også på engelsk for cradle-to-gate (altså vugge til fabriksport).

Der indgår værdier for en lang række miljømæssige påvirkninger i én EPD, herunder CO2-emissioner, og EPD’en er udarbejdet efter den europæiske standard. Og Gert Ahé fra Vejdirektoratet ser brugen af EPD´er som et led i en større indsats for en grøn omstilling af Vejdirektoratets aktiviteter i bygge- og anlægssektoren.

”I Vejdirektoratet reducerer vi på flere fronter den klima- og miljøpåvirkning, der er i forbindelse med vores arbejde. Det sker i lyset af Regeringens mål om en CO2-reduktion på 70 pct. i 2030. Det er mange forskellige indsatser – store som små - der skal bidrage til den reduktion i Danmark bl.a. også vores entreprenører. Vi har løbende været i dialog med brancherne om krav til EPD’er, og vi ser i stigende grad tilslutning til, at vi sammen lykkedes med dette. Vi er indtil videre meget positive over for, hvad vi har modtaget og de tilbagemeldinger vi får,” siger han.

Entreprenøren på udbygning af Fynske Motorvej, M. J. Eriksson, har til dato afleveret flere EPD’er på byggematerialer, bl.a. på plastrør og armeringsnet. Som bygherre giver det os mulighed for at opgøre klima- og miljøpåvirkningen for et samlet projekt.

”Det er ikke en nem opgave at påvise klima- og miljøpåvirkningen af materialer, hverken for entreprenøren eller os som bygherre. Når dette projekt er afsluttet, vil vi evaluere pilotprojektet og se på hvordan det giver størst værdi at implementere EPD’er i vores fremtidige udbud,” siger Mike Boesen senior projektleder, og ansvarlig for udbygning af Fynske Motorvej.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Faktaboks

  • EPD står for Environmental Product Declaration, og på dansk er det miljøvaredeklarationer.

  • EPD’er laves på baggrund af en livscyklusvurdering (LCA).

  • EPD’er skal være udført i overensstemmelse med standarden EN15804.

  • Resultaterne verificeres af en tredjepart, inden EPD’en offentliggøres i en database.

  • At en EPD er udført i overensstemmelse med standarden og er tredjepartsverificeret gør at vi i højere grad kan acceptere den som værende objektiv.

    Læs mere om projektet med udbygning af Fynske Motorvej.

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum