Vejdirektoratet

Vejdirektoratet, Københavns Kommune og DI Dansk Byggeri samarbejder om fossilfrie byggepladser

Del

Vejdirektoratet, Københavns Kommune og DI Dansk Byggeri har indgået et samarbejde, der skal føre frem mod fossil- og emissionsfrie byggepladser.

Samarbejdet skal være med til at nedbringe CO2-udledningen fra byggepladser som helhed og dermed medvirke til den grønne omstilling i hele bygge- og anlægsbranchen.

”Når det kommer til den grønne omstilling, skal vi benytte hver mulighed for at hente grønne gevinster. Derfor er det oplagt også at se på, hvordan man kan ændre den måde, vi bygger på; så den også bliver mere klimavenlig og bæredygtig. Vejdirektoratet, DI Dansk Byggeri og Københavns Kommunes initiativ til dette nye samarbejde er et godt skridt i den rigtige retning. Jeg håber, det vil føre gode resultater med sig, som også kan bruges andre steder i landet,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Helt konkret består samarbejdet mellem Vejdirektoratet, Københavns Kommune og DI Dansk Byggeri i første omgang af en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forståelsespapir med disse målsætninger:

  • Alle maskiner, som kan anvende emissionsfrie drivmidler (for eksempel el og brint), skal gøre det, hvor det er praktisk anvendeligt og muligt. Det gælder dog ikke kørsel til og fra byggepladsen. El-/brintforsyning til opladning skal så vidt muligt være fra VE-baserede kilder.
  • Alle dieseldrevne maskiner skal anvende biobrændstoffer, som lever op til EU´s til enhver tid gældende bæredygtighedskriterier og derved stamme fra bæredygtige kilder.

Disse målsætninger skal fremmes gennem en række pilotprojekter og tiltag, som starter allerede i år.

Københavns Kommune har en vedtaget politisk målsætning om, at København skal være klimaneutral i 2025. Og fra kommunen bakker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen op om samarbejdet.

”Fossilfri byggepladser er et vigtigt element, både når det kommer til at få udledning af CO2 i bund og for at nedbringe luftforurening. Vi har allerede flere pilotprojekter i gang i København med fossilfri byggepladser, og jeg ser frem til, at vi med det nye samarbejde kan få flere med på denne vigtige dagsorden og dermed endnu mere fart på udviklingen hen mod at gøre vores byggepladser helt fri for emissioner,” siger Ninna Hedeager Olesen.

Der er dog fortsat en række forhold, der skal afklares, før Københavns Kommune og Vejdirektoratet er i stand til at indføre et generelt krav om fossil- og emissionsfrie byggepladser i alle bygge- og anlægsprojekter.

Derfor bliver en af arbejdsgruppens vigtigste opgaver at finde svar på de spørgsmål, der kan bane vejen frem mod udledningsfrie byggepladser.

Vejdirektør Jens Holmboe fra Vejdirektoratet ser frem til samarbejdet med de andre aktører i arbejdsgruppen.

”Vi kigger i Vejdirektoratet i disse år over en bred kam på muligheden for at løse vores opgaver mere miljø- og klimavenligt. Blandt andet har vi netop udviklet et nyt redskab til måling af CO2-udledning ved de forskellige faser i et anlægsprojekt i form af det såkaldte VejLCA, og samarbejdet med Københavns Kommune og DI Dansk Byggeri på dette område trækker i samme retning, og ligger i forlængelse af det samarbejde vi generelt har med branchen,” siger han.

Han bliver suppleret af chef for Dansk Infrastruktur i DI Dansk Byggeri Henrik Friis:

”Anlægsbranchen er klar til at bidrage med løsninger til fossil- og emissionsfire byggepladser ved at bruge bæredygtige drivmidler til entreprenørmaskinerne, og hvor det er muligt at bruge el- og batteridrevne maskiner. Udover mindre CO2-udslip, renere luft og mindre støj gavner det også arbejdsmiljøet, hvilket er store gevinster set i lyset af de få meromkostninger, som følger af grønnere byggepladser. Vi ser frem til flere udbud med krav om fossil- og emissionsfrie byggepladser og til at fortsætte det gode samarbejder med Vejdirektoratet, Københavns Kommune og andre bygherrer,” siger han.

Nøgleord

Kontakter

Pressechef i Vejdirektoratet Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Pressekonsulent i Københavns Kommune Tobias Moe Hoffmeyer, tlf. 2489 2347, mail: nz65@kk.dk
Presserådgiver i Dansk Industri Ben Ron, tlf. 2830 5452, mail: benr@di.dk

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Udbud af midlertidig erstatningshavn i København klar12.4.2021 10:52:48 CEST | Pressemeddelelse

Nu udbyder Vejdirektoratet opgaven med anlæg af en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i København. Erstatningshavnen skal give plads til omkring 600 både fra Svanemøllehavnen og blandt andet indeholde klubfaciliteter og parkering i perioden, hvor Nordhavnstunnellen anlægges. Erstatningshavnen er en forudsætning for, at tunnelentreprenøren kan ”rydde” og anlægge en tunnel i en del af havnebassinet i Svanemøllehavnen.

Nyudviklet beregningsværktøj bliver ny standard for klimaanalyser af CO2-udledning11.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Vejdirektoratets nye værktøj til at analysere og opgøre CO2-udledninger ved blandt andet planlægnings-, anlægs- og driftsfasen af de store veje bliver nu en fælles standard for, hvordan man foretager CO2-analyser ved alle former for projekter og aktiviteter på infrastrukturområdet herhjemme. Det oplyser områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet efter et møde med en lang række aktører fra infrastrukturområdet, herunder Banedanmark, Bygningsstyrelsen, kommuner, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Industri, Asfaltindustrien, Dansk Beton. ”Vi står foran en stor opgave, hvis vi som nation skal lykkes med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030,” siger områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet. ”Derfor er det vigtigt, at vi taler samme sprog, så vi kan arbejde ensartet med klimamål på tværs af brancheskel. Til det formål har vi brug for et værktøj, vi alle kan bruge – og som sikrer, at vi anvender de samme metoder, datatyper og måleformer. Og her er vores nye værktøj, det

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum